WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Пенсійні фонди на фінансових ринках - Реферат

Пенсійні фонди на фінансових ринках - Реферат


Реферат на тему:
Пенсійні фонди на фінансових ринках
Пенсійні фонди - це спеціалізовані фінансові посередники, які на договірній основі акумулюють кошти юридичних і фізичних осіб у цільові фонди, з яких здійснюють пенсійні виплати громадянам після досягнення певного віку.
За механізмом функціонування вони нагадують компанії страхування життя. У них внески у фонд здійснюються систематично протягом тривалого часу, в результаті чого накопичуються великі суми грошового капіталу.
Оскільки строки виходу на пенсію відомі, фонду легко спрогнозувати розміри пенсійних виплат в часі і відповідно розмістити вільні кошти в довгострокові дохідні активи. Ними можуть бути корпоративні облігації, акції, державні цінні папери, довгострокові кредити. Надійне та дохідне розміщення коштів фонду є запорукою його успішного функціонування. За рахунок додаткових доходів вони не тільки покривають свої операційні витрати, а й виплачують пенсії понад суми пенсійних внесків.
Пенсійні фонди бувають державні та приватні. Державні фонди, як правило, створюються за ініціативою центральних і місцевих органів влади. Вклади до них здійснюються шляхом нарахувань на заробітну плату всіх чи певних категорій працівників, або ж відрахувань з відповідних бюджетів. Тому й розміщення коштів цих фондів здійснюється переважно в державні цінні папери.
Приватні пенсійні фонди створюються, як правило, за ініціативою певних фірм, страхових компаній тощо для виплат пенсій та допомог своїм працівникам. Кошти їх формуються за рахунок відрахувань із заробітної плати працівників, відрахувань з прибутку при його розподілі, з доходів від розміщення коштів в активи.
Приватні фонди можуть існувати як самостійні структури, а можуть управлятися самими корпораціями, що їх створили, чи за їх дорученням комерційними банками, трастовими чи страховими компаніями. Переважна частина коштів цих фондів розміщується в цінні папери тих фірм, що їх створили. Тому вони нерідко дістають можливість контролювати самі фірми-засновники.
Згідно з Положенням про Пенсійний фонд України, затвердженим Указом Президента України від 1 березня 2001 року № 121/2001, бюджет Пенсійного фонду України формується за рахунок таких надходжень:
- збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що сплачується підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами в порядку, визначеному законодавством;
- коштів Державного бюджету України;
- коштів, що надходять за регресними вимогами (до 1 січня 2003 р.);
- добровільних внесків і пожертвувань підприємств, установ, організацій та громадян;
- сум пені, фінансових санкцій, штрафів, передбачених за порушення порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;
- банківських кредитів;
- інших, не заборонених законодавством надходжень. Основним джерелом доходів Пенсійного фонду є збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, що сплачується підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами в порядку, визначеному законодавством (власні доходи).
У Пенсійний фонд зараховуються:
- кошти Державного бюджету України у формі трансфертних платежів- для виплати державних пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державним службовцям, надбавок до пенсій та їх підвищень окремим категоріям громадян - ветеранам війни, жителям гірських населених пунктів;
- кошти Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення - для виплати пенсій по інвалідності, на випадок втрати годувальника, за віком (до досягнення загальновстановленого пенсійного віку), додаткових пенсій і надбавок до пенсій, які призначаються відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- кошти Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття - для виплати пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" за період до настання пенсійного віку.
Одним із джерел надходження коштів до Пенсійного фонду України є частка сплачених до бюджету загальнодержавних податків. Це єдиний податок, що справляється з суб'єктів малого підприємництва, фіксований сільськогосподарський податок, фіксований податок з громадян.
Наступного дня після надходження єдиного податку відділення Державного казначейства України перераховують його у таких розмірах".
Таблиця 1. Напрями перерахування єдиного податку
Напрям перерахування єдиного податку Юридичні
особи, % Фізичні
особи, %
До державного бюджету України 20 0
До місцевих бюджетів 23 43
До Пенсійного фонду України 42 42
На обов'язкове соціальне страхування 15 15
Платники фіксованого сільськогосподарського податку сплачують до Пенсійного фонду через відділення Державного казначейства України 68% від суми фіксованого сільськогосподарського податку.
До Пенсійного фонду України відділення Державного казначейства України перераховують 10% від суми фіксованого податку.
Згідно з п. 8.5 Інструкції "Про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України" суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали спосіб оподаткування у вигляді фіксованого, єдиного податку та фіксованого сільськогосподарського податку, не звільняються від обов'язку утримання та перераховування до Пенсійного фонду 1 або 2% від сукупного оподатковуваного доходу найманих працівників, які перебувають з ними в трудових відносинах, та подання розрахунку зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.
З метою забезпечення погашення заборгованості з виплати пенсій, збільшення надходжень до Пенсійного фонду Указом Президента "Про невідкладні заходи щодо погашення заборгованості з виплати пенсій" введено збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, а саме:
- з операцій із купівлі-продажу валюти;
- з продажу ювелірних виробів;
- з операцій відчуження легкових автомобілів.
Для поповнення доходів Пенсійного фонду згідно із Законом України "Про внесення змін до Закону У країни "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 15 липня 1999 p., Постановою Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 25 серпня 1999 р. № 1549 було розширено перелік операцій, з яких сплачується збір до Пенсійного фонду. До нього увійшли:
- операції з продажу вироблених в Україні або імпортованих тютюнових виробів;
- операції із купівлі-продажу нерухомого майна;
- вартість послуг стільникового зв'язку.
З 1січня 2004 р. в Україні пенсійні збори справлятимуть при:
o здійсненні операцій з купівлі валюти;
o торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини, дорогоцінного каміння;
o відчуженні легкових автомобілів;
o придбанні нерухомості;
o наданні послуг стільникового зв'язку.
Збір із виробництва та імпорту тютюнових виробів припинив своє існування відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законодавчих актів" від 22 травня 2003 p. №849-IV.
Незважаючи на те, що прийнято новий Закон про пенсійне страхування, в якому дане визначення пенсійного внеску, пенсійні збори зберігаються, бо вони залишилися в переліку загальнодержавних податків і зборів (ст. 14 Закону України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 р. №1251-ХІІ).
Аналізуючи доходи бюджету Пенсійного фонду України у 2002 р., слід відмітити, що з усіх джерел фінансування надійшло 22474,8 млн. грн., що порівняно із відповідним періодом 2001 р більше на 3505,5 млн. грн., або на 20%. Власні надходження склали 19776,2 млн. грн., що становило 112,9% планових призначень, порівняно з 2001 р. вони збільшилися на 3422,5 млн. грн. або 20,9%. У загальному обсязі надходжень власні доходи складали 88%.
Найбільші темпи росту цього показника - в головних управліннях Фонду у Севастополі (137,4%), Києві (122,9%), Рівному (124,3%), Тернополі (123,3%), Харкові (122,4%), Львові(121,1%).
У 2002 р. в повному обсязі профінансовано видатки з державного бюджету, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення і Фонду соціального страхування на випадок безробіття. За додатковими ставками в 2002 р. до бюджету Пенсійного фонду України надійшло 1511,5 млн. грн., що більше, ніжу 2001 р. на 212,8 млн. грн.
Таблиця 2. Надходження коштів до бюджету
Пенсійного фонду України у 2002р.
Показники 2002 рік Відхилення до
2001 року
Передбачено бюджетом, млн. грн. Фактичне виконання, млн. грн. Відхилення Сума
млн. грн. %
млн. грн. %
Одержано коштів, усього 20301,9 22474,8 2172,9 110,7 3505,5 120,0
В т.ч. власні доходи 17507,7 19776,2 2268,5 112,9 3422,5 120,9
Доходи на 2003 р. визначені у сумі 25082,3 млн. грн., в тому числі за власними доходами - 23059,3 млн. грн., з яких залишок коштів - 1622,3 млн. грн. (що становить 84% місячної потреби).
Порівняно з надходженнями у 2002 р. власні доходи мають зрости на 1660,8 млн. грн. Це зростання планується, в основному, за рахунок збільшення надходжень страхового збору. Надходження коштів з державного бюджету передбачені в обсязі 1757,0 млн. грн.

 
 

Цікаве

Загрузка...