WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Нормативно-правове регулювання фінансового плану на підприємстві - Реферат

Нормативно-правове регулювання фінансового плану на підприємстві - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Нормативно-правове регулювання
фінансового плану на підприємстві
Фінансове планування - це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у плановому періоді. Метою фінансового планування є забезпечення господарської діяльності необхідними джерелами фінансування.
Нормативний метод фінансового планування передбачає визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах та джерелах їх формування на основі заздалегідь встановлених норм та нормативів. В фінансовому плануванні застосовується ціла система норм та нормативів, тобто існують загальнодержавні, регіональні, місцеві (муніципальні), галузеві нормативи та нормативи, визначені на конкретних підприємствах..
Наприклад до загально державних нормативів відносяться: ставки загально державних податків, зборів та платежів; ставки рефінансування НБУ; розмір мінімальної заробітної плати; мінімальний розмір статутного капіталу акціонерних товариств тощо.
Нормативи підприємства розробляються самими суб'єктами господарювання та застосовуються ними для регулювання фінансово-господарської діяльності, а також дня контролю за ефективністю використання ресурсів. До таких нормативів відносяться: нормативи планової потреби в оборотних активах; норми кредиторської заборгованості, що постійно знаходиться в обороті підприємства; норми запасів виробничих запасів та незавершеного виробництва; нормативи розподілу чистого прибутку тощо.
Даний метод фінансового планування є найбільш простим та доступним, тому актуальною проблемою є розробка економічно обґрунтованих норм та нормативів для формування та використання фінансових ресурсів підприємства.
Фінансовий план - це найважливіший елемент бізнес-плану, який складається як для обгрунтування конкретних інвестиційних проектів, так і для управління поточною та стратегічною фінансовою діяльністю. Цей розділ бізнес-плану включає такі складові:
- прогноз обсягів реалізації;
- баланс грошових надходжень та витрат;
- таблицю доходів та витрат;
- прогнозований баланс активів та пасивів підприємства;
- розрахунок точки беззбитковості.
Нині, коли підприємствам надано самостійність у плануванні, вони можуть не складати фінансового плану або складати його в будь-якій довільній формі, що її вони вважають для себе найбільш прийнятною. Найпоширенішою формою фінансового плану є баланс доходів та видатків. У табл. 1 запропоновано одну з можливих форм балансу доходів та витрат.
Складання фінансового плану може відбуватися в три етапи:
1. Аналіз очікуваного виконання фінансового плану поточного року.
2. Розгляд та вивчення виробничих, маркетингових показників, на підставі яких розраховуватимуться планові фінансові показники.
3. Розробка проекту фінансового плану.
Мета складання фінансового плану полягає у взаємоузгодженні доходів та витрат. За перевищення доходів над витратами сума перевищення може направлятися в резервний фонд.
Таблиця 1
БАЛАНС ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ (ФІНАНСОВИЙ ПЛАН) ПІДПРИЄМСТВА
№ п/п Статті балансу Код Сума
І. Доходи і надходження коштів
1 Виручка віл реалізації продукції, товарів, робіт, послуг - усього. У тім числі:
а) податок па додану вартість
б) акцизний збір
в) амортизаційні відрахування
г) збори в цільові державні фонди
д) інші обов'язкові платежі
е) кошти па сплату відсотків за кредити
ж) прибуток від реалізації
01
02 03 04 05 06 07
2 Прибуток від іншої реалізації 08
3 Прибутки від позареалізаційних операцій 09
4 Довгострокові кредити 10
5 Довгострокові позики 11
6 Доходи від первинного випуску акцій 12
7 Цільове фінансування і надходження з бюджету 13
8 Цільове фінансування і надходження з позабюджетних фондів 14
9 Безповоротна фінансова допомога 15
10 Інші надходження 16
Усього доходів і надходжень 17
ІІ. Видатки і відрахування коштів
1 Витрати на реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги 18
2 Податок на додану вартість, сплачений за товари (роботи, послуги) 19
3 Довгострокові фінансові інвестиції 20
4 Капітальні вкладення 21
5 Поповнення оборотних коштів 22
6 Орендна плата 23
7 Відрахування в резервний фонд 24
8 Відрахування з прибутку в інші фонди, що їх створює підприємство
25
9 Сплачені дивіденди 26
10 Відрахування на благодійні цілі 27
11 Погашения довгострокових кредитів 28
12 Погашення довгострокових' позик 29
13 Податок на додану вартість, що перераховується в бюджет ЗО
14 Акцизний збір 31
15 Податок з прибутку 32
16 Податок на землю 33
17 Податок із власників транспортних засобів 34
18 Інші обов'язкові платежі в бюджет 35
19 Збори в цільові державні фонди 36
20 Сплата відсотків за кредити 37
21 Залишок коштів, призначених на інвестиції 38
22 Інші видатки й відрахування 39
Усього видатків і відрахувань 40
Коли витрати перевищують доходи, визначається сума фінансових ресурсів, якої бракує. Додаткові фінансові ресурси можна одержати за рахунок кредитів, позик, випуску цінних паперів тощо. Якщо джерело додаткових фінансових

 
 

Цікаве

Загрузка...