WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ризики, що беруться до страхування - Реферат

Ризики, що беруться до страхування - Реферат

заподіяння фізичної шкоди персоналу, зайнятому на будівництві об'єкта.
Ризик невиконання післяпускових гарантійних зобов'язань пов'язаний з можливими збитками підрядчика, що приймає на себе гарантійні зобов'язання із забезпечення його безперебійної експлуатації протягом гарантійного терміну.
Розрізняють внутрішні й зовнішні підприємницькі ризики. Зовнішні ризики пов'язані із завданням збитків і неотриманням підприємцем очікуваного прибутку внаслідок порушення своїх зобов'язань контрагентами підприємця або з іншихнезалежних від нього причин.
Внутрішні ризики залежать від здатності підприємця організувати виробництво і збут продукції. На них впливають такі чинники: рівень менеджменту, собівартість, якість і надійність продукції, умови збуту, реклама, організація післяпродажного сервісу, наявність оборотних засобів, клієнтура й ін.
Збиток від підприємницьких ризиків буває прямим і непрямим. Прямий збиток - це втрати основних і оборотних фондів, фізична шкода, заподіяна персоналу, фізична шкода і майновий збиток третім особам (населенню й організаціям).
Непрямий збиток - це неотримання доходу (упущена вигода) внаслідок перерви в господарській діяльності з різних причин.
Підприємницькі ризики можуть бути викликані такими причинами:
o природні (стихійні лиха);
o катастрофи (падіння літальних апаратів і їхніх частин, аварії, вибухи палива, хімічних речовин тощо);
o знос будинків і споруджень, поломки машин і устаткування;
o помилки персоналу;
o злочинні дії;
o порушення контрагентами підприємця своїх зобов'язань за угодами;
o непередбачені витрати - судові й інші.
До страхування приймаються також фінансові і комерційні ризики.
Фінансові ризики виникають у процесі управління фінансами підприємства. Найчастіше зустрічаються валютні, процентні і портфельні ризики.
Під валютними ризиками розуміють імовірність виникнення збитків від зміни обмінних курсів у процесі зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційної діяльності в інших країнах, а також при одержанні експортних кредитів. До валютних ризиків належать операційний ризик (можливі втрати через зміну курсу валют), економічний ризик погіршення економічних показників роботи підприємства в національній валюті і ризик при консолідації балансів компаній однієї промислової групи, що розміщуються в різних країнах.
Під процентними ризиками розуміють імовірність виникнення збитків у разі зміни процентних ставок за фінансовими ресурсами. Серед них виокремлюють:
o позиційний ризик, що виникає, якщо відсотки за користування кредитними ресурсами виплачуються за плаваючою відсотковою ставкою;
o портфельний ризик, що відображає вплив зміни відсоткових ставок на вартість фінансових активів, таких, як акції й облігації. При цьому вплив здійснюється не на окремі види цінних паперів, а на інвестиційний портфель загалом;
o економічний (структурний) відсотковий ризик, пов'язаний із впливом зміни відсоткових ставок на економічне становище компанії в цілому.
Комерційні ризики пов'язані з можливістю недоодержання прибутку або виникнення збитків у процесі здійснення торговельних операцій внаслідок неплатоспроможності покупця в момент оплати товару; відмови замовника від оплати продукції; зміни цін на продукцію після укладення контракту; зниження попиту на продукцію.
Міждержавні ризики виникають при здійсненні підприємцями й інвесторами своєї діяльності на території іноземних держав. Дохід від бізнесу може зменшитися у разі несприятливої зміни політичної або економічної ситуації у країні. Втрата або зменшення доходу від бізнесу відбувається з різних причин, серед яких можна виокремити такі:
o зміна політичного ладу країни;
o експропріація або націоналізація об'єктів іноземної власності;
o знищення або ушкодження об'єктів власності в результаті воєнних дій і політичних заворушень;
o зміна загальногромадянського і спеціального видів законодавства (митного, податкового й ін.).
Для інвестора міждержавні ризики в цілому означають імовірність того, що об'єкти інвестицій будуть знищені або експропрійовані в результаті суспільно-політичних потрясінь або якщо різко погіршаться умови для інвестиційної або економічної діяльності в результаті зміни законодавчої бази.
Для підприємця міждержавні ризики означають можливість невиконання укладених міжнародних контрактів, пошкодження або втрату майна, інвестованих у бізнес коштів.
Політичні ризики є найважливішою складовою міждержавних ризиків. Вони полягають у можливості недоодержання доходу або втрати власності іноземного підприємця або інвестора внаслідок зміни соціально-політичної ситуації у країні. Ці ризики виявляються у вигляді таких подій:
o зміни у валютному законодавстві, що перешкоджають виконанню міжнародних контрактів або репатріації валютного виторгу;
o зміни юридичної бази, що ускладнюють здійснення підприємницької діяльності;
o націоналізація або експропріація підприємств, створених за участю іноземних інвесторів;
o внесення змін в арбітражне право;
o воєнні дії, цивільні заворушення, що призвели до заподіяння шкоди майновим інтересам підприємців.
Список використаної літератури:
1. Романів М. В. Роль Міністерства фінансів у забезпеченні контролю за рухом фінансових ресурсів держави // Фінанси України. -1998. -№9. - С. 46.
2. Рубцов Б. Б. Зарубежные фондовые рынки. - М.: ИНФРА-М, 1996.
3. Самуельсон П., Нордхауз Б. Економіка. -К.: Основи, 1992.
4. Селигман Э. Основы политической экономии. - СПб., 1908.
5. Слухай С. В. Становлення системи фінансового вирівнювання // Фінанси України. -1998. -№11.
6. Стігліц Дж. Економіка державного сектора: Пер. з англ. - К.: Основи, 1998.
7. Страховий ринок України / За ред. Н. Захоревича. - К.: Альманах, 2003. - 352 с.
8. ФедякинаЛ. Н. Мировая внешняя задолженность. - М.: ЮНИТИ, 1998.
9. Финансы І Под ред. В. М. Родионовой. -М.: Финансы и статистика, 1995.
10. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. Л. А. Дробозиной. -М.: Финансы, 1999.
11. Финансы: Учеб. пособие / Под ред. А. М. Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 1999.
12. Фінансове право: Підруч. / За ред. Л. К. Воронової. - X.: Консул, 1998.
13. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. /1. А. Чепурнов, Л. Т. Мостенська, М. А. Міненко, Я. П. Квач. -К., 1997.
14. Фридман М. И. Конспект лекций по науке о финансах. - СПб., 1910.

 
 

Цікаве

Загрузка...