WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Призначення загального та спеціального фондів бюджету - Реферат

Призначення загального та спеціального фондів бюджету - Реферат

бюджетних коштів. На її основі Державне казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів.
Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом.
Економічна класифікація видатків бюджету
Поточні видатки 1000
Видатки на товари і послуги 1100
Оплата праці працівників бюджетних установ
Заробітна плата
Грошове утримання військовослужбовців 1110
1111
1112
Нарахування на заробітну плату
Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
Збір на обов'язкове соціальне страхування 1120
1121
1122
Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
Продукти харчування
М'який інвентар та обмундирування
Оплата транспортних послуг та утримання транспортних
засобів
Оренда
Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель
Послуги зв"язку
Оплата інших послуг та інші видатки 1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
Видатки на відрядження 1140
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення
1150
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання і водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв 1160
1161
1162
1163
1164
1165
Дослідження і розробки, державні програми 1170
Виплата процентів (доходу) за зобов"язаннями
1200
Субсидії і поточні трансферти 1300
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1310
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 1320
Поточні трансферти населенню
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг
Інші поточні трансферти населенню 1340
1341
1342
1343
1344
Поточні трансферти за кордон 1350
ІV. Капітальні видатки 2000
Придбання основного капіталу 2100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм)
Придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм) 2110
2111
2112
Капітальне будівництво (прибдання)
Будівництво житла
Будівництво виробничих об'єктів
Будівництво об'єктів соціально-культурного та побутового призначення
Будівництво адміністративних об'єктів
Інше будівництво 2120
2121
2122
2123
2124
2125
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація
Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду
Капітальний ремонт та реконструкція виробничих об'єктів,
обладнання
Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів соціально-культурного та побутового призначення
Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів
Реставрація пам'яток архітектури
Інший капітальний ремонт 2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
Створення державних запасів і резервів 2200
Придбання землі і нематеріальних активів 2300
Капітальні трансферти
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
Капітальні трансферти населенню
Капітальні трансферти за кордон
2400
2410
2420
2430
2440
V. Нерозподілені видатки 3000
VІ.Кредитування з вирахуванням погашення 4000
VІІ. Платежі до бюджету * 7000
Податки та обов'язкові платежі (крім податку на прибуток та податку на додану вартість 7100
Податок на прибуток 7200
Податок на додану вартість 7300
* - застосовуються в частині здійснення видатків бюджетних установ за рахунок власних надходжень, (одержаних від надання платних послуг).
Особливістю нової бюджетної класифікації є чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню, та інші категорії). Такий розподіл дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх отримувачів з точки зору виконання бюджету.
Під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню. Видатки поділяються на поточні та капітальні. Вони бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або невідплатними (односторонніми). Категорія видатків не включає платежів в рахунок погашення державного боргу, які класифікуються як фінансування.
Список використаної літератури
1. Бровкова Е. Г., Прондус Й. П. Финансово-кредитная система государства.- К.: Сирин.- 1997.
2. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник.- К.: НІОС.- 2002.- С. 608.
3. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник.- К.: Вища школа, 1997.- С. 383.
4. Держава, податки, бізнес / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. Л. Андрущенко: За ред. В. М. Федосова.- К.: Либідь, 1992.- С. 328.
5. Деркач М., Гордєєва Л. Бюджет і бюджетний процес в Україні: Навч. посібник.- Дніпропетровськ, Пороги, 1995.- С. 256.
6. Економічна теорія: Політекономія. Підручник / За ред. В. Д. Базилевича.- К.: Знання, 2001.- С. 581.
7. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д'яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. - К.: Наукова думка, 1997.- С. 303.
8. 60. Загальна теорія фінансів. Б. М. Діденко, В. Д. Попова, В. В. Прядко.- Чернівці: Ратуша, 2000.-С. 638.

 
 

Цікаве

Загрузка...