WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Доходи державних цільових фондів - Реферат

Доходи державних цільових фондів - Реферат

соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
Джерела надходжень
у Фонд соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності
До джерел надходжень у Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності належать:
> страхові внески страхувальників-роботодавців і застрахованих осіб;
> благодійні внески підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
> асигнування із Державного бюджету України;
> прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитному рахунку;
> нарахування пені у випадках несплати страхових внесків у встановлений строк, штрафів та інших фінансових санкцій, застосованих до страхувальників та посадових осіб.
Кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, зараховуються на єдиний централізований рахунок фонду в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів Державного бюджету України або спеціалізованого бан-ку, який обслуговує фонди з окремих видів страхування.
Для забезпечення фінансової стабільності фонду утворюється резерв страхових коштів у сумі, необхідній для фінансування всіх видів матеріального забезпечення в розрахунку на місяць. У разі невикористання коштів фонду в поточному році вони переходять на наступний фінансовий рік.
Усі юридичні і фізичні особи, які вносять відрахування до цього фонду, зобов'язані реєструватися як страхувальники за місцем свого знаходження в органах Фонду.
Страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачуються за тарифами, установленими Законом України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 року № 2213-ІП.
Страхувальник - роботодавець несе відповідальність за ухилення від реєстрації як платника страхових внесків, несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових внесків, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців, а також за порядок використання коштів. У разі виявлення порушень страхувальник сплачує суму донарахованих контролюючим органом страхових внесків (недоїмки), штраф та пеню.
За порушенням строку реєстрації страхувальника як платника страхових внесків або несвоєчасність їх сплати штраф накладається у розмірі 50% суми належних до сплати страхових внесків за весь період, який минув з дня, коли страхувальник повинен був зареєструватися.
За неповну сплату страхових внесків на страхувальника накладається штраф у розмірі 100% заниженої суми заробітної плати, на яку відповідно до закону нараховуються страхові внески, а в разі повторного порушення - у трикратному розмірі зазначеної суми.
За порушення порядку витрачання страхових коштів накладається штраф у розмірі 50% належної до сплати суми страхових внесків.
Пеня обчислюється виходячи із 120% облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк. Не сплачені в строк страхові внески, штраф та пеня стягуються в дохід Фонду у безспірному порядку.
Строк давності в разі стягнення страхових внесків, штрафу та пені, передбачених законом, не застосовується.
4. ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття створений для управління страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів для надання соціальних послуг.
Джерела формування
Фонду загальнообов'язкового державного
страхування на випадок безробіття
Джерелами формування фонду виступають:
> асигнування з Державного бюджету, розмір яких встановлюється Верховною Радою України;
> страхові внески страхувальників-роботодавців, застрахованих осіб, що сплачуються на умовах і в порядку, передбачених законодавством;
> суми фінансових санкцій застосованих до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду, недотримання законодавства про зайнятість населення, а також суми адміністративних штрафів, накладених відповідно до законодавства на посадових осіб та громадян за такі порушення;
> прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резервів Фонду, на депозитному рахунку;
> благодійні внески громадських об'єднань, підприємств, організацій громадян, зарубіжних фірм; ~*
> кошти служби зайнятості за надані послуги підприємницьким структурам;
> інші кошти.
Нормативи обов'язкових відрахувань до фонду визначає щороку Верховна Рада України при затвердженні бюджету,
5. ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Страхування від нещасного випадку та професійного захворювання є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист з охорони життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.
Завданням страхування від нещасного випадку є:
> проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних
виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці;
> відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань;
> відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей.
Джерела надходжень у Фонд соціального страхування
від нещасних випадків
Фонд соціального страхування від нещасних випадків проводить збір та акумуляцію страхових внесків, має автономну, незалежну систему фінансування.
Фінансування Фонду здійснюється за рахунок:
> внесків роботодавців:
o для підприємств - з віднесенням на валові витрати виробництва;
o для бюджетних установ та організацій - з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення;
> капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників;
> прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;
> коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з підприємств, а також штрафів з працівників, винних у порушенні вимог нормативних актів з охорони праці;
> добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству.
Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасноговипадку.
Кошти Фонду включаються до

 
 

Цікаве

Загрузка...