WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Охарактеризуйте заходи Міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету України на плановий рік - Реферат

Охарактеризуйте заходи Міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету України на плановий рік - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Охарактеризуйте заходи Міністерства фінансів України
щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету України на плановий рік"
ПЛАН
Вступ
1. Роль Міністерства фінансів України в процесі складання Державного бюджету
2. Характеристика основних заходів Міністерства фінансів України щодо складання проекту Державного бюджету України
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Міністерство фінансів України здійснює організаційну, методичну робочу зі складання проекту бюджету. Безпосередня робота зі складання проекту Державного бюджету на плановий рік розпочинається після затвердження Плану заходів Міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету України на плановий рік.
1. Роль Міністерства фінансів України в процесі складання Державного бюджету
Провідну роль у системі органів Міністерства фінансів відіграє центральний апарат, тобто безпосередньо Міністерство. Воно забезпечує втілення в життя державної фінансової політики шляхом розроблення економічних методів і важелів впливу на збільшення внутрішнього валового продукту і національного доходу, підвищення ефективності суспільного виробництва, аналізує показники розвитку економіки країни, здійснює заходи щодо оздоровлення фінансового стану галузей національної економіки та збільшення доходів бюджету.
Міністерство фінансів організовує і координує роботу зі складання і виконання Державного бюджету, здійснює методичне керівництво роботою в галузі бюджетного планування і фінансування, розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
У своїй діяльності Міністерство фінансів керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України.
Провідну роль у методичному й організаційному забезпеченні відіграють департаменти, які організовують і здійснюють бюджетний процес.
Головна мета їх діяльності - ефективне управління фінансовими ресурсами, збалансування доходів та видаткової частини державного бюджету; здійснення перспективного фінансового планування і прогнозування фінансової бази економічного і соціального розвитку країни; формування бюджетних взаємовідносин між державним бюджетом і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, забезпечення аналізу стану виконання державного бюджету для ефективного управління фінансовими ресурсами. Департаменти виконують такі функції:
- забезпечення проведення Міністерством єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, участь у розробленні законодавчих проектів, нормативно-правових актів, державних програм у частині фінансового забезпечення за рахунок коштів бюджету та державних позабюджетних цільових фондів;
- складання проекту, розгляд, прийняття та контроль за виконанням Державного бюджету України, місцевих бюджетів, поточний моніторинг і підготовка пропозицій щодо збалансування ресурсів та витрат загального фонду державного бюджету і внесення змін до закону про Державний бюджет України. Відстеження ходу реалізації вимог Бюджетного кодексу України;
oрозроблення фіскальної стратегії, загальнодержавних прогнозних та програмних документів, зведеного балансу фінансових ресурсів, аналіз та прогнозування макроекономічних показників;
o координація роботи з Державним казначейством України;
o зведений аналіз виконання показників бюджету;
o проведення аналізу взаємозв'язку фінансово-бюджетних і соціально-економічних показників, складання і поширення даних статистики державних фінансів;
o забезпечення розроблення та впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємствах, в об'єднаннях і організаціях усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ);
o організація взаємодії Міністерства фінансів України з Головним контрольно-ревізійним управлінням.
Метою діяльності другого блоку департаментів є ефективне використання всіх інструментів, за допомогою яких можна мінімізувати навантаження державного боргу на бюджет і забезпечити здійснення фінансової експертизи всіх міжнародних угод та адаптацію законодавства з питань оподаткування і фінансових послуг до міжнародних стандартів.
Департаменти виконують такі функції:
o розроблення стратегії щодо внутрішніх і зовнішніх запозичень держави, погашення та обслуговування державного боргу і забезпечення її реалізації;
o участь у розробленні проекту, прогнозних показників, забезпеченні виконання Державного бюджету України в частині фінансування бюджету за рахунок державних запозичень і погашення та обслуговування державного боргу;
o забезпечення проведення державної фінансової політики у сфері банківської діяльності та взаємодії з Національним банком України;
o забезпечення міжнародного співробітництва у сфері оподаткування, моніторинг податкових угод і взаємодія з міжнародними фінансовими органами у сфері бюджетної та податкової політики;
o проведення заходів з євроінтеграційної політики та з питань вступу й участі України у Світовій організації торгівлі;
o забезпечення співробітництва України в рамках СНД і ГУУАМ та їх органів, а також в інших міждержавних об'єднаннях;
o фінансове забезпечення зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності України.
Третій блок забезпечує ефективну організацію роботи структурних підрозділів Міністерства фінансів, взаємодію з Верховною Радою України та народними депутатами України, із Секретаріатом Кабінету Міністрів України, узгоджує проекти нормативно-правових актів, що розробляються Міністерством із центральними органами виконавчої влади, а також організовує діяльність підприємств та установ, що належать до сфери управління Міністерства фінансів.
До головних функцій цього блоку відносяться:
o організація роботи структурних підрозділів Міністерства та коор-динація організаційної роботи з місцевими фінансовими органами;
o моніторинг і організація контролю за виконанням документів;
o внутрішньовідомчий контроль;
o організація роботи з кадрами;
o запобігання корупційним проявам серед працівників центрального апарату Міністерства та його місцевих органів;
o здійснення заходів щодо організації обліку призовників та військовозобов'язаних і бронювання військовозобов'язаних;
o організація роботи, переговорів та зустрічей з іноземними делегаціями;
o розвиток і модернізація фінансової системи;
o модернізація та розвиток інформаційно-аналітичних систем бюджетного процесу;
o упровадження й адміністрування корпоративної мережі;
o організація та ведення обліку програмно-технічних засобів;
o ведення центральної бази даних бюджетної інформації;
o забезпечення технічного захистуінформації;
o розроблення перспективних планів і проектів модернізації бюджетного процесу;
o забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та народними депутатами України;
o ведення моніторингу звернень і запитів народних депутатів України;
o організація підготовки й узагальнення висновків, інформаційно-аналітичних довідок до законопроектів;
o ведення моніторингу проходження проектів законодавчих актів;
o взаємодія з Адміністрацією Президента України з питань компетенції Міністерства;
o координація роботи структурних підрозділів Міністерства при підготовці матеріалів для

 
 

Цікаве

Загрузка...