WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Інститути фінансового ринку - Реферат

Інститути фінансового ринку - Реферат

строку погашення:
- безстрокові;
- відзивні - можуть бути відкликані емітентом до закінчення строку і погашенні в залежності від умов випуску по номіналу або з премією;
- з правом погашення - надають можливість інвестору на повернення облігації до настання строку погашення і отримання за неї номінальної вартості;
- пролонгаційні - дають право інвестору продовжити строк погашення і продовжувати отримувати відсотки на протязі цього строку;
- відстрочені - дають право емітенту на відстрочку погашення.
3. В залежності від порядку володіння:
- іменні - права володіння якими підтверджуються внесенням ім'я власника в текст облігації та книгу реєстрації, яку веде емітент;
- на пред'явника - права володіння підтверджуються простим пред'явленням облігації.
4. За метою облігаційного займу:
- звичайні - випускаються для рефінансування наявної заборгованості емітента чи для залучення ресурсів для фінансування операційної діяльності;
- цільові - кошти від продажу яких спрямовуються на фінансування конкретних інвестиційних проектів.
5. По формі відшкодування боргу:
- в грошовій формі;
- в натуральній формі.
6. За методом погашення номіналу:
- разовим платежем;
- розподіл погашення в часі - коли за певний проміжок часу погашається певна частина номіналу або фіксованої долі загальної кількості облігацій (лотерейні або тиражні займи).
7. За видами виплат по облігаційному займу:
- лише відсоткові виплати - по даним облігаціям капітал не повертається, точніше емітент вказує на можливість їх викупу, проте не пов'язує себе конкретним строком;
- з нульовим доходом - повертається капітал по номінальній вартості, проте відсотки не виплачуються;
- сукупний дохід - відсотки не виплачуються до моменту погашення; до таких облігацій можна віднести ощадні сертифікати типу Е, що випускаються в США;
- плаваючий відсотковий дохід - капітал повертається за номінальною відсотковою вартістю, а виплата відсотків не гарантується і знаходиться в прямій залежності від результатів діяльності компанії-емітента; такі облігації ще називають реорганізаційними, так як вони випускаються найчастіше компаніями, яким загрожує банкрутство;
- періодичний фіксований дохід - дають право власникам на отримання періодичного фіксованого доходу і номінальної вартості облігації при погашенні; цей вид облігації є найбільш поширеним в даний час в усіх країнах.
8. За способом виплати купонного доходу (для облігацій, виплата відсотків по яким здійснюється у вигляді купона - відрізного талону з вказаною на ньому цифрою купонної ставки):
- з фіксованою купонною ставкою;
- з плаваючою купонною ставкою - коли купонна ставка залежить від рівня позичкового відсотка;
- індексовані - облігації з рівномірно зростаючою купонною ставкою по рокам займу; як правило, емітуються в умовах інфляції;
- з нульовим купоном (дисконтні облігації) - ринкова ціна по ним встановлюється нижче номінальної, тобто передбачає знижку (дисконт); дохід виплачується в момент погашення по номінальній вартості і являє собою різницю між номінальною та ринковим цінам;
- з оплатою за вибором - власник має право отримати доход як у вигляді купонного доходу, так і облігаціями нового випуску;
9 . За характером обігу:
- неконвертовані;
- конвертовані - надають їх власнику право обміну на акції (прості чи привілейовані)
Важливе значення для власників конвертованих облігацій мають конверсійний коефіцієнт та конверсійна ціна. Конверсійний коефіцієнт показує, яку кількість акцій можна отримати в обмін на таку облігацію. Конверсійній коефіцієнт означає, що при конверсії одної облігації можна отримати 10 акцій. Конверсійна ціна - це співвідношення номінальної ціни облігації (наприклад, 1000 грн.) до конверсійного коефіцієнту ( 10) і в даному випадку дорівнює 100 грн.
10. В залежності від забезпечення:
10.1. Незабезпечені заставою:
10.1.1. Бланкові облігації - вони підкріплюються "добросовісністю" компанії емітента, тобто обіцянкою виплатити в строк заборгованість по облігаційному займу;
10.1.2. Облігації під конкретний вид доходу - по цим облігаціям емітент зобов'язується виплачувати заборгованість за рахунок чітко визначеного джерела надходжень;
10.1.3. Облігації під конкретній інвестиційний проект,
10.1.4. Гарантовані облігації - це забезпечені заставою, але виконання зобов'язань по займу гарантується не компанією-емітентом, а іншими компаніями. Частіше всього гарантом є більш сильна з економічної точки зору компанія, що робить дані облігації більш надійними;
10.1.5. Облігації з розподіленою відповідальністю - зобов'язання по даному займу або розподіляються між кількома компаніями, включаючи емітента, або повністю приймаються на себе іншими компаніями;
10.1.6. Застраховані облігації - компанія-емітент страхує облігаційний займ в приватній страховій компанії на випадок виникнення будь-яких труднощів в виконанні зобов'язань по займу;
10.2.Забезпечені заставою:
10.2.1. Забезпечені фізичними активами :
- облігації під першу заставу;
- другозаставні облігації;
Претензії по облігаціям під другу заставу розглядаються після розрахунків з власниками облігацій під першу заставу, але до розрахунків з іншими інвесторами.
10.2.2. Облігації з заставою фондових активів - забезпечуються цінними паперами, що знаходяться у власності емітента, але іншої компанії (не емітента);
10.2.3. Облігації з заставою пула іпотек -- такі облігації випускаються кредитом, на зберіганні у якого знаходиться пул іпотек під видані ним кредити під нерухомість.
Надходження платежів по цим кредитам є джерелом погашення та виплати процентів по облігаційному займу, забезпеченому пулом іпотек.
11. В залежності від захищеності вкладень інвесторів:
- з інвестиційними якостями - випускаються надійними компаніями або мають достатнє забезпечення;
- макулатурні облігації - носять спекулятивний характер, вкладення в такі облігації завжди пов'язане з високим ризиком.
Список використаної літератури
1. Ван Хорн Дж. К. Основи управління фінансами: Пер.з англ../ Гол.ред Я.В.Соколов. - М.: Фінанси та статистика, 1997.- 800с.:іл..- (серія бухгалтерської звітності та аудиту).
2. Иванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций: - К.: МАУП, 1999. -112с.
3. Лизолетт Сурен Валютные операции. Основи теории й практика. Пер. с нем. - М.: Дело, 1998. -176с.
4. Мельник В.А. Ринок цінних паперів. К.: А.Л.Д., ВІРА - Р, 1998. - 560 с.
5. Рынок ценных бумаг. Теория й практика. Калина А.В., Корнеев В.В.,Кощеев А.А. Учебное пособие. - К.: МАУП, 1997 - 214 с.с.
6. Фредерік С. Мишкін Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, Г.Стеблій, А.Стасишин. - К.: Основи, 1998. - 963 с.
7. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика. Навчальний посібник.- Київ.: ЦУП, 2002.-616 с.
8. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками. Навчальний посібник. - К.: КОО т-ва "Знання", 1998. - 443 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...