WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Державний фінансовий контроль (пошукова робота) - Реферат

Державний фінансовий контроль (пошукова робота) - Реферат

контрольно-ревізійних управлінь адміністративно-територіальних утворень обласного рівня входять як відділи з контролю за певною сферою діяльності (освіта, охорона здоров'я, матеріальне виробництво тощо), так і територіальні відділи (районні та міжрайонні).
В інструкції ГоловКРУ України "Про порядок проведення ревізій і перевірок" визначені основні завдання ревізій (перевірок) за такими групами установ, підприємств і організацій:
o фінансові органи і органи Державного казначейства АРК, облас-тей, районів, міст Києва і Севастополя;
o бюджетні установи;
o міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
o підприємства і організації державної та комунальної форм власності;
o підприємства і організації недержавного сектора економіки.
За першою групою основне завдання полягає в перевірці дотримання чинних нормативних актів щодо виконання бюджетів відповідних рівнів, стану діяльності фінансових органів і органів Державного казначейства. Зокрема, ГоловКРУ України здійснює ревізію:
o поточних рахунків відповідних бюджетів, позабюджетних і валютних коштів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у випадках, передбачених чинним законодавством;
o правильності витрачання коштів на утримання фінансових органів і органів Державного казначейства, апарату державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
За другою групою установ основне завдання полягає у перевірці:
o забезпечення керівництвом установи виконання чинних законодавчих актів та інших нормативних актів щодо фінансів і фінансової діяльності, зокрема указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України щодо підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери, посилення фінансово-бюджетної дисципліни;
o правильності та обґрунтованості розрахунків кошторисних призначень, виконання кошторисів витрат і основних виробничих показників, використання коштів за цільовим призначенням, забезпечення ощадливого витрачання та збереження коштів і матеріальних цінностей, дотримання фінансової дисципліни, правильності і достовірності ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.
При здійсненні ревізій та перевірок за третьою групою установ основне завдання полягає в перевірці:
o забезпечення виконання Загального положення про міністерство, інший центральний орган виконавчої влади України щодо реалізації державної політики у сфері фінансів і контролю, що стосується діяльності міністерств;
o законності й правильності утворення в міністерстві централізованих фондів, їх розмірів та витрачання коштів за цільовим призначенням, правильності спрямування та використання бюджетного фінансування, кредитних ресурсів та фінансової допомоги, отриманої за рішенням уряду чи за угодами з Міністерством фінансів України;
o правильності розрахунків витрат на утримання апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, дотримання чинних нормативних актів при витрачанні коштів на їх утримання. За четвертою групою підприємств і організацій ГоловКРУ України перевіряє:
o дотримання чинних нормативних актів щодо цільового і ефективного витрачання коштів і матеріальних цінностей, забезпечення їх збереження, достовірності звітності та належного стану бухгалтерського обліку;
o правильність розрахунків з бюджетом, законність виконуваних операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, повноту відрахування коштів до галузевих державних фондів.
За п'ятою групою підприємств і організацій завдання ревізії (перевірки) визначається в кожному випадку окремо органами, яким доручили її проведення, зокрема правоохоронними.
Контрольно-ревізійна діяльність складається з таких етапів:
o організаційно-підготовчої роботи;
o здійснення ревізії (перевірки) за допомогою різних методичних прийомів;
o оформлення результатів ревізії (перевірки);
o реалізації матеріалів ревізії і організації контролю за виконанням її рішень.
Державна податкова служба є органом виконавчої влади, основне завдання якого полягає у здійсненні контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, а також неподаткових доходів, установлених законодавством.
Органи Державної податкової служби виконують такі функції:
o контролюють додержання законодавства про податки, інші платежі, валютні операції;
o контролюють порядок розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольних касових апаратів, комп'ютерних систем і товарно-касових книг;
o контролюють наявність свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на окремі види підприємницької діяльності;
o контролюють своєчасність подання платниками податків податкових декларацій та інших документів, пов'язаних з визначенням суми податків;
o перевіряють достовірність документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків;
o ведуть облік і реєстрацію платників податків;
o застосовують і стягують фінансові санкції та адміністративні штрафи за порушення податкового законодавства;
o перевіряють факти приховування і заниження сум податків;
o передають відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність;
o подають відповідним фінансовим органам та органам Державного казначейства звіт про надходження податків;
o контролюють наявність марок акцизного збору на пляшках алкогольних напоїв і на пачках тютюнових виробів;
o роз'яснюють через засоби масової інформації порядок застосування законодавчо-нормативних актів про податки.
Для виконання зазначених функцій Державна податкова служба України наділяється правами, закріпленими Законом України "Про державну податкову службу в Україні". Органи Державної податкової служби України мають право:
o перевіряти документи, пов'язані з нарахуванням і сплатою податків, у всіх суб'єктів господарювання і громадян;
oвикликати посадових осіб і громадян для пояснень щодо джерела отримання доходів, обчислення і сплати податків;
o обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, а також житло громадян, якщо вони використовуються як юридична адреса суб'єкта господарювання та для отримання доходів;
o вимагати від посадових осіб і громадян, діяльність яких перевіряється, усунення виявлених порушень податкового законодавства і контролювати їх виконання;
o зупиняти операції платників податків на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах у випадках, передбачених законом, зокрема в разі відмови у здійсненні документальної перевірки, а також у разі недопущення податківців для обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів; неподання бухгалтерської звітності, податкових декларацій, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків; не-пред'явлення свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на її здійснення;
o застосовувати до юридичних осіб і громадян фінансові санкції;
o стягувати з юридичних осіб до бюджетів та державних цільових фондів

 
 

Цікаве

Загрузка...