WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансова система держави - Контрольна робота

Фінансова система держави - Контрольна робота

діяльністю держави та інших суб'єктів економіки.
Проявляється фінансова політика у:
? фінансовому законодавстві;
? системі форм і методів мобілізації фінансових ресурсів (найважливішими з яких є податки);
? перерозподілі фінансових ресурсів між окремими верствами населення, галузями, регіонами;
? структурі доходів і видатків бюджетів тощо.
Головна мета фінансової політики - забезпечення відповідними фінансовими ресурсами реалізації тої чи іншої державної програми економічного тасоціального розвитку. Вона реалізується через вирішення таких завдань:
1.Забезпечення умов для формування максимально можливих фінансових ресурсів.
2.Встановлення раціонального з погляду держави розподілу та використання фінансових ресурсів.
3.Організація регулювання та стимулювання економічних та соціальних процесів фінансовими методами.
4.Розробка фінансового механізму та його розвиток у відповідності із цілями та завданнями стратегії, що змінюється.
5.Створення ефективної і максимально ділової системи управління фінансами.
Але не слід прив'язувати фінансову політику лише до економічної політики. Фінансова політика - це самостійна сфера діяльності держави в області фінансових відносин. Фінансова політика має самостійне значення, і в той же час вона виступає засобом реалізації політики держави в будь-якій сфері суспільних відносин будь то економіка, соціальна сфера або міжнародні відносини.
Сама по собі фінансова політика не може бути поганою або доброю. Вона оцінюється у відповідності з тим, на скільки вона сприяє досягненню поставлених цілей та розв'язанню конкретних задач.
Основу фінансової політики складають стратегічні напрямки, які визначають довгострокову та короткострокову перспективу використання фінансів та передбачають розв'язання головних завдань, що випливають з особливостей функціонування економіки та соціальної сфери країни. Одночасно з цим держава здійснює вибір поточних тактичних цілей та задач використання фінансових відносин. Вони пов'язані з основними проблемами, що стоять перед державою, в області мобілізації та ефективного використання фінансових ресурсів, регулювання економічних та соціальних процесів та стимулювання передових напрямків розвитку продуктивних сил, окремих територій та галузей економіки. Всі ці заходи тісно пов'язані між собою та взаємозалежні.
2. Державний бюджет як головна ланка
фінансової системи суспільства
Центральне місце в системі загальнодержавних фінансів посідає державний бюджет.
Його економічний зміст визначається сутністю та функціями держави, системою господарювання, дією економічних законів.
Фінансові відносини, що складаються у держави з підприємствами, організаціями, населенням мають назву бюджетних.
Специфіка цих відносин полягає в тому, що вони:
1)виникають в розподільчому процесі, учасником якого є держава;
2)пов'язані з формуванням та використанням централізованого фонду грошових коштів, який призначено для задоволення загальнодержавних потреб.
Бюджетним відносинам притаманний об'єктивний характер. Це зумовлено тим, що в руках держави щорічно має концентруватись певна частка національного доходу, яка є необхідною для потреб поширеного відтворення в масштабах всього суспільства, задоволення соціально-культурних потреб громадян, вирішення інших загальнодержавних завдань.
Бюджетні відносини - це органічна частина економічної структури суспільства, їх функціонування об'єктивно визначено необхідністю матеріально-фінансової основи для здійснення державою її функцій.
В процесі функціонування бюджетні відносини матеріалізуються в бюджетному фонді країни, який має складну організаційну структуру.
Сукупність бюджетних відносин з формування та використання бюджетного фонду країни складає поняття держбюджету.
Таким чином, державний бюджет за своєю економічною сутністю уявляє з себе грошові відносини, що виникають у держави з юридичними та фізичними особами щодо перерозподілу національного доходу країни у зв'язку з утворенням та використанням бюджетного фонду на фінансування народного господарства, оборони, соціально-культурних заходів та інших напрямів.
Погляд на бюджет як на самостійну економічну категорію отримав визнання відносно недавно.
Особливості державного бюджету як економічної категорії накладає відбиток і на функції, що він виконує (розподільчу та контрольну).
Сфера дії розподільчої функції є досить широкою, оскільки у відносини з бюджетом вступають практично всі учасники суспільного виробництва.
Основним об'єктом бюджетного перерозподілу є чистий дохід, але це не виключає можливості перерозподілу частини вартості необхідного продукту, а іноді і національного багатства.
Контрольна функція полягає в тому, що бюджет об'єктивно через формування та використання грошового доходу держави відображає всі процеси, що відбуваються в структурних ланках економіки.
Основу контрольної функції складає рух бюджетних ресурсів, що відображається у відповідних показниках бюджетних надходжень.
Прояв властивостей, що притаманні бюджету, використання його як інструменту розподілу та контролю є можливим лише за умов людської життєдіяльності, що і знаходить своє відображення в бюджетному механізмі, який є конкретним втіленням бюджетної політики.
Саме Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період є підґрунтям для формування проекту закону про Державний бюджет України. Цей документ розробляє Міністерство фінансів України виходячи з прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку країни на наступний бюджетний період. Проект Основних напрямів бюджетної політики має містити пропозиції Кабміну щодо:
1) граничного розміру дефіциту (профіциту) Державного бюджету України у відсотках до прогнозного річного обсягу ВВП;
2) частки прогнозного річного обсягу ВВП, що перерозподіляється через зведений бюджет України;
3) граничного обсягу державного боргу та його структури;
4) питомої ваги обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках Державного бюджету України і коефіцієнта вирівнювання для місцевих бюджетів;
5) питомої ваги капітальних вкладень у видатках Державного бюджету України та пріоритетних напрямів їх використання;
6) взаємовідносин Державного бюджету України з місцевими бюджетами в наступному бюджетному періоді;
7) змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики

 
 

Цікаве

Загрузка...