WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державне регулювання фінансового ринку - Реферат

Державне регулювання фінансового ринку - Реферат

й інші аналогічні їм документи.
В Україні існує вичерпний список цінних паперів, до якого входять акції, облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик, облігації підприємств, казначейські зобов'язання,ощадні та інвестиційні сертифікати, векселі та приватизаційні папери.
3. Державне регулювання випуску цінних паперів. Законодавством України, як і законодавствами інших країн, на емітентів, що випускають акції та облігації в обіг, покладаються зобов'язання щодо реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск у певних державних органах (в Україні - у ДКЦПФР).
Державне регулювання випуску цінних паперів виконує функцію захисту інтересів інвесторів та інших учасників РЦП. З одного боку, це запобігає появі на ринку цінних паперів у вільному обігу сумнівних фінансових інструментів, а з іншого - сприяє тому, щоб інвестори могли приймати на цьому ринку зважені рішення.
Реєстрування передбачає, щоб емітенти надавали учасникам РЦП об'єктивну інформацію про своє господарське та фінансове становище. Встановлення режиму державної реєстрації відкритих випусків акцій та облігацій має на меті забезпечити цілісність ринкових взаємовідносин, підвищити довіру до РЦП з боку реальних і потенційних його учасників.
4. Публікація емітентом річних звітів. Інституційні емітенти, акції яких перебувають у відкритому обігу на РЦП, згідно із законодавством України, як і багатьох інших держав, зобов'язані публікувати річні звіти про результати своєї фінансово-господарської діяльності.
5. Державне ліцензування посередницької діяльності. Посередницька діяльність на РЦП практично в усіх країнах здійснюється на основі ліцензій. Впровадження режиму ліцензування є своєрідним встановленням монополії на виконання важливих посередницьких функцій. Оскільки РЦП посідає важливе місце в системі фінансового ринку, а також значною мірою залежить від довіри багатьох його учасників, держава висуває підвищені вимоги до суб'єктів підприємницької діяльності (та їх службовців), які здійснюють на РЦП посередницьку діяльність. Це потребує насамперед наявності у керівників і службовців інститутів-посередників певної кваліфікації, навичок та сумлінної поведінки.
Посередники на РЦП відіграють важливу роль, адже здебільшого від їх поведінки залежать ефективність ринкових взаємозв'язків і динамічність ринкових операцій. Посередники переважно виконують волю інвестора та емітентів і захищають їхні інтереси.
Як і в інших країнах, в Україні основною категорією посередників є брокери (торговці цінними паперами, що здійснюють діяльність на комісійній основі) і дилери (торговці цінними паперами, що діють на комерційних засадах). Законодавством України регулюється і такий вид посередницької діяльності, як розміщення і випуск цінних паперів шляхом проведення відкритої підписки.
6. Державний контроль на ринку цінних паперів. Такий контроль є одним з основних елементів моделі РЦП. Зазвичай цей контроль покладається на спеціалістів, уповноважених на таку діяльність органами виконавчої влади. Завданнями таких органів є захист інтересів інвесторів і публічних інтересів; забезпечення цілісності ринкових взаємовідносин; реалізація законодавчих актів, що регулюють РЦП; вжиття заходів підтримки порядку на РЦП та ін.
Державний контроль стосується всіх найважливіших галузей взаємовідносин, наприклад, нагляду за переміщенням контрольного пакета акцій, допуску та обігу на території країни іноземних цінних паперів, перевірки інформації про випуск цінних паперів, а також річних звітів емітентів.
7. Біржовий та позабіржовий сегменти ринку цінних паперів. Як зазначалося, РЦП має два основних сегменти: біржовий і позабіржовий. Торгівля на фондових біржах здійснюється за певними правилами і стандартами. На позабіржовому ринку умови обігу цінних паперів, укладення та виконання угод за ними є більш вільними і менш процедурними. Більшість операцій з цінними паперами здійснюється на позабіржовому ринку.
8. Саморегулівні організації на ринку цінних паперів. Як свідчить світовий досвід, фінансовий ринок ефективно розвивається у тому разі, якщо враховується принцип оптимальності державного регулювання: держава регулює діяльність учасників ринку лише тоді, коли це вкрай необхідно. В інших випадках вона делегує частину своїх повноважень професійним учасникам ринку, які об'єднуються в саморегулівні організації (СРО).
В Україні діяльність СРО ринку цінних паперів здійснюється відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".
Згідно зі ст.1 цього закону СРО - це добровільне об'єднання професійних учасників РЦП, яке не має на меті одержати прибуток і створюється для захисту інтересів своїх членів та власників цінних паперів. Професійні учасники РЦП об'єднуються у СРО за видами професійної діяльності. Кожний учасник ринку може входити до складу кількох СРО згідно з виконуваними ним функціями, дозволами або бути учасником однієї СРО.
Нині в Україні зареєстровано ДКЦПФР і діють 10 СРО. Найбільші з них за кількістю членів:
o Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв (264 члени);
o Асоціація "Перша Фондова Торговельна Система" (174 члени);
o Київська міжнародна фондова біржа (175 членів);
o Асоціація "Південноукраїнська торговельно-інформаційна система" (149 членів).
Список використаної та рекомендованої літератури
1. ОпарінВ. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. -К.: Вид-во КНЕУ, 1999.
2. Осокина В. В., Калина А. В. Экономическая теория и практика хозяйствования: Учеб. пособие. -К: МАУП, 1997.
3. Павловсъкий М. А. Макроекономіка перехідного періоду. - К., 1999.
4. Павлюк К. В. Організація виконання державного бюджету // Фінанси України. - 1998. -№ 3.
5. Парижак Н. В. Формування ефективної бюджетної системи України // Фінанси України. - 1998. -№ 1. - С 29-35.
6. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политика налогов: Учеб. пособие. - М: ИНФРА-М, 1996.
7. РадіоноваІ. Ф., Бурлай Т. В. Модель дефіциту бюджету України //Фінанси України. - 1998. - № 9. - С. 18-23.
8. Розенберг Д. М. Инвестиции: Терминологич. словарь. - М.: ИНФРА-М, 1997.
9. Романів М. В. Роль Міністерства фінансів у забезпеченні контролю за рухом фінансових ресурсів держави // Фінанси України. -1998. -№9. - С. 46.
10. Рубцов Б. Б. Зарубежные фондовые рынки. - М.: ИНФРА-М, 1996.
11. Самуельсон П., Нордхауз Б. Економіка. -К.: Основи, 1992.
12. Селигман Э. Основы политической экономии. - СПб., 1908.
13. Слухай С. В. Становлення системи фінансового вирівнювання // Фінанси України. -1998. -№11.
14. Стігліц Дж. Економіка державного сектора: Пер. з англ. - К.: Основи, 1998.
15. Страховий ринок України / За ред. Н. Захоревича. - К.: Альманах, 2003. - 352 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...