WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Нормативно-правове регулювання фінансового плану на підприємстві - Реферат

Нормативно-правове регулювання фінансового плану на підприємстві - Реферат

ресурсів уже відоме, то ці кошти включаються в дохідну частину, а сума погашення заборгованості в плановому періоді - у витратну частину фінансового плану.
Фінансовий план складається на рік з розбивкою по кварталах. Розробка фінансового плану розпочинається з розрахунку показників дохідної, а потім витратної його частин. Порядок розрахунку окремих показників фінансового плану було викладено у відповідних розділах цього підручника.
Підприємства, які не складають бізнес-плану, виручку від реалізації визначають методом прямого рахунку, виходячи із запланованого обсягу асортименту виробів, або з допомогою укрупненого методу. Підприємства, які працюють з бізнес-планом, виручку від реалізації відображають у "Прогнозі обсягів реалізації" та в "Таблиці доходів та витрат".
У процесі складання балансу доходів та витрат необхідно перевірити взаємоузгодженість запланованих сум витрат та відрахувань із джерелами покриття їх відповідними доходами та надходженням коштів, передбачених у першому розділі балансу доходів та витрат. Витрати на реалізацію продукції, передбачені в другому розділі балансу доходів та витрат, повинні покриватися з виручки від реалізації продукції та послуг (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного збору). Якщо виручка від реалізації продукції та послуг (за вирахуванням податків) виявляється меншою за витрати на реалізовану продукцію, тоді прибуток у першому розділі буде відсутній. У другому розділі з'являться збитки в сумі перевищення витрат над виручкою.
Таблиця 2.
ПЕРЕВІРОЧНА ТАБЛИЦЯ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ (ШАХМАТКА), тис.грн.
ВИДАТКИ ДОХОДИ Виручка від реалізаціїпродукції робіт послуг Податок на додану вартість Акцизний збір Амортизаційні відрахування Інші обов'язкові платежі Збори в цільові державні фонди Кошти на сплату відсотків за кредит Прибуток від реалізації Прибуток від іншої реалізації Прибутки від позареалізційних операцій Довгострокові кредити Довгострокові позики Доходи від первинного випуску акції Цільове фінансування і надходження з позабюджетних фондів Безповоротна фінансова допомога Інші доходи і надходженя Усього доходів
Витрати на реалізовану продукцію, роботи, послуги
Податок на додану вартість,сплачений за товари, робот, послуги
Довгострокові фінансові інвестиції
Капітальні вкладення
Поповнення оборотних коштів
Орендна плата
Відрахування в резервний фонд
Відрахування відприбутку в інші фонди, що їх створює підприємство
Сплачені дивіденди
Відрахування на благодійні цілі
Погашення довгострокових кредитів
Погашення довгострокових позик
Податок на додану вартість, перерахований у бюджет
Акцизний збір
Податок з прибутку
Податок на землю
Податок із власників транспортних засобів
Інші обов'язкові платежі в бюджет
Збори в цільові державні фонди
Сплата відсотків за кредит
Залишок коштів спрямованих на інвестиції
Інші витрати та відрахування
Усього витрат
Якщо у відповідному році капітальні вкладення не плануються або їх розмір є меншим за передбачені в першому розділі балансу доходи та суми амортизаційних відрахувань, то вільний залишок коштів, не використаний за прямим призначенням, показують у другому розділі балансу в статті "Залишок коштів, призначених для інвестицій".
Після визначення всіх статей балансу доходів та витрат та підведення підсумку в кожному розділі перевіряють рівень їхньої збалансованості. Для цього підсумки першого розділу порівнюють з підсумками другого розділу балансу доходів та витрат. Ці підсумки мають бути однаковими. Якщо це не так, то необхідно переглянути витрати та відрахування в бік зменшення або відшукати додаткові резерви доходів та надходження коштів.
Таким чином, у процесі фінансового планування здійснюється конкретна ув'язка кожного виду витрат та відрахувань з джерелом фінансування. З метою перевірки правильності складання балансу доходів та витрат складається перевірочна таблиця (шахматка) до фінансового плану (табл. 2). У ній по горизонталі показують напрямки використання коштів, а по вертикалі - джерела. Таблицю складають, заповнюючи спочатку підсумкові показники доходів та витрат. Потім для кожної статті витрат указують відповідні джерела фінансування. Така таблиця дає змогу збалансувати доходи та витрати в розрізі окремих статей, виявити цільовий характер використання доходів та надходжень, визначити способи одержання коштів.
Використана література
1. Нікхбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси / Пер. з анг. В.Ф.Овсієнка та В.Я.Мусієнка.-К.: Основи, 1993. - 383с.
2. Поддєрьогін А.М., Буряк Л.Д., Нам Г.Г. та ін. Фінанси підприємств - К.: КНЕУ, 1999. - 384 с.
3. Суторміна В.М. та ін. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. Посібник / В.М. Суторміна, В.М. Федосов, Н.С. Рязанова; за ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1993. - 247с.
4. Финансы в управлении предприятием. / Под ред. А.М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 160с.
5. Финансы предприятий: Учебное пособие / Под ред. Е.И. Бородиной. - М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1995. - 208с.
6. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций /Под ред. И.П.Мерзлякова. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 298с.
7. Павлова Л.Н. Финансы предприятий: Учебник для вузов. _М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. - 639с.

 
 

Цікаве

Загрузка...