WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Характеристика основних інструментів фінансового ринку. Інструменти страхового ринку - Реферат

Характеристика основних інструментів фінансового ринку. Інструменти страхового ринку - Реферат

привілейовані)
Важливе значення для власників конвертованих облігацій мають конверсійний коефіцієнт та конверсійна ціна. Конверсійний коефіцієнт показує, яку кількість акцій можна отримати в обмін на таку облігацію. Конверсійній коефіцієнт означає, що при конверсії одної облігації можна отримати 10 акцій. Конверсійна ціна - це співвідношення номінальної ціни облігації (наприклад, 1000 грн.) до конверсійного коефіцієнту ( 10) і в даному випадку дорівнює 100 грн.
10. В залежності від забезпечення:
10.1. Незабезпечені заставою:
10.1.1. Бланкові облігації - вони підкріплюються "добросовісністю" компанії емітента, тобто обіцянкою виплатити в строк заборгованість по облігаційному займу;
10.1.2. Облігації під конкретний вид доходу - по цим облігаціям емітент зобов'язується виплачувати заборгованість за рахунок чітко визначеного джерела надходжень;
10.1.3. Облігації під конкретній інвестиційний проект,
10.1.4. Гарантовані облігації - це забезпечені заставою, але виконання зобов'язань по займу гарантується не компанією-емітентом, а іншими компаніями. Частіше всього гарантом є більш сильна з економічної точки зору компанія, що робить дані облігації більш надійними;
10.1.5. Облігації з розподіленою відповідальністю - зобов'язання по даному займу або розподіляються між кількома компаніями, включаючи емітента, або повністю приймаються на себе іншими компаніями;
10.1.6. Застрахованіоблігації - компанія-емітент страхує облігаційний займ в приватній страховій компанії на випадок виникнення будь-яких труднощів в виконанні зобов'язань по займу;
10.2.Забезпечені заставою:
10.2.1. Забезпечені фізичними активами :
- облігації під першу заставу;
- другозаставні облігації;
Претензії по облігаціям під другу заставу розглядаються після розрахунків з власниками облігацій під першу заставу, але до розрахунків з іншими інвесторами.
10.2.2. Облігації з заставою фондових активів - забезпечуються цінними паперами, що знаходяться у власності емітента, але іншої компанії (не емітента);
10.2.3. Облігації з заставою пула іпотек -- такі облігації випускаються кредитом, на зберіганні у якого знаходиться пул іпотек під видані ним кредити під нерухомість.
Надходження платежів по цим кредитам є джерелом погашення та виплати процентів по облігаційному займу, забезпеченому пулом іпотек.
11. В залежності від захищеності вкладень інвесторів:
- з інвестиційними якостями - випускаються надійними компаніями або мають достатнє забезпечення;
- макулатурні облігації - носять спекулятивний характер, вкладення в такі облігації завжди пов'язане з високим ризиком.
***
Страхування є економічною категорією, що входить в економічну систему держави. Як і фінансові відносини в цілому, страхування зумовлене рухом грошових засобів у процесі розподілу і перерозподілу грошових доходів та нагромаджень всіх суб'єктів виробництва й обміну. Разом з тим, для страхування характерні економічні відносини, змістом яких є перерозподіл доходів і коштів для нагромадження лише з метою відшкодування ма-теріальних чи інших втрат (здоров'я, працездатності, тощо). Отже, в основі страхування лежить ймовірний рух грошової форми вартості.
Для характеристики ринкового змісту страхування в сучасних умовах як перерозподільчого відношення можна вказати на такі його ознаки.
Під час страхування виникають грошові перерозподільчі відносини, причиною яких є наявність страхового ризику, можливість виникнення події, що здатна зумовити матеріальні чи інші втрати.
Специфікою перерозподільчих відносин, зумовлених страхуванням, є те, що вони виникають між учасниками. які пов'язані з солідарною розкладкою величини збитку одного з них на всіх. З метою організації замкнутої розкладки збитку на всіх учасників страхування утворюється цільовий страховий грошовий фонд, джерелом якого є встановлені внески всіх застрахованих юридичних чи фізичних осіб. Обсяг внеску і виражає долю кожного з них в розкладці збитку. Очевидно, що розширення сукупності учасників страхування створює умови для зменшення страхових платежів і тим самим робить до-ступнішими страхові операції.
Саме замкнута розкладка збитку є відмітною ознакою категорії страхування, її особливістю по відношенню до інших фінансових категорій. Згадаймо, що доходи державного бюджету, наприклад, формуються за рахунок платежів (податків) юридичних і фізичних осіб, але використовуються (витрачаються) за межами їх надходження і на різні цілі, які безпосередньо не пов'язані з умовами їх виробництва (оборона, загальне управління, тощо).
Особливістю страхування є те, що воно передбачає розподіл збитку від настання страхових подій як в територіальному (просторовому) розміщенні, так і в часі. Щоб забезпечити ефективний територіальний перерозподіл страхових коштів на протязі певного часу між застрахованими суб'єктами, необхідне значне залучення учасників на великій території.
Виходячи з розкладки збитку в часі та враховуючи випадковий характер виникнення надзвичайних подій, відшкодування їх негативних наслідків за рахунок страхового фонду не обмежується одним господарським роком. Можливе і таке, що надзвичайні події такого роду не виникають декілька років підряд. У всякому разі, точний час їх надходження передбачити важко, за ви-ключенням деяких з них (повені, засухи, тощо).
Названі обставини викликають необхідність резервування частини страхових платежів, що надійшли у сприятливі роки, для створення певного запасного фонду. Його призначення - бути джерелом відшкодування надзвичайних збитків в році, коли вони перевищили середній рівень.
Характерною особливістю страхування є поверненість страхових платежів, що внесені у страховий фонд. За виключенням тієї частини страхових сум, що йде на забезпечення діяльності страхової організації, сукупність страхових платежів направляється для відшкодування ймовірного збитку. Величина їх встановлюється на основі вірогідного збитку за розрахунковий період (5 чи 10 років) в межах певного регіону і повертається у формі відшкодування втрат протягом прийнятого в розрахунок часового періоду в тому ж таки територіальному масштабі.
Якраз повернення частини виплачених коштів носить ознаки кредитних

 
 

Цікаве

Загрузка...