WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Про затвердження Плану рахунків (наказ) - Реферат

Про затвердження Плану рахунків (наказ) - Реферат

зносу) і кредитуються відповідні субрахунки класу 1 ''Необоротні активи''.
41 ''Фонд у малоцінних та
швидкозношуваних предметах''
На субрахунку 411 ''Фонд у малоцiнних та швидкозношуваних предметах за їх видами'' обліковується вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що перебувають у безпосередньому розпорядженнi установи і термін експлуатації яких не перевищує один рік.
Вартість придбаних малоцінних і швидкозношуваних предметів записується в кредит субрахунку 411 і в дебет відповідного субрахунку класу 8 ''Витрати''. На суму малоцінних і швидкозношуваних предметів, що вибули з експлуатації проводиться запис у дебет субрахунку 411 і в кредит субрахунку 221 ''Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації''.
Залишок на субрахунку 411 повинен дорівнювати сумі залишків на субрахунку 221 ''Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації''.
42 ''Результати виконання бюджетів''
Для визначення результатiв виконання сiльських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів призначено субрахунок 421''Результати виконання сiльських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів''.
Результати виконання бюджетів визначаються пiсля закiнчення року. У кредит субрахунку 421 записуються залишки на субрахунку 731 ''Доходи бюджетів'' i кредитовий оборот за субрахунком 691 ''Кошти, переданi й отримані''. У дебет субрахунку 421 записуються залишки за субрахунком 803 ''Видатки сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів'' i дебетовий оборот за субрахунком 691 ''Кошти, переданi й отримані''.
Кредитовий залишок за субрахунком 421 на кiнець року визначає результати виконання сiльського, селищного, міського (міст районного підпорядкування) бюджету.
43 ''Результати виконання кошторисів''
Рахунок 43 ''Результати виконання кошторисів'' передбачений для визначення результату установи від надання державних послуг, реалізації продукції, надання інших послуг відповідно до кошторису установи, як за загальним, так і за спеціальним фондами, за результатами року.
Рахунок розподіляється на субрахунки:
431 ''Результат виконання кошторису за загальним фондом'';
432 ''Результат виконання кошторису за спеціальним фондом''.
44 ''Результати переоцінок''
Рахунок 44 ''Результати переоцінок'' застосовується для відображення результатів переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів. Він розпорідяється на субрахунки:
441 ''Переоцінка матеріальних активів'';
442 ''Інша переоцінка''.
Клас 5. Довгострокові зобов'язання
Клас 5 призначений для обліку зобов'язань установи, які не виникають у процесі звичайної діяльності, не є характерними для установи і погашення яких відбудеться після завершення поточного бюджетного року.
50 ''Довгострокові позики''
На рахунку 50 ''Довгострокові позики'' обліковуються суми довгострокових позик, одержані установами, з розподілом на субрахунки:
501 ''Довгостроковi кредити банків'';
502 ''Відстрочені довгостроковi кредити банків'';
503 ''Інші довгостроковi позики''.
На субрахунку 501 ''Довгостроковi кредити банків'' обліковуються суми довгострокових кредитiв, одержанi в установах банкiв у національній та іноземній валюті у вiдповiдностi з чинним законодавством, термін сплати яких настане в наступні бюджетні роки.
На субрахунку 502 ''Відстрочені довгостроковi кредити банків'' обліковуються суми відстрочених довгострокових кредитiв, одержаних в установах банкiв.
На субрахунку 503 ''Інші довгостроковi позики'' обліковуються суми інших довгострокових позик, одержаних установою у вiдповiдностi з чинним законодавством.
51 ''Довгострокові векселі видані''
На субрахунку 511 ''Видані довгострокові векселі'' ведеться облік векселів, виданих установою згідно з нормативно-правовими актами України і термін сплати яких установлено в наступні роки.
52 ''Інші довгострокові фінансові зобов'язання''
На субрахунку 521 ''Інші довгострокові фінансові зобов'язання'' ведеться облік випущених облігацій та інших позикових коштів (крім тих, що обліковуються на субрахунках рахунку 50 ''Довгострокові позики''), на які нараховуються відсотки.
Клас 6. Поточні зобов'язання
Облік зобов'язань установи, що виникають протягом звичайної її діяльності, тобто при виконанні кошторису доходів та видатків, і погашення яких очікується протягом поточного бюджетного року, ведеться на субрахунках класу 6 ''Поточні зобов'язання''.
60 ''Короткострокові позики''
На рахунку 60 ''Короткострокові позики'' обліковуються суми короткострокових позик, одержаних у відповідності з чинним законодавством з розподілом на субрахунки:
601 ''Короткостроковi кредити банків'';
602 ''Відстрочені короткостроковi кредити банків'';
603 ''Інші короткостроковi позики'';
604 ''Прострочені позики'';
605 ''Короткостроковi позики з бюджету''.
На субрахунку 601 ''Короткостроковi кредити банків'' обліковуються суми короткострокових кредитiв, одержаних установою в банках в національній та іноземній валюті у вiдповiдностi з чинним законодавством.
На субрахунку 602 ''Відстрочені короткостроковi кредити банків'' обліковуються суми короткострокових кредитiв, одержаних в установах банкiв у національній та іноземній валюті, які були відстрочені.
На субрахунку 603 ''Інші короткострокові позики'' обліковуються суми короткострокових позик, які були одержані установою з бюджету, банків чи інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті.
На субрахунку 604 ''Прострочені позики'' обліковуються суми прострочених позик, що були одержані з бюджету, в установах банкiв, в інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті у вiдповiдностi з чинним законодавством.
Субрахунок 605 ''Короткостроковi позики з бюджету'' використовується сільськими, селищними, міськими (міст районного підпорядкування) бюджетами для обліку сум короткострокових позик, одержаних з вищестоящого бюджету (районного, міського, обласного).
61 ''Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями''
На субрахунках рахунку 61 ''Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями'' обліковується поточна заборгованість за зобов'язаннями, термiн сплати за якими настане в наступні роки. У розрізі видів зобов'язань рахунок 61 розподіляється на субрахунки:
611 ''Поточна заборгованість за довгостроковими позиками'';
612 ''Поточна заборгованість за довгостроковими векселями'';
613 ''Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями''.
На субрахунку 611 ''Поточна заборгованість за довгостроковими позиками'' обліковується поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками.
На

 
 

Цікаве

Загрузка...