WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація бюджетного контролю в системі казначейст - Контрольна робота

Організація бюджетного контролю в системі казначейст - Контрольна робота

коштів їх розпорядникам та здійснення оплати рахунків ""
Кредит 31402.1 "Розрахунки управлінь Держказначейства з відділеннями Держказначейства по асигнуваннях"
2. Перераховані кошти на рахунок по оплаті рахунків.
Дебет 11104.1 " Для здійснення оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів"
Кредит 11103.1 " Для подальшого переведення бюджетних коштів їх розпорядн кам та здійснення оплати рахунків "
3. На суму здійсненої оплати витрат через органи Держказначейства безпосередньо на користь суб*єктів діяльності, які надали послуги або виконали роботи.
Дебет 31503.1 " Розрахунки з розпорядниками бюджетних коштів по оплаті рахунків "
Кредит 11104.1 " Для здійснення оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів"
Одночасно проводиться запис.
Дебет 611.1 " Поточні видатки "
612.1 " Капітальні видатки "
613.1 " Нерозподілені видатки "
Кредит 11303.1" Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів"
Після одержання виписки уповноваженого банку та додатків до неї по операціях на бюджетному рахунку органу Державного казначейства операційно - контрольне управління (відділ бухгалтерського обліку ) перевіряє повноту проведених витрат, відображає їх на реєстраційних рахунках розпорядників коштів і їх особових картках та складає відомість обігу грошових коштів на бюджетному рахунку.
На реєстраційних рахунках розпорядника коштів відображаються всі суми, що повертаються на них . Записи проведених операцій здійснюються в закодованому вигляді. За результатами кожного окремого дня в реєстраційних рахунках підсумовуються загальні обороти по дебету і кредиту та виводиться залишок коштів. Реєстраційні рахунки складаються в двох примірниках .Другий примірник, який разом з додатками передається розпоряднику коштів є випискою з реєстраційного рахунка .Перші примірники реєстраційних рахунків та платіжних доручень та заявка на отримання грошової готівки залишаються в операційному відділі, де вони брошуруються та передаються до поточного архіву в кінці кожного місяця.
В кінці робочого дня складається відомість обігу коштів на реєстраційних рахунках, дані якої звіряються з випискою банку з бюджетного рахунку .
Помилки в записах на реєстраційних рахунках виправляються шляхом проведення на них зворотних записів, в зв'язку з чим виписуються виправні меморіальні ордери .Проведення таких операцій здійснюється позачергово, без погодження з розпорядником коштів.
Після проведення витрат операційно - контрольне управління проводить необхідні записи в особових картках розпорядників коштів.
Після закінчення місяця, на підставі даних по особових картках до управління бухгалтерського обліку і звітності відповідного органу Державного казначейства подається звіт про використання бюджетних коштів , який звіряється зі звітами розпорядників коштів про виконання кошторису видатків і подається до вищестоящого органу Державного казначейства.
Для забезпечення функціонування Єдиного казначейського рахунку та роботи Державного казначейства України через систему електронних платежів (СЕП), а також для організації ведення аналітичного обліку і формування звітності по виконанню Державного бюджету органи Державного казначейства мають використовувати параметри, що деталізують інформацію за видами доходів загального та спеціального фондів державного бюджету, за видами податків і зборів (обов'язкових платежів), за видами видатків розпорядників бюджетних коштів, передбачених бюджетною класифікацією України, за операціями по коштах розпорядників бюджетних коштів, тощо . Для цього Державним казначейством України розроблено ряд методологічних проектів.
Важливим елементом пропонованої трансакційної автоматизованої системи казначейства є те, що кожна операція, здійснювана учасником бюджетного процесу, реєструється в цій системі в момент її здійснення. Це дає картину операцій, яка безперервно відновляється. Є важливі переваги використання бухгалтерського обліку в якості основи для такої реєстрації:
- система бухгалтерського обліку (якщо вона базується на веденні бухгалтерського обліку операцій методом подвійного запису) забезпечує автоматичні механізми контролю за відповідністю записів за дебетом та кредитом;
- не відбувається дублювання обліку, що мало б місце, якби система бухгалтерського обліку була відділена від інформаційної системи.
Оскільки бухгалтерський облік покладено в основу архітектури комп'ютерно-інформаційної системи, що створюється, вірне формулювання методів бухгалтерського обліку операцій є необхідною умовою ефективного функціонування системи. Слід відзначити декілька основних питань.
- Перш за все, система повинна носити універсальний характер. Це означає, що будь-яка господарська операція, пов'язана зі змінами бюджетних повноважень, платежами, надходженнями, зобов'язаннями або вимогами, пов'язаними з казначейським виконанням бюджетів, кошторисів і спеціальних та інших власних коштів розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів, що здійснюється учасником бюджетного процесу, повинна реєструватися системою бухгалтерського обліку.
- Іншим основоположним моментом є система подвійного бухгалтерського запису, яка має певні переваги по відношенню до інших систем. Однією з таких переваг є те, що вона забезпечує автоматичні механізми контролю, обумовлені саме тим фактом, що кожна операція реєструється за дебетом одного та кредитом іншого рахунку одночасно. Основною умовоютакого запису є те, що сума за дебетом завжди повинна дорівнювати сумі за кредитом. Разом з цим, існують такі операції, які в бухгалтерському обліку відображаються за дебетом одного рахунку, а за кредитом двох або декількох рахунків (або навпаки). Але і в таких випадках вказана вище рівність повинна дотримуватись.
- Слід також уважно підходити до підготовки плану рахунків. Він повинен бути складений таким чином, щоб забезпечити проведення кожної операції по відповідному рахунку. Відсутність рахунку для реєстрації будь-яких операцій (наприклад, введення лімітів на здійснення видатків) призведе до відсутності відповідної інформації у системі і, тим самим, ускладнить відслідковування і контроль за операціями. Також необхідною умовою функціонування системи є те, що вона повинна дозволяти, при необхідності, вводити до плану рахунків нові рахунки.
-Також важливе значення має правильне визначення процесу бухгалтерського обліку, тобто набір звітності по різних етапах даної операції. Невірне визначення процесів бухгалтерського обліку може призвести до відсутності інформації, необхідної для відслідковування і контролю за операціями, здійснюваними учасниками бюджетного процесу.
- Основна інформація по кожній конкретній бюджетній одиниці - тобто дані, на яких базуються всі бухгалтерські облікові дані - повинна реєструватися в системі лише один раз. Це не означає, що повинна бути лише одна база даних, а означає скоріше те, що інформація по даній одиниці не повинна реєструватися окремо в кожній базі даних, з тим, щоб уникнути невідповідностей або необхідності подвійного оновлення даних.
- Система повинна бути побудована таким чином, щоб забезпечувати автоматичну реєстрацію операцій по мірі їх здійснення, з тим, щоб уникнути дублювання записів в операційній і бухгалтерській системах і забезпечити узгодженість даних, що надходять користувачам системи.
Список використаної літератури
1. Конституція України. - К., 1996.
2. Наказ Міністерства фінансів України № 10 від 21.01.2000 р. "Про затвердження документів , що застосовуються в процесі виконання бюджету".
3. Інструкція про порядок складання звітності органами Держказначейства у 2000 році, затверджена наказом Державного казначейства України від 24.03.2000р. № 25.
4. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. пос. - К.: Вища школа. - 1997. - 383 с.
5. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС. - 2000. - 416 с.
6. Копитов С. М. Функції казначейства з виконання державного та місцевих бюджетів // Фінанси України. - 2001. - №5. - с. 45.
7. Кухарець Л.В. " З історії бюджету ".Журнал " Фінанси України ", № 2 , 2001, стор.113-116.
8. Ламинога В. " Казначейство України - сьогодення й стратегія розвитку " .Газета "Праця і зарплата " , № 18 , 2003 ,стор.30.
9. Павлюк Н.В."Організація виконання Державного бюджету ".Журнал "Фінанси України ", №3 , 2002 ,стор.37-45.
10. Паламарчук В.О."Фінансові підвалини держави ".Журнал "Фінанси України", №2 , 2003 , стор.97-104.

 
 

Цікаве

Загрузка...