WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Організація бюджетного контролю в системі казначейст - Контрольна робота

Організація бюджетного контролю в системі казначейст - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
"Організація бюджетного контролю
в системі казначейства"
1. Контроль у системі казначейства
Створення Державного казначейства пов'язане з необхідністю посилення державного бюджетного контролю за виконанням Державного бюджету. Казначейство здійснює бухгалтерський облік усіх надходжень та витрат бюджету, встановлює єдині правила ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджетів, значну увагу приділяє контролю за відповідністю платежів узятим зобов'язанням та бюджетним асигнуванням.
Згідно з Положенням про Державне казначейство, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р. № 590, Державне казначейство України організовує виконання Державного бюджету і здійснює контроль за цим. Одночасно з цим, на Держказначейство покладені функції контролю за надходженням і використанням коштів державних позабюджетних фондів.
Відповідно до вищезгаданого Положення, органи Державного казначейства мають право проводити у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, установах банків, незалежно від форм власності перевірки фінансово - бухгалтерських документів з питань зарахування, перерахування та використання бюджетних коштів, одержувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають в процесі перевірок.
Перевірки повинні проводитися для :
- забезпечення сплати податків та інших обов'язкових платежів суб'єктами господарювання усіх форм власності ;
- використання бюджетних коштів передусім на виплату заробітної плати та інші соціальні виплати ;
- оперативного здійснення заходів по усуненню виявлених недоліків та порушень бюджетної дисципліни.
На даний час на здійснення функцій держави негативно впливає невиконання доходної частини бюджету та наслідки кризи неплатежів. Платіжна криза не дозволяє вчасно і в повній мірі забезпечувати фінансування прийнятих рішень щодо підвищення соціальних гарантій населення, своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, грошового забезпечення військовослужбовцям, стипендій та інших соціальних виплат. Тому однією з важливих функцій Держказначейства являється контроль за касовим виконанням державного бюджету за доходами.
Мета перевірок - забезпечення гарантованого і повного надходження коштів до Державного бюджету в розрізі бюджетної класифікації і відповідно до чинного законодавства для сприяння збільшенню доходів Державного бюджету, як за рахунок розширення бази оподаткування, так і за рахунок удосконалення механізму справляння платежів по існуючих податках.
Відомо, що в системі обов'язків усіх виконавців доходної частини бюджету, як платників, так і установ, що забезпечують рух коштів, є додержання терміну ( строку ) оформлення розрахункових операцій .
В процесі перевірок належать виявити своєчасність або затримку строків виконання банками доручень підприємств, установ і організацій усіх форм власності по перерахуванню в бюджет податків та інших внесків, строків проходження платіжних доручень в банківських установах при зарахуванні коштів на рахунки Державного бюджету та строків перерахування цих платежів з кореспондентських рахунків установ банків на рахунки Державного бюджету по доходах в установах Національного банку України.
Порушення строків перерахування платежів до бюджету можливе у випадках: несвоєчасного подання платником податків документів у банк, невірного їх оформлення або недостачі коштів на його розрахунковому рахунку.
Перевірки здійснюються спеціалістами Державного казначейства за письмовим дорученням начальника територіального органу казначейства в два етапи - у комерційному банку та в банківській установі, яка обслуговує територіальний орган казначейства.
При цьому перевірці підлягають на протязі року усі комерційні банки, які знаходяться на відповідній території.
Джерелом інформації при перевірці мають бути :
- первинні розрахункові документи : платіжні доручення платників податків, інкасові доручення податкових інспекцій ;
- виписки з рахунків Державного бюджету по доходах;
- виписки з особових рахунків платників податків - клієнтів банку.
Відповідно до Постанови КМУ від 09січня 2000 року № 17 " Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій Для здійснення контролю за відповідністю асигнувань, визначених у кошторисах і планах асигнувань розпорядників, асигнуванням, затвердженим річним розписом призначень державного бюджету та помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету, органи Державного казначейства здійснюють реєстрацію та ведуть облік зведених кошторисів і планів асигнувань розпорядників вищого рівня у розрізі розпорядників нижчого рівня.
Розпорядники мають право провадити діяльність виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисами і планами асигнувань за наявності витягу, виданого органом Державного казначейства, що підтверджує відповідність цих документів даним казначейського обліку.
З цією метою розпорядники, які отримали від органів Державного казначейства витяг, повинні подати цим органам дані щодо розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня. Зазначені показники доводяться до відповідних органів Державного казначейства за місцем розташування розпорядників нижчого рівня.
Органи Державного казначейства здійснюють контроль за відповідністю розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань даним казначейського обліку.
У разі невідповідності кошторисів і планів асигнувань витягові, отриманому від відповідних органів Державного казначейства, розпорядники повинні перезатвердити зазначені документи згідно з витягом.
Здійснення видатків установ без затверджених у встановленому порядку кошторисів і планів асигнувань припиняється через 30 календарних днів після затвердження річного розпису призначень та помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідних бюджетів.
Після закінчення цього терміну органи Державного казначейства здійснюють операції з виконання видатків розпорядників коштів державного бюджету тільки відповідно до затверджених кошторисів і планів асигнувань, узятих на казначейський облік. У разі коли розпис бюджету на наступний рік не затверджено у зв'язку з неприйняттям проекту бюджету до початку року, затверджуються в обов'язковому порядку тимчасовий розпис бюджету на І квартал наступного року, а тимчасові кошториси за спеціальним фондом бюджету . Якщо не затверджено бюджет у І кварталі, затверджується тимчасовий розпис бюджету та тимчасові кошториси за спеціальним фондом бюджету на наступний квартал наростаючим підсумком.
2. Облік і звітність у системі казначейства -
як елементи контролю
Здійснення бухгалтерського обліку операцій, що здійснюються учасниками бюджетного процесу, є ще однієюважливою функцією Державного казначейства. При цьому важливо забезпечити, щоб бухгалтерський облік був не самоціллю, а інструментом державного фінансового управління.
Бухгалтерський облік операцій по виконанню державного бюджету здійснюється згідно плану рахунків, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України № 137 від 24.12.1998 року зі змінами і доповненнями.
При виконанні державного бюджету складаються основні бухгалтерські проведення :
За доходами :
1. Надійшли доходи до бюджету
Дебет 11101.1 " Рахунки по держвних доходах "
Кредит 511.1 "Податкові надходження "
512.1"Неподаткові надходження "
513.1"Доходи від операцій з капіталом "
2. Надійшли нез*ясовані надходження
Дебет 11101.1 "Рахунки по державних доходах "
кредит 53.1"Нез*ясовані надходження "
3. Віднесені на доходи бюджету нез*ясовані надходження.
Дебет 53.1"Нез*ясовані надходження"
Кредит 511.1 " Податкові надходження "
512.1 "Неподаткові надходження "
513.1 " Доходи від операцій з капіталом "
4. Надійшли кошти до державних цільових фондів.
Дебет 11105.1 "Кошти на рахунках державних цільових фондів "
Кредит 515.1 " Державні цільові фонди "
За видатками:
У відділеннях Державного казначейства складаються такі проведення .
1. Надійшли кошти від обласного управління Держказначейства для подальшого здійснення видатків та оплати витрат.
Дебет 11103.1 " Для подальшого переведення бюджетних

 
 

Цікаве

Загрузка...