WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Призначення загального та спеціального фондів бюджету - Реферат

Призначення загального та спеціального фондів бюджету - Реферат

бюджет, мають строго цільове призначення і на інші цілі не використовуються.
По суті перелічені фонди є новою складовою частиною фінансів України, яка перебуває на стадії становлення.
Для забезпечення виконання Закону України "Про пенсійне забезпечення" у 1992 р. було створено Пенсійний фонд України як самостійну фінансову структуру.
Кошти фонду не входять до Державного бюджету і не можуть бути використані на інші цілі, крім виплати пенсій і допомоги.
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснює управління загальнодержавним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття створений для управління страхуванням на випадок безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів для надання соціальних послуг.
Страхування від нещасного випадку та професійного захворювання є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист з охорони життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.
Фонд для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (Фонд Чорнобиля) було створено відповідно до постанови Верховної Ради України № 2006-ХП від 20 грудня 1991 р.
Для концентрації коштів з метою цільового фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, а також для зменшення впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення у 1991 році було створено Державний фонд охорони навколишнього природного середовища.
Головним розпорядником коштів Фонду є Міністерство екології і природних ресурсів в особі його Міністра.
Державний фонд охорони навколишнього природного середовища є складовою Державного бюджету України.
Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:
1) податкові надходження;
2) неподаткові надходження;
3) доходи від операцій з капіталом;
4) трансферти.
Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.
Неподатковими надходженнями визнаються:
1) доходи від власності та підприємницької діяльності;
2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;
3) надходження від штрафів та фінансових санкцій;
4) інші неподаткові надходження.
Трансферти - це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.
I. Класифікація доходів бюджету (витримка)
Код Назва
10000000 Податкові надходження
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
12000000 Податки на власність
13000000 Збори на спеціальне використання природних ресурсів
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги
15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції
15050000 Надходження від реалізації квот на ввезення цукру-сирцю тростинного
16000000 Інші податки
20000000 Неподаткові надходження
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу
22020000 Плата за утримання дітей у школах-інтернатах
22040000 Плата за утримання вихованців шкіл та профтехучилищ соціальної реабілітації
22060000 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ
22070000 Виконавчий збір
22090000 Державне мито
23000000 Надходження від штрафів та фінансових санкцій
23030200
Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства
24000000 Інші неподаткові надходження
24040000 Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів військового призначення, що належать Національному космічному агентству України
25000000 Власні надходження бюджетних установ
30000000 Доходи від операцій з капіталом
31000000 Надходження від продажу основного капіталу
32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів
33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів
34000000 Податки на фінансові операції та операції з капіталом
40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій
43000000 З іншої частини бюджету
50000000 Цільові фонди
Видатки бюджету класифікуються за:
1) функціями, з виконанням яких пов'язані видатки (функціональна класифікація видатків);
2) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків);
3) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків);
4) за бюджетними програмами (програмна класифікація видатків).
Функціональна класифікація видатків має такі рівні деталізації:
1) розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення відповідно загальних функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування;
2) підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення відповідно функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування.
За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються на поточні видатки, капітальні видатки та кредитування за вирахуванням погашення, склад яких визначається Міністром фінансів України.
Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік головних розпорядників

 
 

Цікаве

Загрузка...