WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → 1. Закон про Державний бюджет України та його зміст. 2. Видатки бюджету на фінансування розвитку науки. 3. Державний інноваційний фонд - Контрольна робота

1. Закон про Державний бюджет України та його зміст. 2. Видатки бюджету на фінансування розвитку науки. 3. Державний інноваційний фонд - Контрольна робота

витрати держави стали одним із важливих факторів, які визначають рівень життя населення й добробут найменш забезпечених верств населення. Соціальний сектор як збірне поняття включає в себе політику та програми в таких сферах, як зайнятість і безробіття, підтримання достатнього життєвого рівня населення, охорона здоров'я, освіта і навчання. Соціальні видатки посідають чільне місце в структурі видатків держави. На стан соціальної сфери впливають загальна ситуація у країні, рівень податкових надходжень, зміни в доходах населення, зміни в його структурі і рівні бідності, традиції. Її слід розглядати як частину економіки, фінансів, як систему, орієнтовану на конкретного споживача.
В Україні діяльність держави в соціальній сфері має надзвичайно важливе значення для життя суспільства. Це зумовлено як різким падінням доходів переважної більшості населення при переході до ринкової економіки, так і традиційною орієнтацією громадян на одержання соціальних послуг саме від держави. В останні роки має місце тенденція до зниження ролі держави в розподільчих і перерозподільчих процесах. Частка видатків зведеного бюджету України у ВВП у період із 1996 по 2000 рік поступово зменшувалась з 44,6% до 27,3% і це при постійному зменшенні реального обсягу ВВП, що може бути ознакою того, що уряд України намагається дати більшу свободу ринковим силам у встановленні рівноваги на ринку.
Слід зазначити, що бюджет України(місцеві, державний та зведений) до 1999 року і після складалися за різними бюджетними класифікаціями. Звідси виникають деякі труднощі при зіставленні даних, наведених у статистичних щорічниках за окремими напрямами. З огляду на це, при складанні таблиць і аналізу даних узяті лише ті, які можна зіставити і не зашкодити їх змісту. Динаміка видатків на соціально - культурні заходи повністю відповідає змінам, що спостерігаються у загальній сумі видатків зведеного бюджету України. В цей період видатки на соціально - культурну сферу постійно коливалися у межах від 10,6% ВВП до 17,6%, при цьому з 1998 року по 1999-й намітилася тенденція до зниження. За цей період вона зменшилася з 17,1; ВВП до 10,6%, тобто на 6,5% ВВП, при зменшенні реального ВВП за цей же період на 5,2% порівняно з 1997 роком. Частка таких видатків у структурі витрат зведеного бюджету України коливається у межах від 47,5% до 38,6% .
Більша їх частина фінансувалася з місцевих бюджетів. Цей показник за період 1996 по 2000 роки становить у середньому 74,4% . таке розмежування видатків є досить розумним і виправданим, оскільки місцеві органи влади краще розуміються на проблемах підконтрольної їм території.
Витрати зведеного бюджету України на науку 1996 - 2003 років, % ВВП.
Графік 1. Видатки бюджету України на науку
Розглядаючи даний графік можна зробити висновок що видатки на науку зростали в період з 1996 - 1997 років, і становили 0,6%, а з 1998 - 2001 роки можна побачити помітний спад (до 0,1%). Цей спад можна віднести до такого фактору як "відплив умів" (еміграцію робочої сили за кордон).
3. З метою фінансування заходів щодо забезпечення розвитку і використання досягнень науки і техніки створено Державний інноваційний фонд, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1992 року "Про створення Державного інноваційного фонду" і на виконання Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності".
Фонд має відділення в АР Крим, областях, містах Києві і Севастополі.
Кошти Державного інноваційного фонду формуються за рахунок:
1) бюджетних надходжень, у тому числі:
- збору до Державного інноваційного фонду;
- частини коштів, які виділяються державою для підтримки науково-технічної діяльності;
2) позабюджетних надходжень:
- кошти повернутих Державному інноваційному фонду та його регіональним відділенням виконавцями інноваційних проектів позик, фінансових інвестицій, лізингових платежів, надходжень від реалізації договорів про сумісну діяльність;
- добровільних внесків юридичних і фізичних осіб;
- інших надходжень, що не суперечать законодавству.
Збір до Державного інноваційного фонду підприємства і організації справляють в розмірі одного відсотка від обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) за винятком ПДВ та акцизного збору, і відносять його на валові витрати.
Посередницькі, торговельні, страхові організації та банки визначають суму збору, виходячи з обсягів валового доходу без урахування зазначених непрямих податків.
Для забезпечення фінансування галузевої науки платники перераховують 70% від суми збору до спеціального фонду позабюджетних коштів, який утворюється у міністерствах, корпораціях та інших формуваннях.
Бюджетні надходження входять до складу доходів та видатків державного бюджету України.
Зараховуються кошти Державного інноваційного фонду відповідно: на балансові рахунки Державного казначейства - бюджетні надходження, а позабюджетні - на рахунки Державного інноваційного фонду та його реґіональних відділень, які відкриті в установах Національного банку та банків, уповноважених Кабінетом Міністрів України та Національним банком здійснювати обслуговування коштів державного бюджету і Державного інноваційного фонду.
Кошти фонду входять до складу доходів і видатків відповідних бюджетів і обліковуються на окремих рахунках.
Треба зауважити також і про особливості справляння збору до Державного інноваційного фонду. Так, зокрема:
- платники мають право залишати в своєму розпорядженні кошти збору в частині, належній галузевому позабюджетному фонду, за умов письмового погодження з вищестоящим органом, яким створено фонд, та проведення науково-дослідних робіт;
- платники залишають збір у своєму розпорядженні, якщо їхня підпорядкованість не визначена, за винятком відрахувань 30% до Державного інноваційного фонду, і використовують ці кошти лише за цільовим призначенням;
- збір, який віднесено на валові витрати платника, але не перераховано до галузевого позабюджетного фонду, вилучається податковими органами до державного бюджету.
Кошти Державного інноваційного фонду і його реґіональних відділень вилученню не підлягають.
Головним розпорядником коштів є Державний інноваційний фонд.
Перерахування збору до державного інноваційного фонду провадиться не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.
Фінансові санкції за несплату збору не застосовуються, оскільки за цим збором не встановлено обов'язкове подання розрахунків податковим органам.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про державний бюджет на 2006 рік".
2. Бюджетний кодекс України. - К.: "АрТек", 2001.
3. Єпіфанов А.О., Сало І.В., Д'яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. - К.: Наукова думка, 1997.
4. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. -К.: НІОС, 1998.
5. Пасічник Ю.В. Бюджетна система: Навчальний посібник. - Черкаси: Відлуння. - 1999.
6. Юрій С.І. Бюджетна система України.: навчальний посібник. - К.: НІОС, 2000.
7. Чуприна О.В. Місцеві податки - справа державна. // Фінанси України.-1998. №10.
8. Юрій С.І. Концептуальні засади сутності бюджету // Фінанси України.- 2001.-№10.

 
 

Цікаве

Загрузка...