WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → 1. Урахування інфляції під час визначення поточної вартості цінних паперів (акції, облігації). 2. Міжнародний рух капіталів і глобалізація інвестицій - Реферат

1. Урахування інфляції під час визначення поточної вартості цінних паперів (акції, облігації). 2. Міжнародний рух капіталів і глобалізація інвестицій - Реферат


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з фінансів
1. Урахування інфляції під час визначення поточної вартості цінних паперів (акції, облігації)
При інфляційних процесах є вкрай важливим визначення справедливої поточної вартості цінних паперів. Для цінного папера справедливою вартістю є одне з таких значень на активному ринку цього цінного папера (подібного фінансового інструменту):
середньозважене котирування цінного папера за останні п'ять робочих днів місяця на організаційно оформленому біржовому ринку;
найменше з котирувань цінного папера на кількох біржах за останні п'ять робочих днів місяця;
середньозважене котирування цінного папера на організаційно оформленому позабіржовому ринку цінних паперів за останні п'ять робочих днів місяця.
У разі неможливості використання для визначення справедливої вартості цінних паперів жодної з наведених у цьому розділі процедур банки можуть застосовувати інші методики визначення справедливої вартості, що зазначені у внутрішньобанківському положенні.
Документи, на підставі яких банки визначають справедливу вартість цінних паперів, мають подаватися на першу вимогу Національного банку України. Якщо таких документів немає, то банк має обчислити суму очікуваного відшкодування.
Методика визначення суми очікуваного
відшкодування за вкладеннями в цінні папери,
що віднесені до портфеля на продаж
Сума очікуваного відшкодування за вкладеннями в цінні папери обчислюється для пайових цінних паперів з нефіксованим доходом за формулою (1), а для всіх інших цінних паперів - за формулою (2).
Для пайових цінних паперів з нефіксованим доходом береться до розрахунку менша із сум - оцінна сума доходу інвестора від цінного папера, дисконтована на сім років з періодом дисконту один рік під поточну ставку KIBOR найтривалішого строку, або пропорційна частка участі інвестора в капіталі емітента:
7 Д
ОВ = f ( S --------; K x r ), (1)
min t = 1 1
(1 + d)
де: ОВ - сума очікуваного відшкодування;
S - знак суми;
Д - оцінна сума доходу за цінним папером за відповідний період (місяць, квартал, рік);
d - ставка KIBOR;
t - кількість періодів сплати доходу (місяць, квартал, рік);
К - капітал емітента;
r - пропорційна частка участі в капіталі емітента.
До розрахунку береться середньозважена ставка міжбанківського кредитування (KIBOR) за відповідний період.
Крім того, потрібно враховувати таке:
а) величиною оцінної суми доходу вважається частка в середньому чистому прибутку після оподаткування емітента за останні п'ять років (або за меншу кількість років, якщо з часу заснування емітента минуло менше ніж п'ять років або банк не має інформації про отриманий емітентом дохід у відповідному році), що пропорційна частці участі банку в статутному капіталі емітента;
б) сума капіталу емітента розраховується таким чином:
для підприємств (небанківських установ) - відповідно до додатка (форми N 4 "Звіт про власний капітал") до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0399-99 ) (зі змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 399/3692;
для банків - згідно з розрахунком нормативу регулятивного капіталу (Н1), що визначений Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку від 28.08.2001 N 368 ( z0841-01 ) і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами);
в) якщо немає інформації про емітента, то сумою очікуваного відшкодування вважається нуль.
Для всіх інших цінних паперів береться до розрахунку оцінна сума доходу (фіксованого або нефіксованого), дисконтована за кожний період сплати такого доходу на відповідну за строком ставку KIBOR, плюс номінальна вартість цінного папера, дисконтована на відповідну за строком ставку KIBOR
:
n Д НВ
ОВ = S -------- + --------, (2)
t = 1 t n
(1 + d) (1 + d)
де: ОВ - сума очікуваного відшкодування;
S - знак суми;
Д - оцінна сума доходу за цінним папером за відповідний період (місяць, квартал, рік);
d - ставка KIBOR;
НВ - номінальна вартість цінного папера;
t - кількість періодів сплати доходу (місяць, квартал, рік);
n - кількість періодів (місяць, квартал, рік), що залишилися до погашення цінного папера.
Крім того, слід ураховувати таке:
а) якщо період виникнення грошового потоку перевищує 90 днів, то до розрахунку береться ставка KIBOR, що відповідає строку 90 днів;
б) наявність неамортизованої частини дисконту або премії за цінними паперами, що придбані з дисконтом або премією, під час визначення суми очікуваного відшкодування до уваги не береться;
в) до величини оцінного доходу безстрокових цінних паперів з нефіксованим доходом уключається нарахований за минулі 12 календарних місяців дохід, про що банк має документальне підтвердження (повідомлення емітента), незалежно від того, був цей дохід одержаний, чи ні. Однак не включається дохід, одержаний протягом останніх 12 місяців, який належить до попередніх звітних періодів;
г) оскільки проміжні виплати доходу від дисконтних цінних паперів не допускаються, то для дисконтних цінних паперів має використовуватися лише друга частина формули (2) - дисконт номіналу;
ґ) банк має право самостійно обирати фактор дисконту для цінних паперів, номінал яких виражено в іноземній валюті. Рекомендується фактором дисконту вважати середньозважену ставку міжбанківського ринку валютних кредитів, постійним учасником якого є банк;
д) у разі неотримання банком доходу від цінного папера за будь-який з періодів або часткового чи повного непогашення його номіналу банк має самостійно визначити реальну можливість одержання такого доходу в майбутньому та віднести відповідний грошовий потік до відповідного періоду дисконтування;
е) у разі прийняття Господарським судом рішення про визнання емітента банкрутом або рішення уповноваженого органу про ліквідацію емітента, а також за борговими цінними паперами, за якими платежі прострочені більше ніж 90 днів, сумою очікуваного відшкодування вважається нуль.
Сума очікуваного відшкодування за борговими цінними паперами визначається як величина доходу, дисконтована за кожний період сплати такого доходу на ставку дохідності відповідного боргового цінного папера, плюс номінальна вартість цінного папера, дисконтована на ставку дохідності відповідного боргового цінного папера
:
n Д НВ
ОВ = S -------- + --------,
t = 1 t n
(1 + d) (1 + d)
де: ОВ - сума очікуваного відшкодування;
S - знак суми;
Д - оцінна сума доходу за цінним папером за відповідний період (місяць, квартал, рік);
d - ставка дохідності за відповідним борговим цінним папером;
НВ - номінальна вартість цінного папера;
t - кількість періодів сплати доходу (місяць, квартал, рік);
n - період погашення цінного папера (місяць, квартал, рік).
Крім того, слід ураховувати таке:
а) оскільки проміжні виплати доходу за дисконтними цінними паперами не допускаються, то для них має використовуватися лише друга частина формули - дисконт номіналу;
б) у разі неотримання банком доходу за цінним папером за будь-який з періодів або часткового чи повного непогашення його номіналу банк має самостійно визначити реальну можливість отримання такого доходу в майбутньому та віднести відповідний грошовий потік до відповідного періоду дисконтування;
в) у разі прийняття Господарським судом рішення про визнання емітента банкрутом або рішення уповноваженого органу про ліквідацію емітента, а також за борговими цінними паперами, за якими платежі прострочені більше ніж 90 днів, сумою очікуваного відшкодування вважається нуль.
2.

 
 

Цікаве

Загрузка...