WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Причина та динаміка міжнародного руху капіталу - Реферат

Причина та динаміка міжнародного руху капіталу - Реферат

- капітал, який не має строго цільового призначення і використовується на любі цілі.
в) емісія цінних паперів - різновид міжнародного кредиту, коли банки виступають посередниками між кредиторами і зйомниками.
2. За формами надання:
а) товарний - кредит, який надається товарами, машинами та обладнаннями.
б) валютний - кредит, який надається у валюті країни кредитора, або країни позичальника.
3.За об'єктами надання:
а) приватний міжнародний кредит - кредит, який надається приватними фірмами і банками;
б) урядовий міжнародний кредит - кредит, який надається урядовими кредитними установами;
в) змішаний міжнародний кредит - кредит, який складається з приватних і державних засобів;
г) кредит міжнародних установ - кредит, надається міжнародними фінансовими організаціями ( МВФ - Міжнародний валютний фонд; МБРР - міжнародний банк реконструкції і розвитку; ЄБРР - Європейський банк реконструкції і розвитку МАР - міжнародна асоціація розвитку).
4. За характером забезпечення:
а) забезпечений - капітал, який надається під товарно-матеріальні цінності і комерційні документи;
б) бланковий - капітал, який надається без гарантій застави і комерційних документів.
5. За термінами надання:
а) короткостроковий кредит - кредит, який надається терміном до одного року;
б) середньостроковий кредит - кредит, який надається терміном на 3-5 р.
в) довгостроковий кредит - кредит, який надається терміном на 5-7р.
- Різновидністю міжнародного кредиту є емісія цінних паперів (акцій, облігацій, сертифікати) та їх реалізація на міжнародних ринках капіталів.
- Міжнародний ринок капіталів - це сукупність попиту та пропозицій на позичковий капітал позичальників і кредиторів.
Головна мета МРК - акумуляція і перерозподіл фінансових ресурсів за допомогою посередників.
Посередниками між кредиторами позичальниками виступають банки, ТНК (транснаціональні компанії), ТНБ (транснаціональні банки), фондові біржі, тобто інвестори, які вкладають свій капітал у цінні папери.
Інтернаціоналізація господарської діяльності сприяла формуванню в 70роки 20ст. єдиного ринку позичкових капіталів і створенню на його основі світового фінансового ринку.
Світовий ринок позичкових капіталів-система відносин щодо акумуляції і перерозподілу позичкового капіталу між країнами через сукупність попиту і пропозиції на позичковий капітал позичальниками і кредиторамирізних країн.
Економічна структура світового ринку позичкових капіталів:
Світовий грошовий ринок-надання короткострокових позик переважно для обслуговування міжнародної торгівлі, і виступає у вигляді грошей (депозитів).
Інституціональна структура світового ринку позичкових капіталів:
1.Вкладники-населення планети, офіційні інститути, приватні фірми, банки, страхові компанії, пенсійні фонди, національні та міжнародні організації.
2.Посередники(акумулятори і постачальники капіталу)-транснаціональні банки, фінансові компанії, фондові біржі, ценральні та зовнішньоекономічні банки країн, міжнародні та національні фінансово-кредитні установи.
3.Споживачі(позичальники)-ТНК, державні органи, приватні фірми, міжнародні та регіональні організації.
Географічна структура світового ринку позичкових капіталів-відображає рух капіталів між країнами, групами країн та регіонами світу переважно через міжнародні фінансові центри.
Основні передумови формування фінансових центрів:
1. Високий рівень економічного розвитку країни.
2. Активна участь у МЕВ.
3. Розвинений національний ринок капіталів.
4. Ліберальне валютне і податкове законодавство.
5. Вигідне географічне розсташування.
6. Відносна політична стабільність.
Провідними фінансовими центрами є: Нью-Йорк, Лондон, Токіо, Цюрих, Фракфурт-на-Майні; нові фінансові центри: Бахрейн, Панама, Гонконг, Сінгапур.
Ядром світового ри нку капіталів є Євроринок-це частина світового ринку позичкових капіталів, на якому банки здійснюють депозитно-позичкові операції у євровалютах(валюта, яка функціонує як позичковий капітал поза країною її походження.
Особливості Євроринку:
1. Не контролюється ні дежавою емітентом, ні державою де розміщений банк.
2. Не регламентується.
3. Звільнений від податків.
4. Більш прибутковий.
Обсяг позичкових капіталів Євроринку складає- 7-8трл $, а загальний обсяг світового ринку позичкових капіталів складає- 10трл $.
Функції світового ринку позичкових капіталів:
1. Акумуляція капіталу.
2. Перерозподіл капіталу.
3. Стабільність світового господарства.
4. Забезпечення прибутку від кредитних операцій.
Міжнародний кредит-це позика в грошовій або товарній формі, яку надає кредитор однієї країни позичальнику іншої країни на умовах строковості, повернення і платності.
Класифікація кредитів різноманітна:
1.За призначенням:
а)комерційні кредити-це кредити, що надаються для закупівлі певних товарів або оплати необхідних послуг.
б)фінансові кредити-це кредити, які можуть викорстовуватися позичальниками на довільні цілі(інвестиції, придбання цінних пеперів, погашення зовнішньої заборгованості, валютну інтервенцію.)
2.За джерелами кредитування:
а)внутрішні-це кредити, які надаються суб"єктами однієї країни один одному для здійснення ЗЕД.
б)зовнішні-це кредити іноземних позичальників національним суб"єктам для здійснення ЗЕД.
3.Суб"єктами кредитування:
а) приватні кредити-це кредити приватних фізичних та юридичних осіб.
б)державні кредити-це міжнародні кредити, що надаються урядовими установами від імені держави.
в)кредити міжнародних фінансово-кредитних організацій.
г)змішані кредити-це міжнародні кредити, що надаються під одну програму різними кредитлрами.
4.За формою надання:
а)товарні кредити-це переважно комерційні кредити, для закупівлі певних видів товарів чи послуг.
б)валютні кредити-це грошові фінансові кредити.
5.За формою забезпечення:
а)забезпечений кредит-це кредит, що забезпечується нерухомістю, товарами, цінними паперами, як заставою.
б)бланковий кредит-це міжнародний кредит, який надається під зобов"язання боржника сплатити його і під соло-вексель з одним підписом позичальника.
6.За терміномдії:
а)короткострокові кредити - до 1 року.
б)середньострокові кредити - від 1-5 років.
в)довгострокові кредити - зверх 5-7 років.
У розвитку світового господарства міжнародний кредит відіграє важливу роль, сприяючи розвитку продуктивних сил та розширенню масштабів торгівлі. У той же час він може приводити і до негативних наслідків, викликаючи диспропорції в економіці країн кредиторів. Надмірне залучення міжнародних кредитів та їх неефективне використання підриває платіжну спроможність позичальників за рахунок сплати величезних процентів за кредит. Зовнішня заборгованість для багатьох країн стала причиною призупинення їх економічного зростання.
Використана література:
1. Авдокушин Е.Ф. Міжнародні економічні відносини. М : 1996.
2. Мозговий О.М. Фондовий ринок України. //Фінанси України -1996-№6.
3. Международные экономические отношения./ Под ред. Сужырина С.Ф. Изд. Санкт-Пет., 1996.
4. Международные экономические отношения./ Под ред. Рыбалкина. Третье издание. М.-1999.
5. Мудрик М.О. Національна система муніципальних позик. //Фінанси України.-
6. 1999-№2.
7. Опарін В.М. Фінанси.(загальна теорія) -К.: КНЕУ, 1999.
8. Опарін В.М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення. //Вісник НБУ.-2000-№5.
9. Овчинников Г.П. Международная экономика. Учебное пособие. Санкт-Пет. 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...