WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Характеристика основних інструментів фінансового ринку. Інструменти страхового ринку - Реферат

Характеристика основних інструментів фінансового ринку. Інструменти страхового ринку - Реферат


Реферат на тему:
Характеристика основних інструментів фінансового ринку. Інструменти страхового ринку
Фінансові інструменти - різноманітні види ринкового фінансового продукту, зокрема: цінні папери, грошові зобов'язання, валюта, ф'ючерси, опціони, депозитні свідоцтва, кредитні договори, страхові поліси тощо.
Перш ніж розкривати особливості фінансових інструментів з помірним рівнем ризику потрібно коротко розктити суть ризику на фінансових ринках, визначити, які з них підпадають під помірний рівень ризику.
Отже, фінансові ризики - це ризики втрати або отриманні доходів. Вони визначаються як макроекономічними, так і мікроекономічними факторами та умовами. Макроекономічні фактори обумовлені зміною політичної та загальноекономічної ситуації. Мікроекономічні фактори пов'язані із комерційними та господарськими умовами діяльності окремих фірм, з рівнем менеджменту, діловою активністю фірми.
Ризики виникають в зв'язку із рухом фінансових потоків і проявляються на фінансових ринках у наступних видах: процентний ризик, валютний, кредитний, інвестиційний, бізнес-ризик.
Процентний ризик виникає через коливання процентної ставки. З процентними ризиками зустрічаються банки, страхові інвестиційні компанії, а також суб'єкти господарювання, які позичають кошти або вкладають їх в активи, які приносять проценти.
Валютний ризик - це ризик отримання збитків внаслідок несприятливих короткострокових та довгострокових коливань курсів валют на фінансових ринках.
Кредитний ризик - це ймовірність того, що сторони контракту не зможуть виконати зобов'язання як в цілому, так і по окремим позиціям.
Бізнес-ризик - це здатність підприємства підтримувати рівень доходу на вкладений капітал.
Інвестиційний ризик - це ризик втрати інвестованого капіталу та очікуваного доходу.
Величина ризику або степінь ризику вимірюється двома критеріями середнє очікуване значення та коливання (змінність) можливого результату. Основними способами зниження степеня фінансового ризику є диверсифікація, лімітування, здобуття додаткової інформації, створення резервів, страхування та ін.
Хеджування - мінімізація цінового ризику за позицією "спот" через відкриття протилежної строкової чи опціонної позиції за тим самим фінансовим інструментом з наступним її заліком.
Основні характеристики акцій
Ринок капіталів - це ринок, на якому купуються та продаються довгострокові боргові зобов'язання та акції, які не мають визначеного терміну погашення.
Під акцією слід розуміти цінний папір, який випускає акціонерне товариство при його створенні (заснуванні), при перетворенні підприємства чи організації в акціонернетовариство, при об'єднанні двох або кількох акціонерних товариств, а також для мобілізації грошових коштів при збільшенні існуючого статутного капіталу.
Тому акція є свідоцтвом про внесення певної долі в статутний капітал акціонерного товариства. В Законі України "Про цінні папери та фондову біржу" дається наступне визначення:
Акція - цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку в вигляді дивіденду, а також на участь в розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства".
Акція може випускатись як в документарній, так і в бездокументарній формах - у вигляді відповідних записів на рахунках. При документарній формі випуску акцій можлива їх зміна сертифікатом, який є свідоцтвом про володіння вказаною в ньому особою певною кількістю акцій. При повній оплаті акцій акціонер отримує один сертифікат на всю кількість придбаних ним акцій.
В залежності від порядку володіння акції можуть бути іменними і напред'явника.В зв'язку з тим, що акціонерні товариства можуть бути закритими та відкритими, слід відрізняти акції, що випускаються ними, їх відмінність полягає в тому, що акції відкритих акціонерних товариствможуть продаватись їх власниками без згоди інших акціонерів цього товариства. При реалізації акції закритого акціонерного товариства необхідно враховувати, що його акціонери мають переважне право на їх придбання. Крім того, акції закритих акціонерних товариствможуть випускатись лише в формі закритої підписки, і не можуть бути запропонованими для придбання необмеженому колу осіб. Відкрите акціонерне товариство може проводити як відкриту, так і закриту підписку.
В залежності від величини прав акції прийнято ділити на звичайні тапривілейовані(приференційні). Згідно Закону України "Про господарські товариства", номінальна вартість акцій не повинна перевищувати 10% статутного фонду товариства. Власник звичайної акції має права, що надаються акціями, в повному обсязі. Привілейована акція не дає права голосу на загальних зборах акціонерів, а привілеї власника такої акції полягають в тому, що в статуті повинні бути визначені розмір дивіденду та сума, що виплачується при ліквідації товариства(ліквідаційна вартість), що визначається в фіксованій грошовій сумі чи в відсотках до номінальної вартості привілейованих акцій.
Акціонерам може видаватися сертифікат на сумарну номінальну вартість акцій.
Акція повинна містити такі реквізити: фірмове найменування акціонерного товариства та його місцезнаходження, найменування цінного паперу - "акція", її порядковий номер, дату випуску, вид акції та її номінальну вартість, ім'я власника (для іменної акції), розмір статутного фонду акціонерного товариства на день випуску акцій, а також кількість акцій, що випускаються, строк виплати дивідендів та підпис голови правління акціонерного товариства або іншої уповноваженої на це особи, печатку акціонерного товариства.
До акції може додаватися купонний лист на виплату дивідендів.
Купон на виплату дивідендів повинен містити такі основні дані: порядковий номер купона на виплату дивідендів, порядковий номер акції, по якій виплачуються дивіденди, найменування акціонерного товариства і рік виплати дивідендів. Права, що надаються власнику акцій.
Власник акції має право на частину прибутку акціонерного товариства (дивіденди), на участь в управлінні товариством (крім власника привілейованої акції), а

 
 

Цікаве

Загрузка...