WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Національна валюти України та шляхи її стабілізації - Реферат

Національна валюти України та шляхи її стабілізації - Реферат

з початку 1995 p. з'явився ще один сегмент валютного ринку - міжбанківський ринок, де угоди укладаються безпосередньо між банками, уповноваженими здійснювати валютні операції.
За останні роки співвідношення між біржовим та позабіржовим оборотом суттєво змінилося на користь останнього. Якщо в 1993-1994 роках торгівля безготівковою валютою здійснювалася тільки на УМВБ, то в 1995 p. частка біржового ринку становила лише 38,9%, в 1997 p. - 8,3, а в 1998 p. - 14,1%. Відповідно частка міжбанківського ринку зросла з 24,1% в 1995 p. до 57% у 1998 p. При цьому частка торгівлі готівковою валютою в 1998 p. становила 18,2%.Проте з огляду на світову практику така ситуація є цілком закономірною, і біржовий ринок залишається в майбутньому головним елементом валютного ринку.
До 1993 p. торгівля здійснювалася тільки двома валютами - доларами США та білоруськими рублями. З 1993 p. розпочалися торги російськими рублями та німецькою маркою, а з 1995 p. - французькими франками, англійськими фунтами стерлінгів та італійськими лірами. Динаміку і структуру обороту на валютному ринку України наведено в табл. 20, 21.
Таблиця 2
Обсяги операцій на валютному ринку України з доларами США, німецькими марками та російськими рублями у 1996-1998 роках*/
Сегменти валютного ринку 1996 p. 1997 p. 1998 p.
Сума Частка в загальному обсязі, % Сума Частка в загальному обсязі, % Сума Частка в загальному обсязі, %
Українська міжбанківська валютна біржа 5,3 10,8 3,1 8,3 4,1 14,1
Міжбанківський валютний ринок 10,5 50,5 22,6 60,8 16,6 57,0
Міжнародний валютний ринок 3,2 13,9 5,4 14,5 3,1 10,7
Операції з готівкою 4,8 24,8 6,1 16,4 5,3 18,2
Разом 20,9 100,0 37,2 100,0 29,1 100,0
*/ Галь В. Через падіння до стабілізації. Особливості розвитку валютного ринку України в 1998 році // Вісник Національного банку України. - 1999. - №3. - С. 15.
Переважна орієнтація на долар США в торгівлі на УМВБ відбиває його домінуючі позиції в світовому валютному обороті: частка американської валюти в загальному обсязі офіційних валютних резервів країн світу становила в середині 80-х років більш як 56%. У доларах США фінансується близько 70% світового торговельного обороту та міжнародних фінансових позик.
Сьогодні Українська міжбанківська валютна біржа має чотири філії, поява яких зумовлена розвитком регіональних валютних ринків. Перша філія з'явилася в 1994 p. в Дніпропетровську, а в 1995 p. було відкрито філії в Харкові, Львові та Донецьку. Найбільший обсяг торгів - близько 6 - 11% - здійснюється на Дніпропетровській філії. Друге місце посідає Львівська, а третє - Харківська філія (табл. 3).
Таблиця 3
Обсяги і структура біржового обороту УМВБ та її філій */
Філія 1994 p. 1995р. 1996 p. 1997 p. 1998 p. (I KB.)
дол. США % Дол. США % ДОЛ.
США % Дол. США % ДОЛ.
США %
Київ (центр) 18,6 99,7 3427,4 89,2 2103,7 87,1 2909,6 91,8 763,7 89,7
Львів - 0,0 56,0 1,5 26,0 1,1 25,2 0,8 2,3 0,3
Харків - 0,0 42,5 1,1 20,8 0,9 43,9 1,4 25,4 3,0
Дніпро-петровськ - 0,3 315,4 8,2 264,8 11,0 191,9 6,1 59,8 7,0
Донецьк - 0,0 1,9 0,1 1,2 0,0
0,0
0,0
Всього 18,6 100,0 3843,1 100,0 2416,5 100,0 3170,7 100,0 851,1 100,0
*/Взято за: Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - С.171.
Торгівля доларами США розпочалася на УМВБ (на той час - валютна біржа НБУ) з 17 листопада 1992 p., німецькими марками - з 13 квітня 1993 p., фунтами стерлінгів - із 26 жовтня 1995 p., французькими франками - з 22 серпня 1995 p., італійськими лірами - з 27 вересня 1995p. Торги російськими рублями розпочалися 21 квітня 1993 p. (з вересня по листопад 1998 p. торги було тимчасово припинено), білоруськими рублями - з 8 грудня 1992 p. Із червня 1995 p. торги доларами США та російськими рублями проводяться щодня, а з листопада 1995 p. розпочалися щоденні торги німецькими марками. Торги білоруськими рублями відбуваються двічі на тиждень - у понеділок і середу (з 18 березня 1998 p. їх тимчасово припинено), французькими франками, італійськими лірами і фунтами стерлінгів - раз на тиждень: відповідно у вівторок, середу і четвер. З вересня 1998 p. було припинено торги російськими рублями, а з січня 1999 p. роз-почато торги по євро. До середини 1997 p. одним із джерел надходження валютних ресурсів на Біржу був обов'язковий продаж суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 50% валютної виручки. З 1997 p. завдяки стабільній валютній політиці та валютному курсу Біржі вдалося забезпечити добровільне надходження валютних коштів для продажу навіть після відміни обов'язкового продажу валюти. Проте з вересня 1998 p. у зв'язку з фінансовою кризою 50-відсотковий обо-в'язковий продаж валютних надходжень суб'єктами зовніш-ньоекономічної діяльності було відновлено.
Основна частка торгівлі іноземною валютою нині зосереджена в 10-15 найбільших банках України, між якими та УМВБ склалися стабільні фінансові відносини. В 1993 p. в торгах на УМВБ регулярно брали участь 19 банків, у 1994 p. - 37, в 1995 p. - 39, в 1996 p. - 19, в 1997 p. - 17, а в 1998р. - близько 25.
Діяльність Української міжбанківської валютної біржі свідчить, що валютний ринок України сформовано на стійкій базі, і він має перспективи подальшого стабільного розвитку.
Згідно з "Правилами прийому в члени Української міжбанківської валютної біржі" здійснювати операції на УМВБ мають право тільки члени Біржі, якими можуть бути банки, фінансові установи та спеціалізовані брокерські контори, що мають відповідні ліцензії НБУ. Національний банк України та засновники Біржі є членами УМВБ за статусом.
Банки, фінансові установи та спеціалізовані брокерські контори, які бажають стати членами УМВБ, направляють на ім'я голови Біржового комітету заяву, акредитаційну картку, письмові рекомендації двох засновників Біржі, завірений аудитором річний звіт за останній рік роботи, а також нотаріально завірені копії статуту та ліцензії на право здійснення валютних операцій.
Умовою членства на Біржі комерційних банків є наявність у них на валютному обслуговуванні не менше ніж 50 клієнтів, а сума залишків на їх валютних рахунках має перевищувати 500 тис. дол. США. Сума залишків на кореспондентських рахунках банку має перевищувати 1 млн. дол. США (або відповідний еквівалент вільно конвертованої валюти в перерахунку на долари США).
Крім того, банк, який хоче стати членом Біржі, повинен мати кореспондентські відносини мінімум з п'ятьма першокласними банками (банки входять до списку 500 найбільших банків світу) і відкрити кореспондентські рахунки не менше ніж в трьох із них. Кліринговими банками Біржі є АБ "Кліринговий дім", а за окремими валютами - провідні банки світу. Наприклад, для долара США - це Bankers Trust Company та The Bank of New York; для євро - Deutsche Bank AG та Commerzbank AG.
Прийом у члени УМВБ відбувається за рішенням Біржового комітету, який на своєму

 
 

Цікаве

Загрузка...