WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Облік власного капіталу - Курсова робота

Облік власного капіталу - Курсова робота

анульовано) 40 451
Облік пайового капіталу
Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його фінансово-господарської діяльності.
Для обліку пайового капіталу, тобто вартості основних і оборотних запасів підприємства, по яких воно розпайоване (акціонерні товариства, приватні орендні підприємства тощо) призначено рахунок 41 "Пайовий капітал". По кредиту відображається збільшення, а по дебету - зменшення пайового капіталу.
Цей рахунок також застосовується для обліку пайових внесків членів споживчого товариства, житлово-будівельного кооперативу, колективного сільськогосподарського підприємства, кредитної спілки та інших підприємств, передбачених засновницькими документами.
Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахунку 41 обліковують не тільки вартість розпайованих частин майна, але й вартість тієї частини, яка залишилася не розпайованою, а також збільшення (зменшення) вартості майна у процесі діяльності підприємства.
Аналітичний облік по рахунку 41 ведеться за видами капіталу в окремих відомостях.
Типові проведення з обліку пайового капіталу:

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Відображено повернення пайових внесків 41 30, 31
2. Пайові внески направлені на формування статутного капіталу 41 40
3. Списано непокритий збиток за рахунок пайового капіталу 41 40
4. Зменшення пайового капіталу за рахунок погашення заборгованості перед кредиторами 41 67
5. Відображено формування пайового капіталу за рахунок внесків 10, 12, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 31, 35 41
6. Відображено розпайовану вартість майна у КСП 40 41
7. Відображено формування пайового капіталу за рахунок додаткового капіталу 42 41
8. Відображено формування пайового капіталу за рахунок використання прибутку 44 41
9. Відображено формування пайового капіталу за рахунок погашення членом підприємства заборгованості підприємства за отриману продукцію (товари, послуги), отримані від цього учасника 63 41
10. Відображено збільшення пайового капіталу за рахунок погашення учасником підприємства заборгованості підприємства за отриману продукцію (товари, послуги), отримані від цього учасника 63 41
11. Відображено збільшення пайового капіталу за рахунок утримань із заробітної плати працівника підприємства 66 41
12. Відображено збільшення пайового капіталу за рахунок зменшення заборгованості підприємства перед засновниками цього підприємства (реінвестування) 67 41
13. Відображено збільшення пайового капіталу за рахунок погашення членом підприємства кредиторської заборгованості підприємства перед цим членом 68 41
Облік додаткового капіталу
Додатковий капітал являє собою інший капітал, вкладений учасниками товариства (емісійний дохід, тобто дохід отриманий від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість) або одержаний у процесі господарської діяльності підприємства внаслідок до оцінки активів, безоплатного отримання необоротних активів, іншого додаткового капіталу. Для обліку цих сум у Плані рахунків передбачено рахунок 42 "Додатковий капітал". По кредиту цього рахунку відображається збільшення додаткового капіталу, а по дебету - його зменшення.
Рахунок 42 "Додатковий капітал" має такі субрахунки:
" 421 "Емісійний дохід"
" 422 "Інший вкладений капітал"
" 423 "До оцінка активів"
" 424 "Безоплатно отримані необоротні активи"
" 425 "Інший додатковий капітал".
На рахунку 421 "Емісійний дохід" відображається різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій.
ПРИКЛАД. Для формування статутного капіталу акціонерним товариством було випущено 3000 акцій номінальною вартістю 50 грн. Продажна вартість акцій склала 55 грн. за акцію.

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. Відображено статутний капітал акціонерного товариства, виходячи з номінальної вартості випущених акцій 46 40 150000
2. Відображено емісійний дохід 46 421 15000
Різниця між продажною вартістю емітованих акціонерним товариством акцій та їх номінальною вартістю (у нашому прикладі 15 000 грн.) і являє собою емісійний дохід такого акціонерного товариства.
В подальшому акціонерне товариство може викуповувати свої акції з метою перепродажу або анулювання. Накопичений товариством емісійний дохід може бути джерелом:
" для покриття різниці між викупною і номінальною вартістю акцій, у випадку якщо ціна, за якою акції були викуплені, перевищує ціну акцій, за якою вони потім були продані;
" для покриття різниці між викупною і номінальною вартістю анульованих акцій, у випадку якщо ціна акцій, за якою вони були викуплені, перевищує номінальну вартість анульованих акцій.
В балансі акціонерного товариства залишок суми невикористаного емісійного доходу, тобто кредитове сальдо по рахунку 421 відображається по статті "Додатково вкладений капітала".
На субрахунку 422 "Інший вкладений капітал" обліковують інший внесений засновниками товариства (крім акціонерного) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішення про зміну розміру статутного капіталу.
Нижче подано кореспонденцію рахунків з обліку додаткових внесків засновників товариства без рішення про збільшення статутного капіталу підприємства:
Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Відображено додаткові внески засновників товариства без рішення про збільшення статутного капіталу підприємства:
- грошовими коштами
30, 31
422
- основними засобами 10 422
- нематеріальними активами 12 422
- товарно-матеріальні цінності 20, 22 422
Додатковий капітал підприємства може бути одним із джерел погашення збитків підприємства, що відображається проведенням дебет 422 кредит 442.
В балансі підприємства залишок іншого вкладеного капіталу - кредитове сальдо субрахунку 422 "Інший вкладений капітал" відображається по статті "Інший додатковий капітал".
На субрахунку 423 "Дооцінка активів" відображається сума до оцінки (уцінки) активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством і положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Слід мати на увазі, що лише до оцінка необоротних активів впливає на розмір власного капіталу.
До оцінка основних засобів здійснюється відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" у випадку, якщойого залишкова вартість (об'єкта) значно (більш як на 10 відсотків) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. При цьому, слід врахувати вимогу пункту 20 П(С)БО 7, "Основні засоби" у якому зазначено: "Перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх до оцінок залишкової вартості об'єкта основних засобів при черговій до оцінці вартості цього об'єкта основних засобів включається до складу доходів звітного періоду з відображенням різниці сумою чергової (останньої) до оцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів і вказаним перевищенням у складі іншого додаткового капіталу".
Тому, лише у випадку, коли результат усіх попередніх переоцінок (до оцінок та уцінок) дасть певну суму перевищення всіх проведених раніше одооцінок над усіма проведеними раніше уцінками, сума останньої до оцінки буде відображена проведенням по дебету рахунку, 10 та кредиту субрахунку 423.
В момент отримання необоротних активів підприємство збільшує свій

 
 

Цікаве

Загрузка...