WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Основи формування і використання прибутку підприємств - Реферат

Основи формування і використання прибутку підприємств - Реферат


Реферат на тему:
Основи формування і використання прибутку підприємств
Прибуток як економічна категорія відображає остаточну грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності і є найважливішим показником фінансових результатів підприємств, їх фінансового стану. У загальному вигляді прибуток є різницею між доходами від певної діяльності й витратами на її здійснення. Розмір прибутку свідчить про необхідність заходів, спрямованих на зниження собівартості продукції, нарощення обсягів виробництва і реалізації, розширення асортименту виготовлюваних товарів, змін у ціновій політиці. Прибуток є визначальним критерієм ефективності господарювання і основним джерелом фінансових ресурсів підприємства.
Як провідна категорія ринкових відносин прибуток виконує такі важливі функції:
o показника ефективності господарської діяльності підприємства. Позитивний фінансовий результат, тобто наявність прибутку, вже свідчить про рентабельну діяльність. Адже кожне підприємство в ринкових умовах намагається одержувати в кожному звітному періоді прибуток, необхідний і достатній для саморозвитку (поточного та стратегічного самофінансування);
o стимулюючу. Як кінцевий фінансово-економічний результат прибуток у ринковому середовищі є метою діяльності підприємства. Прибуток - це основне джерело приросту власного капіталу і відповідно джерело фінансування оновлення виробничих фондів та диверсифікації виробництва продукції. Крім того, прибуток є джерелом фінансування соціального розвитку трудового колективу;
o джерела формування доходів бюджетів різних рівнів.
Отже, прибуток підприємства - основний фактор його економічного та соціального розвитку.
При визначенні фінансових результатів діяльності підприємства використовують такі показники: валовий прибуток; прибуток від операційної діяльності; прибуток від звичайної діяльності до оподаткування; прибуток від звичайної діяльності за вирахуванням податку на прибуток від звичайної діяльності; надзвичайний прибуток; чистий прибуток.
Ці різновиди прибутку пов'язані з такими поняттями:
o основна діяльність - операції з виробництва і реалізації продукції (виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг), що є основною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу;
o звичайна діяльність - будь-який вид основної діяльності підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її здійснення;
o операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційними або фінансовими;
o надзвичайна подія - операція, що відрізняється від звичайної діяльності підприємства і не повторюється періодично або в кожному звітному періоді;
o фінансова діяльність - діяльність, що спричинює зміну розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства;
o економічна вигода - потенційна можливість одержання підприємством коштів від використання активів;
o доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які збільшують власний капітал (крім збільшення капіталу за рахунок внесків власників);
o витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками);
o прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати;
o збиток - перевищення витрат над доходом, для одержання якого було зроблено ці витрати;
o валовий прибуток - різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції (виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Чистий дохід від реалізації визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації податку на додану вартість та акцизного збору.
З урахуванням інших операційних доходів, адміністративних витрат і витрат на збут визначається фінансовий результат (прибуток або збиток) від загального обсягу операційної діяльності. Це означає, що прибуток від операційної діяльності є різницею між валовим прибутком, збільшеним на інші операційні доходи, і адміністративними витратами та витратами на збут.
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування визначається на основі прибутку від операційної діяльності та його коригування на фінансовий результат від участі в капіталі, іншої фінансової діяльності, а також як результат вирахування податку на цей прибуток.
Якщо на підприємстві виконувалися надзвичайні операції, у результаті яких було одержано прибуток, то його розмір за вирахуванням податку в сумі з чистим прибутком від звичайної діяльності становить загальний чистий прибуток підприємства у звітному періоді.
Таким чином, прибуток підприємства у практичному вимірі згідно з національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку має кілька аспектів, але врешті-решт основним абсолютним показником у грошовому вимірі є сумарний чистий прибуток підприємства як фінансовий результат операційної і фінансової діяльності та надзвичайних операцій після вирахування податку на прибуток.
Звичайна діяльність є основним джерелом одержання прибутку на підприємствах різних форм господарювання і власності.
Базовими показниками формування прибутку від звичайної діяльності є доходи і витрати підприємства.
Доходи від звичайної діяльності класифікуються за такими групами:
o виручка від реалізації продукції (продажу товарів, виконання робіт, надання послуг);
o інші операційні;
o фінансові;
o інші.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі виконання таких умов:
o покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
o підприємство в подальшому не управляє і не контролює реалізовану продукцію (товари, інші активи);
o сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
o існує впевненість у тому, що внаслідок операції економічні вигоди підприємства збільшаться, а пов'язані із цим витрати можуть бути достовірно визначені.
Внаслідок використання активів підприємства іншими сторонами виникає дохід у вигляді процентів, роялті й дивідендів. Проценти

 
 

Цікаве

Загрузка...