WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → 1. Зміст та значення фінансової політики як складової частини економічної політики держави. 2. Система фінансових планів і їх взаємозв’язок. 3. Бюджет - Реферат

1. Зміст та значення фінансової політики як складової частини економічної політики держави. 2. Система фінансових планів і їх взаємозв’язок. 3. Бюджет - Реферат

збір,
· амортизаційні відрахування;
· суми страхових внесків за майновим та особистим страхуванням;
· доходи від реалізації держпозик та лотерейних білетів;
· від зовнішньої торгівлі тощо.
У видатковій частині відображають:
· витрати на капіталовкладення;
· на приріст оборотних коштів;
· на соціальні потреби;
· оборону;
· управління;
· утворення резервів;
· виплати страхового відшкодування;
· витрати за держпозикою тощо.
У зведеному фінансовому балансі визначаються напрями використання фінансових ресурсів на утворення фондів відтворення, споживання, нагромадження.
Фінансовий баланс - це фактично зведена фінансова програма економічного і соціального розвитку. Він дає можливість встановити взаємозв'язок матеріальної та вартісної структур ВВП в процесі відтворення на плановий період. Визначити напрями забезпечення планових завдань фінансовими ресурсами.
Ґрунтуючись на зведеному фінансовому балансі визначають фінансові показники ефективності суспільного виробництва, розробляють стратегічні напрями фінансової політики.
3. Бюджетний процес: порядок складання, розгляду та затвердження бюджету
Бюджетний процес - це регламентована законом діяльність органів влади та управління із складення, розгляду, затвердження та виконання бюджету.
Ефективний бюджетний процес - це далеко більше, ніж підготовка юридичного документу, що асигнує фонди коштів по групам статей. Ефективно складання бюджету є загально визначеним процесом, який має політичний, управлінський,плановий, комунікаційний і фінансовий виміри.
Бюджетний процес складається із заходів, що охоплюють розробку, виконання та оцінку плану з надання послуг та основних фондів.
Бюджетний кодекс визначає чотири стадії бюджетного процесу:
1) складання проектів бюджету;
2) розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;
3) виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети;
4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.
Ефективний бюджетний процес:
· включає довгострокову перспективу,
· встановлює зв'язок із загальними організаційними цілями,
· зосереджує бюджетні рішення на результатах і наслідках,
· включає і заохочує ефективне спілкування із заінтересованими особами, надає стимули керівництву.
Ці основні риси складання бюджету вказують на те, що бюджетний процес є не просто вправою на збалансування доходів і видатків одного року, але стратегічною дією, яка охоплює багаторічний та оперативний фінансовий план з розподілу ресурсів відповідно до визначених цілей. Ефективний бюджетний процес виходить за межі традиційної концепції постатейного контролю видатків, даючи стимули і гнучкість головним розпорядникам коштів вдосконалити
Основним завданням бюджетного процесу є допомога суб'єктам, що приймають участь у бюджетному процесі:
1. Встановити загальні цілі для ухвалення рішень.
2. Розробити підходи до досягнення цілей.
3. Розробити бюджет, що узгоджується з підходами до досягнення цілей. Треба підготувати і затвердити фінансовий план і бюджет, що ведуть до досягнення цілей зважаючи на обмеження наявних ресурсів.
4. Оцінювати ефективність і корегувати її. Програму і фінансову ефективність треба постійно оцінювати і корегувати, щоб заохочувати наближення до цілей.
Складові бюджетного процесу:
1. Оцінити потреби, пріоритети, ускладнення і можливості громади.
2. Визначити можливості і ускладнення щодо послуг, основних фондів та управління.
3. Розробити та розповсюдити загальні цілі.
4. Затвердити фінансову політику.
5. Розробити програмні, оперативні та інвестиційні політику і плани.
6. Розробити програми і послуги, що узгоджуються з політикою і планами.
7. Розробити управлінські стратегії.
8. Розробити бюджет, що узгоджується з підходами до досягнення цілей.
9. Розробити процес підготовки і затвердження бюджету.
10. Розробити і оцінити фінансові варіанти.
11. Ухвалити варіанти, необхідні для затвердження бюджету.
12. Оцінювати ефективність та робити поправки.
13. Наглядати, виміряти та оцінювати ефективність.
14. Вносити відповідні зміни, коригувати.
Бюджетний цикл - підготовка бюджетних запитів, затвердження бюджетних запитів представницьким органом, виконання бюджету і звітування про фактичні бюджетні операції.
Бюджетний кодекс запроваджує процедуру парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період ґрунтується на основних макропоказниках економічного та соціального розвитку України на наступний бюджетний період, аналізу виконання бюджету у поточному періоді, пріоритетів та програми уряду. Верховна Рада України або схвалює, або бере до відома зазначений документ.
На підставі інструкції з підготовки бюджетних запитів та типовою формою, яких зобов'язані дотримуватися головні розпорядники коштів, власне і розробляються бюджетні запити. Місцеві фінансові органи на основі результатів аналізу приймають рішення про включення цих запитів до проекту бюджету.
Бюджетний кодекс чітко встановлює граничні терміни прийняття відповідних рішень.
Важливим елементом є те, що головні розпорядники бюджетних коштів можуть брати зобов'язання та витрачати бюджетні кошти лише в межах відповідних бюджетних асигнувань.
Використана література:
1. Василик О.Д. Державні фінанси України. -К.: Вища школа. 1997.
2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС. - 2000.- 416с.
3. Василик О.Д. Фінанси в економічній системі держави. // Фінанси України.-2000.-№1.
4. Дробозина . Общая теория финансов. - М., 1998.
5. Опарін В.М. Фінанси.(загальна теорія) -К.: КНЕУ, 1999.
6. Опарін В.М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення. //Вісник НБУ.-2000-№5.
7. Парижак Н.В. Формування ефективної бюджетної системи України. //Фінанси України.-1998.-№1.
8. Родионова Н. Финансы. - М.: Финансы, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...