WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Характеристика основних інструментів фінансового ринку. Інструменти страхового ринку - Реферат

Характеристика основних інструментів фінансового ринку. Інструменти страхового ринку - Реферат

також інші права, передбачені цим Законом, іншими законодавчими актами України, а також статутом акціонерного товариства.
Акція є неподільною. У разі коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.
Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється у розмірі його статутного фонду або на всю вартість майна державного підприємства (у разі перетворення його в акціонерне товариство). Додатковий випуск акцій можливий у тому разі, коли попередні випуски акцій були зареєстровані і всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної.
Забороняється випуск акцій для покриттязбитків, пов'язаних з господарською діяльністю акціонерного товариства.
Облігація - це цінний папір, що свідчить про відношення позики між її власником (кредитором) і особою, що її випустила (позичальником).
Діюче законодавство України визначає облігацію як "емісійний цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого продукту, якщо інше не передбачено умовами випуску".
Облігації є основним інструментом мобілізації коштів урядами, державними органами та муніципалітетами. До організації та розміщення облігаційних займів звертаються і компанії, коли у них виникає потреба в додаткових фінансових коштах. Випуск облігацій приваблює компанію-емітента можливістю мобілізації додаткових ресурсів без загрози втручання їх власників-кредиторів в фінансово-господарську діяльність. Однак облігаційні займи слід розглядати як доповнення до позичкових коштів, отриманих у вигляді банківського кредиту. Навіть в країнах з розвинутим фондовим ринком через випуск облігацій компанії покривають лише частину потреби в позичкових коштах. Оскільки облігаційний займ виражає відносини зворотного руху позиченої вартості, то він за своєю суттю та призначенням подібний до банківської позики. В зв'язку з цим в багатьох країнах існують вимоги щодо платоспроможності та фінансової стійкості компаній, що планують здійснити емісію облігацій. В українському законодавстві такою вимогою є обмеження випуску облігацій величиною 25% від розміру статутного фонду і лише після повної оплати всіх випущених акцій.
Оскільки існує велика різноманітність облігацій, класифікацію їх видів потрібно здійснювати по ряду ознак.
1. В залежності від емітента:
- державні;
- місцевих органів влади;
- корпорацій (підприємств)
- іноземні.
2. В залежності від строків, на які випускається займ:
2.1. Облігації з фіксованою датою погашення:
- короткострокові;
- середньострокові;
- довгострокові.
2.2. Облігації без фіксованого строку погашення:
- безстрокові;
- відзивні - можуть бути відкликані емітентом до закінчення строку і погашенні в залежності від умов випуску по номіналу або з премією;
- з правом погашення - надають можливість інвестору на повернення облігації до настання строку погашення і отримання за неї номінальної вартості;
- пролонгаційні - дають право інвестору продовжити строк погашення і продовжувати отримувати відсотки на протязі цього строку;
- відстрочені - дають право емітенту на відстрочку погашення.
3. В залежності від порядку володіння:
- іменні - права володіння якими підтверджуються внесенням ім'я власника в текст облігації та книгу реєстрації, яку веде емітент;
- на пред'явника - права володіння підтверджуються простим пред'явленням облігації.
4. За метою облігаційного займу:
- звичайні - випускаються для рефінансування наявної заборгованості емітента чи для залучення ресурсів для фінансування операційної діяльності;
- цільові - кошти від продажу яких спрямовуються на фінансування конкретних інвестиційних проектів.
5. По формі відшкодування боргу:
- в грошовій формі;
- в натуральній формі.
6. За методом погашення номіналу:
- разовим платежем;
- розподіл погашення в часі - коли за певний проміжок часу погашається певна частина номіналу або фіксованої долі загальної кількості облігацій (лотерейні або тиражні займи).
7. За видами виплат по облігаційному займу:
- лише відсоткові виплати - по даним облігаціям капітал не повертається, точніше емітент вказує на можливість їх викупу, проте не пов'язує себе конкретним строком;
- з нульовим доходом - повертається капітал по номінальній вартості, проте відсотки не виплачуються;
- сукупний дохід - відсотки не виплачуються до моменту погашення; до таких облігацій можна віднести ощадні сертифікати типу Е, що випускаються в США;
- плаваючий відсотковий дохід - капітал повертається за номінальною відсотковою вартістю, а виплата відсотків не гарантується і знаходиться в прямій залежності від результатів діяльності компанії-емітента; такі облігації ще називають реорганізаційними, так як вони випускаються найчастіше компаніями, яким загрожує банкрутство;
- періодичний фіксований дохід - дають право власникам на отримання періодичного фіксованого доходу і номінальної вартості облігації при погашенні; цей вид облігації є найбільш поширеним в даний час в усіх країнах.
8. За способом виплати купонного доходу (для облігацій, виплата відсотків по яким здійснюється у вигляді купона - відрізного талону з вказаною на ньому цифрою купонної ставки):
- з фіксованою купонною ставкою;
- з плаваючою купонною ставкою - коли купонна ставка залежить від рівня позичкового відсотка;
- індексовані - облігації з рівномірно зростаючою купонною ставкою по рокам займу; як правило, емітуються в умовах інфляції;
- з нульовим купоном (дисконтні облігації) - ринкова ціна по ним встановлюється нижче номінальної, тобто передбачає знижку (дисконт); дохід виплачується в момент погашення по номінальній вартості і являє собою різницю між номінальною та ринковим цінам;
- з оплатою за вибором - власник має право отримати доход як у вигляді купонного доходу, так і облігаціями нового випуску;
9 . За характером обігу:
- неконвертовані;
- конвертовані - надають їх власнику право обміну на акції (прості чи

 
 

Цікаве

Загрузка...