WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Ризики, що беруться до страхування - Реферат

Ризики, що беруться до страхування - Реферат


Реферат на тему:
Ризики, що беруться до страхування
У різних сферах господарської діяльності (промислове виробництво, інвестування, фінансова діяльність) можуть виникнути найхарактерніші для них види ризиків, пропонованих до страхування на страховому ринку. Разом з тим на практиці окремому виду діяльності властивий набір взаємно пересічних ризиків, що називається комплексом ризиків. Об'єднання ризиків за родом діяльності дає змогу проаналізувати ситуацію з ризиками загалом, а також щодо конкретної галузі господарства.
Під промисловими ризиками розуміють загрозу завдання збитку підприємству і третім особам унаслідок порушення нормального ходу виробничого процесу, а також загрозу ушкодження або втрати виробничого устаткування і транспорту, руйнування будинків і споруд у результаті впливу таких зовнішніх чинників, як сили природи чи злочинні дії.
Для промислового виробництва найсерйознішим і таким, що часто зустрічається, є ризик виникнення відмов у роботі машин і устаткування, що може спричинити аварійну ситуацію.
Це може статися на промислових об'єктах у результаті подій такого характеру:
o природного - землетрус, повінь, зсуви, ураган, смерч, удар блискавки, шторм (на морі), виверження вулкана тощо;
o техногенного - знос будинків, споруд, машин і устаткування, помилки при його проектуванні або монтажі, злочинні дії, помилки персоналу, ушкодження устаткування при будівельних і ремонтних роботах, падіння літальних апаратів або їхніх частин та ін.;
o змішаного - порушення природної рівноваги в результаті техногенної діяльності людини.
До страхування приймаються ризики зазнати збитків від такого:
o вибуху в результаті витоку газу й утворення гарячої газоповітряної суміші;
o пожежі;
o поломки машин і устаткування;
o завдання шкоди навколишньому середовищу у процесі виробництва при витоках і викидах в атмосферу отруйних речовин, при пожежах, вибухах, забрудненні акваторії Світового океану і т. ін.;
o завдання шкоди персоналу внаслідок виникнення аварійної ситуації на підприємстві, від вимушеного безробіття в результаті зупинки виробництва;
o завдання майнової і фізичної шкоди третім особам у результаті вибуху або поширення отруйних речовин за межі підприємства;
o зменшення обсягів виробництва продукції, зупинки виробництва, прямих втрат прибутку і непрямих фінансових наслідків для підприємства внаслідок аварії або поломки устаткування.
Під екологічним ризиком розуміють імовірність настання цивільної відповідальності за завдання шкоди навколишньому середовищу, а також життю і здоров'ю третіх осіб. Він є складовою промислового ризику і може виникнути у процесі будівництва й експлуатації виробничих об'єктів.
Під шкодою навколишньому середовищу розуміють забруднення або знищення лісових, водних, повітряних і земельних ресурсів (наприклад, у результаті пожежі або будівельних робіт), забруднення біосфери і сільськогосподарських угідь.
Шкода здоров'ю населення виражається у вигляді збільшення захворюваності і смертності.
Цивільна відповідальність за завдання в процесі виробництва шкоди третім особам (юридичним і фізичним) виникає при аваріях, які справили шкідливий вплив на навколишню територію.
Наслідки аварії в цьому разі можна розподілити на найближчі (безпосередня шкода у вигляді руйнування будинків і споруд, забруднення території, травмування і загибель людей та ін.) і віддалені (довгострокове забруднення ґрунту, водних та інших природних ресурсів і подальший вплив такого забруднення на здоров'я людей).
Інвестиційні ризики пов'язані з можливістю недоодержання або втрати прибутку під час реалізації інвестиційних проектів. Об'єктом ризику є майнові інтереси інвестора, який вкладає свої кошти.
Інвестиційні ризики включають різні за природою ризики і класифікуються залежно від особливостей реалізації проекту і способу залучення коштів. У загальному випадку виокремлюють:
o кредитні ризики;
o ризики, що виникають на першій стадії інвестиційного проекту і пов'язані з можливим незавершенням проектувальної або будівельно-монтажної частини проекту, а також виявленням дефектів після приймання об'єктів в експлуатацію. Серед них виділяють технічні ризики, що включають сукупність будівельно-монтажних й експлуатаційних ризиків;
o ризик виявлення технічних помилок у проекті;
- ризики, що виникають внаслідок неправильного оформлення юридичних прав власності (або оренди) на земельну ділянку й об'єкти нерухомості, а також дозволу на будівництво;
- ризик перевищення кошторису внаслідок збільшення вартості будівництва;
o підприємницькі ризики, пов'язані з другою стадією інвестиційного проекту;
o міждержавні ризики.
Кредитні ризики пов'язані з можливим неповерненням суми кредиту і відсотків за його обслуговування. Виникають з різних причин: незавершення будівництва, зміна ринкової і загальноекономічної ситуації, недостатня маркетингова підготовка інвестиційного проекту, надзвичайні події.
Для кредитора має значення не тільки сам факт повернення суми кредиту і відсотків, а й терміни повернення. Затримка призводить до фактичного зменшення прибутковості виданого кредиту, а з урахуванням інфляції й упущеної вигоди - і до збитків. Тому кредитори розрізняють ризик прямих збитків у разі неповернення суми кредиту або його частини, і ризик непрямих збитків, пов'язаний з економічними наслідками для кредитора затримки з погашенням боргу. Фінансовими заходами зниження кредитного ризику є одержання фінансових гарантій і страхування.
Різновидом кредитного ризику є відсотковий ризик, що виникає в тому разі, якщо кредит отриманий під плаваючу процентну ставку, яка прив'язується до міждержавних фінансових кредитних інструментів, що змінюють свою вартість у часі.
Відсотковий ризик виникає і тоді, коли відсоткова ставка за кредитом визначається залежно від зміни світових економічних показників на дату одержання кредиту.
Технічні ризики супроводжують будівництво нових об'єктів і їх подальшу експлуатацію. Вони можуть бути складовою промислових, підприємницьких і інвестиційних ризиків.
Серед технічних вирізняють будівельно-монтажні й експлуатаційні ризики:
o втрати або ушкодження будівельних матеріалів і устаткування внаслідок несприятливих подій - стихійного лиха, вибуху, пожежі, злочинних дій тощо;
o недоліки функціонування об'єкта внаслідок помилок при проектуванні і монтажу;
o

 
 

Цікаве

Загрузка...