WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Охарактеризуйте заходи Міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету України на плановий рік - Реферат

Охарактеризуйте заходи Міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету України на плановий рік - Реферат

її реалізації;
o участь у розробленні проекту, прогнозних показників, забезпеченні виконання Державного бюджету України в частині фінансування бюджету за рахунок державних запозичень і погашення та обслуговування державного боргу;
o забезпечення проведення державної фінансової політики у сфері банківської діяльності та взаємодії з Національним банком України;
o забезпечення міжнародного співробітництва у сфері оподаткування, моніторинг податкових угод і взаємодія з міжнародними фінансовими органами у сфері бюджетної та податкової політики;
o проведення заходів з євроінтеграційної політики та з питань вступу й участі України у Світовій організації торгівлі;
o забезпечення співробітництва України в рамках СНД і ГУУАМ та їх органів, а також вінших міждержавних об'єднаннях;
o фінансове забезпечення зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності України.
Третій блок забезпечує ефективну організацію роботи структурних підрозділів Міністерства фінансів, взаємодію з Верховною Радою України та народними депутатами України, із Секретаріатом Кабінету Міністрів України, узгоджує проекти нормативно-правових актів, що розробляються Міністерством із центральними органами виконавчої влади, а також організовує діяльність підприємств та установ, що належать до сфери управління Міністерства фінансів.
До головних функцій цього блоку відносяться:
o організація роботи структурних підрозділів Міністерства та коор-динація організаційної роботи з місцевими фінансовими органами;
o моніторинг і організація контролю за виконанням документів;
o внутрішньовідомчий контроль;
o організація роботи з кадрами;
o запобігання корупційним проявам серед працівників центрального апарату Міністерства та його місцевих органів;
o здійснення заходів щодо організації обліку призовників та військовозобов'язаних і бронювання військовозобов'язаних;
o організація роботи, переговорів та зустрічей з іноземними делегаціями;
o розвиток і модернізація фінансової системи;
o модернізація та розвиток інформаційно-аналітичних систем бюджетного процесу;
o упровадження й адміністрування корпоративної мережі;
o організація та ведення обліку програмно-технічних засобів;
o ведення центральної бази даних бюджетної інформації;
o забезпечення технічного захисту інформації;
o розроблення перспективних планів і проектів модернізації бюджетного процесу;
o забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та народними депутатами України;
o ведення моніторингу звернень і запитів народних депутатів України;
o організація підготовки й узагальнення висновків, інформаційно-аналітичних довідок до законопроектів;
o ведення моніторингу проходження проектів законодавчих актів;
o взаємодія з Адміністрацією Президента України з питань компетенції Міністерства;
o координація роботи структурних підрозділів Міністерства при підготовці матеріалів для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових комітетів тощо;
o забезпечення взаємодії керівництва Міністерства з керівництвом місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
o здійснення організації особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян;
o ведення реєстру постійних і тимчасових урядових комітетів і консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України;
o здійснення контролю за своєчасним проходженням і розглядом звернень громадян у структурних підрозділах Міністерства;
o забезпечення проведення державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання і зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
o здійснення державного контролю за обігом та обліком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
o формування і поповнення Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
o міжгалузева координація діяльності суб'єктів видобутку, ви-робництва, перероблення та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
o формування і реалізація єдиної технічної політики у сфері розроблення технологій, устаткування та матеріалів для виробництва бланків цінних паперів і документів суворого обліку;
o організація виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку для потреб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій;
o розроблення засобів захисту і технології їх застосування при виготовленні бланків цінних паперів і документів суворого обліку, державний контроль за їх виготовленням та документообігом;
o проведення експертизи та контроль бланків цінних паперів і документів суворого обліку, які виготовляються підприємствами України, перевірка бланків, виготовлених за кордоном, при їх ввезенні в Україну;
o координація діяльності Державної пробірної служби, Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, Державного гемологічного центру України, Музею коштовного і декоративного каміння, державних підприємств: поліграфічний комбінат "Україна", "Київська офсетна фабрика".
2. Заходи Міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету
Міністерство фінансів України здійснює організаційну, методичну робочу зі складання проекту бюджету. Безпосередня робота зі складання проекту Державного бюджету на плановий рік розпочинається після затвердження Плану заходів Міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету України на плановий рік.
Він передбачає три послідовні етапи їх виконання, тривалість яких Щорічно уточнюється. Перший етап включає визначення основних напрямів бюджетної політики та підготовку попередніх показників проекту бюджету на плановий рік.
На підставі попереднього прогнозу макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий і наступні три роки, вимог чинного законодавства, очікуваного виконання Державного і місцевих бюджетів у поточному році Управління планування доходів бюджету розробляє прогноз доходів Державного і місцевих бюджетів у розрізі податків і зборів

 
 

Цікаве

Загрузка...