WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Національна валюта України - Дипломна робота

Національна валюта України - Дипломна робота

надалі економічного зростання, без чого неможливе забезпечення національної, політичної, економічної, фінансової, екологічної безпеки України в світовому товаристві співдружності країн.
Стабільна національна валюта держави - це ознаки її економічної і політичної стабільності, авторитету у світі і благополуччя її громадян. Наша держава вже на початку свого існування зіткнулася з труднощами пов'язаними з утриманням стабільності своєї валюти. Ми пережили гіперінфляцію, великі стрибки цін та обезцінення зароблених грошей. Вивчення та аналіз факторів що впливають на стабільність, вживання необхідних заходів повинне вивести національну економіку з кризи та забезпечити економічне зростання держави.
У ході розробки та реалізації стратегій економічної стабілізації в Україні не було враховано накопиченого досвіду регулювання нестабільних економічних систем, відбулося некритичне застосування теоретичної та практичної бази, надбаної розвиненими економіками і непридатної для перехідного періоду. У підготовці заходів щодо виходу економіки із трансформаційної кризи та переходу до економічного зростання необхідна переорієнтація методологічних засад економічної політики на теорії нестабільних економік. Джерелом практичного досвіду (з урахуванням неможливості його прямого некритичного запозичення) повинна виступати практика політики держави у нестабільних економічних системах.
Тимчасова грошова стабілізація, що хибно трактується в Україні як досягнення макроекономічної стабільності, не містить передумов для економічного зростання через надто обмежене тлумачення. Залишаючи макроекономічну стабілізацію як стратегічну мету Української держави на нинішньому етапі, необхідно істотно розширити критерії стабілізації, зрозуміти економічне зростання як одну з її невід'ємних складових.
Нерозвиненість та деформованість структури економічної стратегії, непослідовність в її проведенні є головними чинниками тривалої трансформаційної кризи, що призвела до різкого погіршення стану економічної безпеки держави. Критично важливими на даному етапі реформв Україні є чітке визначення стратегічної мети, напрямів, завдань та пріоритетів економічної стратегії держави, досягнення їхньої прозорості та легітимності, забезпечення наступності та науково виваженої послідовності економічної політики держави.
Інституційний вакуум, що утворився в Україні після розпаду адміністративно-командної системи, стає на перешкоді встановленню ефективних систем мотивації, узгодженню інтересів різних економічних суб'єктів та їхньому зосередженню на цілях макроекономічної стабілізації та економічного зростання, досягненню оптимальної спрямованості економічної стратегії держави. Першочергового значення набуває розвиток широкої мережі інститутів, мета яких - узгодження приватних економічних стратегій та економічної стратегії держави, що відбиває реальний взаємозв'язок станів їхньої економічної безпеки; встановлення легальних можливостей відкритого впливу економічних суб'єктів на розробку державної стратегії; створення умов для формування ефективної структури власності в економіці України.
Основним із методів зміцнення української національної валюти повинна стати ефективна урядова антиінфляційна політика, яка повинна виразитись в осмисленому і чітко продуманому державному контролю та регулюванню цін, обмінного курсу та реальної ціни національної валюти.
Розв'язання вказаних завдань реально сприятиме надійній стабілізації національної валюти України, стане запорукою політичної, економічної, фінансової, екологічної безпеки держави.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Балов В.В Регулирование валютных отношений современного капитализма. - М., 1977.
2. Богиня Д., Волинський Т. Питання макроекономiчноi стабiлiзацiї в Українi // Економiка Украiни. - 1996. - №2. - С.4-13.
3. Валюты стран мира. Справочник. - М., 1976 . - 312с.
4. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1997. - 383 с.
5. Вачевський М. Основи наукової інформації: Навч. підручник. - Дрогобич: Видавнича фірма "Відродження", 1995. - 134 с.
6. Галь В. Через падіння до стабілізації. Особливості розвитку валютно-го ринку України в 1998 році // Вісник Національного банку України. - 1999. - №3. - С. 15.
7. Гальчинський А.С. Сучасна валютна система. - К.: LIBRA,1993. - 96 с.
8. Гальчинський А.С.Теорія грошей. - К.: Основи, 1996. - 413 с.
9. Гальчинський А.С. Україна: поступ у майбутнє. - К.: Основи, 1999. - 220с.
10. Давыдов А.Ю. Инфляция в экономике: мировой опыт и наши проблемы. - М.: Международные отношения, 1991.
11. Долан Э. Макроэкономика. - Санкт-Петербург: "Литера плюс", 1994.
12. Долгов С.И. Новая европейская валюта - евро. - М., 1998. - 64 с.
13. Економіка зарубіжних країн./ За ред. Філіпенка А.С - К: Либідь, 1996. - 412с.
14. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. - Львів: Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 1996. - 384 с.
15. Илларионов А. Финансовая стабилизация в республиках бывшего СССР // Вопросы экономики. - 1996. - №2. - С.88 - 97.
16. Квартальні передбачення. - січень, 2000.
17. Ковалюк О.М. Фінанси України княжої доби // Фінанси України. - 1998. - № 5. - С.99 - 102.
18. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії / За ред. к.е.н., доц. П.Островерха, С.Реверчука. - Львів: Приватне видавничо-поліграфічне підприємство "Діалог", 1997. - 276 с.
19. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. - Львів: Світ, 1995. - 328 с.
20. Лютий О.І. Грошово-кредитна політика та її реалізація в Україні // Фінанси України. - 2000. - № 1. - С.20 - 24.
21. Макконелл Р.К., Брю Л.С. Экономикс: принципы, проблемы, политика. - М.: Республика, 1995.
22. Макроекономiка: пiдручник / За ред. Савченка А.Г., Пухтасвич Г.О. та iн. - Київ, 1995.
23. Михайличевський С. Євро - перший рік після запровадження // Вісник НБУ. - № 1, січень, 2000. - 24 с.
24. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / А.С.Філіпенко, В.І.Мазуренко, В.Д.Сікора та ін.; за ред. А.С.Філіпенка. - К.: Либідь, 1997. - 208 с.
25. Николишин Ю. Дещо про національну валюту // Соціально-економічні дослідження в перехідний період (Щорічник наукових праць). Випуск ІІ / НАН України, Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. М.І.Долішній. - Львів, 1997. - С.404 - 406.
26. Панчишин С.М., Буняк В.Б., Стасишин А.В. Фіскльні аспекти інфляційного процесу в умовах трансформації України // Фінанси України. - 1998. - № 5. - С.61 - 66.
27. Пархоменко М.М. Вплив введення євро на фінансову систему України // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку / Матеріали доповідей V Міжнародного конгресу українських економістів, м.Львів, 22-26 травня 2000 р. (В двох частинах) НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.:

 
 

Цікаве

Загрузка...