WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Зміст і методи бюджетування капіталу - Реферат

Зміст і методи бюджетування капіталу - Реферат

продані на ринку товари, а вираховували на папері, виходячи з вироблених товарів.
До того ж бюджети завжди спускалися "згори" до планових відділів, тобто середня і найнижча управлінські ланки підприємства не брали участі в бюджетному процесі.
Усі ці звички фінансисти принесли iз собою у 1991-92 рр. до бізнес-сфери.
Коли ж підприємцю слід братися до бюджетування?
Взагалі, підприємці роблять це завжди, навіть не усвідомлюючи цього. Через прості розрахунки на пальцях. І уникнути цього процесу неможливо. Пам'ятаєте вислів: "Якщо ви не займаєтеся політикою, то вона займеться вами"? Так і з бюджетом: якщо основа бізнесу - підприємницька жилка людини, то бюджетування - похідна, вміння перевести ідеї в цифри, які можна порівнювати між собою кількісно.
Для прикладу: кожний видавничий проект починається з оцінювання бюджету. Так, бюджет проекту, що має термін реалізації 6 місяців, розрахувати легше, тож його і наведемо для наочності.
На першому кроці оцінювання ми записуємо постійні видатки, які здiйснює фірма, навіть якщо не працює, - оренда приміщення, витрати на зарплату персоналу, включаючи відрахування до бюджету, комунальні платежі, адміністративні витрати i телефон. У нас відповідно - 300, 2200 та 500 гривень щомісяця. На період проекту це становитиме 18 тис. грн.
Окремо рахується амортизація власного обладнання чи плата за оренду чужого обладнання - скажімо, це 6 тис. гривень.
Далі оцінюємо видатки на виробництво книги та її реалізацію, враховуючи, що цикл виробництва триватиме 1 місяць і 5 місяців - реалізація продукції. Ці видатки, що включають папір, послуги друкарні та інші видавничі витрати, наприкінці першого місяця проекту становитимуть 36 тис. грн.
Далі ми запланували реалізувати 90% накладу за період 4,5 місяця. Витрати на реалізацію (перевезення, зберігання на складі, реклама тощо) становлять 400 грн щомісяця плюс 2000 грн додатково на заходи з реклами та просування.
Отже, маємо 3,8 тис. за цією статтею та загальний бюджет з усіх видатків 57,8 тис. гривень. Це бюджет витрат.
Джерело доходу одне - від реалізації 10 тис. накладу книги на ринку та в мережі магазинів. Ураховуючи, що реально ми реалізуємо 90% накладу за цей термін, а інше розтягнеться ще на півроку, і те, що після сплати податків маємо отримати грошей не менше, ніж вклали з невеликим чистим прибутком, беремо за орієнтир суму в 60 тис. гривень.
Будь-який бізнес має відповідати одній елементарній умові: він мусить забезпечити прибуток не менший, ніж просте розміщення відповідної суми на банківському депозиті або в цінних паперах. Тому варто розглядати альтернативний варіант вкладення грошей не в книгу, а на депозитний рахунок під 50% річних.
Ці 60 тис. через півроку перетворяться на 75 тисяч гривень. Отже, маю отримати після реалізації та виплати ПДВ і решти податків ці гроші - інакше все виробництво не має сенсу.
Практика засвідчує, що для цього потрібно реалізувати весь наклад книги, який становить 10 тис. одиниць, десь за 100 тис. і відповідно 90% - за 90 тис. грн.
Отримуємо пристойну ціну книжки для реалізаторів - 10 гривень.
Виконання бюджету з доходу контролювати важче, адже він залежить більше від зовнішніх чинників - попиту ринку, дистрибуції, інфляції гривні. Тому ще трохи потрібно завищити ціну - до 11 гривень, щоб мати можливість опустити до 10 чи не опускати в разі "стрибка" курсу долара (адже ціна паперу завжди прив'язана до долара), і передати на реалізацію.
Далі складається план грошових надходжень від реалізації накладу на бюджетний період у 4,5 місяця, скажімо, по 2000 одиниць щомісяця, і на наступні півроку - допродаж залишків накладу. Це бюджет з доходів.
Прорахувати бюджет iз чистого прибутку, на який впливають фактори, пов'язані з виплатами податків, терміном виконання проекту та іншими непередбаченими чинниками важче, але теж можна на етапі планування. Це можна робити для того, щоб оцінити різні сценарії розвитку подій та їхні наслідки у фінансовому плані на проект.
У даній практиці на етапі виконання проекту ці попередні оцінки дозволяють багато разів змінювати тактику реалізації накладу чи стратегію виробництва інших продуктів, щоб усе-таки не втратити гроші.
Бюджетування прибутку потребує добрих знань чинного податкового законодавства, банківської справи та ринкової кон'юнктури і навряд чи може бути рекомендоване малим підприємцям, непрофесійним фінансистам. За наведеним прикладом, чистий прибуток реально становив усього 2215 гривень.
Висновки
Бюджетування - створення технології планування, обліку і контролю грошей та фінансових результатів.
Проведений аналіз точок зору ведучих вітчизняних і зарубіжних економістів, що до принципів побудови бюджетів підприємств та практичний досвід роботи підприємств дозволяє стверджувати, що процесу бюджетування притаманні слідуючи принципи: єдності, координації, участі, безперервності, гнучкості, точності, пристосування до потреб ринку, повноти, відповідальності і матеріальної зацікавленості,
- принцип єдності, передбачає що планування повинно мати системний характер і являє собою сукупність взаємозв'язаних елементів, які розвиваються в одному напрямку заради спільної мети;
- принцип координації, який виявляється в тому, що неможливо планувати діяльність одного підрозділу фірми без взаємозв'язку з іншими підрозділами і всілякі зміни в планах однієї структурної одиниці повинні відобразитись в планах інших;
- принцип участі означає, що кожен структурний підрозділ та кожен спеціаліст компанії незалежно від посади, яку він займає і виконуваних ним обов'язків приймає участь в складанні бюджетів підприємств;
- принцип безперервності відображається в тому, що планування повинно здійснюватись систематично в межах встановленого циклу і розроблені плани повинні безперервно змінювати один одного;
- принцип гнучкості тісно пов'язаний з попереднім принципом і проявляється в тому, що надає планам можливість змінюватись при виникненні непередбачених обставин;
- принцип точності, передбачає, що плани підприємства повинні бути конкретизовані і деталізовані до такої степені, до якої дозволяють зовнішні та внутрішні умови діяльності підприємства;
- принцип пристосування до потреб ринку - важливо враховувати кон'юнктуру ринку і залежність підприємства від наданих кредитів;
- принцип повноти полягає в тому, що розроблення бюджету має охоплювати всі сторони діяльності та усі підрозділи підприємства. На підприємствіможуть розроблятися різні види бюджетів;
- принцип відповідальності, концентрується виключно не величинах, які піддаються впливу і передбачає передачу кожному підрозділу відповідальності за виконання його частини бюджету разом з повноваженнями втручання в необхідному випадку в ситуації з відповідними коректуючими заходами.
Список використаної літератури
1. Загородній А.Г., Старницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій. Навч. посібник.- К.: Т- во "Знання", КОО, 2000.
2. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. - К.: Лібра, 2002.
3. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент порсонала предприятия. - Москва, 1998.
4. Фальзер Д.Техніка роботи керівника. - К., 1993.
5. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1999. - 184 с.
6. Хміль Ф.І. Менеджмент. - К., 1995.
7. Щекин Г.В. Практическая сторона менеджмента. - К., 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...