WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Доходи державних цільових фондів - Реферат

Доходи державних цільових фондів - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
ДОХОДИ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ
ПЛАН
Вступ
1. Загальна характеристика цільових фондів
2. Пенсійний фонд
3. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
4. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
5. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
6. Фонд Чорнобиля
7. Державний фонд охорони навколишнього природного середовища
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Рахунки цільових фондів Державного бюджету створюють у відповідності до законів.
Передача коштів з рахунка загального фонду на рахунки цільових фондів бюджету дозволяється тільки у відповідності до бюджетних призначень.
Управління коштами державних цільових фондів є автономним відносно бюджетів. Керівництво цих фондів самостійно визначає напрями витрачання коштів відповідно до законодавства.
Цільові фонди певною мірою доповнюють Державний бюджет, мають строго цільове призначення і на інші цілі не використовуються.
По суті перелічені фонди є новою складовою частиною фінансів України, яка перебуває на стадії становлення.
Державні цільові фонди - це форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів, залучених державою для фінансування суспільних потреб з визначених джерел, які мають цільові призначення.
До найважливіших соціальних фондів в Україні належать:
ў Пенсійний фонд;
ў Фонд Чорнобиля;
ў Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
ў Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
ў Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
До економічних фондів належать:
ў Державний дорожній фонд України (у складі Державного бюджету України);
ў Державний фонд охорони навколишнього природного середовища та інші;
Державні цільові фонди - це сукупність фондів грошових коштів, які знаходяться в розпорядженні центральних і місцевих органів влади.
1. ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
Для забезпечення виконання Закону України "Про пенсійне забезпечення" у 1992 р. було створено Пенсійний фонд України як самостійну фінансову структуру.
Кошти фонду не входять до Державного бюджету і не можуть бути використані на інші цілі, крім виплати пенсій і допомоги.
Правові відносини у сфері пенсійного страхування базуються на Конституції України і регулюються:
> Кодексом законів про працю України;
> Законом України "Про пенсійне забезпечення" від 5.11.91 року № 1788-ХИ;
> Законом України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 року № 796-ХІІ;
> Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997 року (400/97-ВР);
V Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо погашення заборгованості з виплати пенсій" від 31.08.1998 року та іншими законодавчими актами.
Джерела надходжень у Пенсійний фонд
Бюджет фонду формується за рахунок:
> зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування;
> сум фінансових санкцій, стягнених за порушення сплати зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування;
> коштів Державного бюджету на виплату окремих видів пенсій;
> відрахувань органами місцевого бюджету відсотків від суми фіксованого податку (10%), від суми коштів, одержаних від продажу спеці-альних торгових патентів (17%);
> перерахувань відділеннями Державного казначейства України 42% від суми єдиного податку, 68% від суми фіксованого сільськогосподарського податку;
> сум відсотків за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду;
> додаткових і спеціальних зборів;
> добровільних внесків підприємств, організацій, населення;
> інших надходжень.
Основним джерелом доходів Пенсійного фонду є збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Платниками збору є:
1) суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи і організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;
2) філії, відділення підприємств, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на іншій території;
3) фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу;
4) фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок тощо.
Об'єктом оподаткування для платників першої і другої груп є фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральні формі. До цих витрат не відносяться витрати на оплату виконаних робіт (послуг) згідно з цивільно-правовими договорами на виплату доходів у вигляді дивідендів, процентів тощо, а також інші витрати, які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
Зокрема пенсійний збір не нараховується на такі види виплат:
o вихідна допомога у разі припинення трудового договору;
o компенсації за невикористану відпустку;
o добові за відрядження у межах норм, встановлених законодавством, та виплати замість добових;
o заробітна плата за дні роботи без винагороди за працю, яка перераховується до бюджету або на благодійні цілі;
o суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, що пов'язане з виконанням ним трудових обов'язків;
o стипендії студентам, аспірантам та іншим особам, які навчаються з відривом від виробництва;
o державні стипендії видатним діячам науки, освіти і культури;
o державні премії в галузі науки і техніки, Державні іменні премії, що присуджуються НАН України та галузевими академіями наук;
o інші виплати згідно з законодавством. Об'єктом оподаткування для платників збору
третьої групи є сума оподатковуваного доходу, а для четвертої групи - сукупний оподатковуваний дохід, обчислені відповідно до законодавства.
3. ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснюєуправління загальнодержавним

 
 

Цікаве

Загрузка...