WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Всесвітній банк - Реферат

Всесвітній банк - Реферат

співробітників: посадові особи і персонал МБРР виконують свої функції й у MAP.
Асоціація користається лише формальною автономією від Банку, що виражається у веденні операцій по окремому рахунку. Джерелом засобів для кредитів MAP є внески найбільш багатих промислово розвитих країн-донорів (більш 90%), прибутку, отримані по позиках Всесвітнього банку, і погашені кредити MAP, надані раніше. Офіційні поповнення ресурсів MAP за рахунок країн-донорів виробляються кожні три роки.
Статути МФК і MAP зв'язують членство держав у цих організаціях із членством у МБРР. Кожне держава-член, що буде позбавлено свого статусу члена чи Банку яке припинить участь у ньому, буде автоматично позбавлено членства в Корпорації й в Асоціації. Держава-член буде вважатися членом MAP (чи МФК) з того моменту, коли уряд цієї держави здасть на зберігання в МБРР документ, що підтверджує, що воно прийняло дійсний Статут у відповідності зі своїми законами. Правила, що регулюють вихід держав-членів з MAP і МФК, власне кажучи, аналогічні відповідним правилам, закріпленим у Статуті МБРР. Багато країн з низьким доходом, особливо в Африці, випробують серйозні труднощі з виплатою й обслуговуванням зовнішньої заборгованості і тому мають потребу в сприянні з боку MAP для підтримки комплексних планів обслуговування зовнішнього боргу, що включають погашення заборгованості, реструктуризацію двосторонньої заборгованості, скорочення комерційної заборгованості і т.д. Ця обставина може розглядатися в якості ще одного аргументу на користь гнучкого підходу до питання про діл засобів, виділюваних MAP на меті операцій по структурних перетвореннях. Росія вступила в MAP 22 травня 1992р.
Багатобічне агентство по гарантуванню інвестицій (МАГИ)
На сесії МБРР у Сеулі в 1985 році було вирішено заснувати Багатобічне агентство по гарантуванню інвестицій. З цією метою була підписана Сеульская конвенція про створення МАГИ. Основною задачею організації є сприяння інвестиціям приватного капіталу в країни-позичальники. МАГИ покликаний забезпечити довгострокові гарантії на наступні випадки некомерційних ризиків:
1) введення урядом приймаючої країни обмежень на обмін і переклад капіталів;
2) законодавчі чи адміністративні міри приймаючої країни, що позбавляють іноземного вкладника права чи власності контролю над чи інвестиціями, що значно зменшують його прибуток;
3) дискримінаційна стосовно інвестора судова й адміністративна практика приймаючої країни, що веде до розірвання ув'язнених з її державними органами договорів;
4) збройні конфлікти і громадянські війни.
МАГИ також надає консультативні послуги урядам з метою надання допомоги в залученні приватного капіталу у свої країни.
За станом на кінець 1997 фінансового року членами Агентства були 141 країна. Фактично діяльність МАГИ менше зв'язаний з діяльністю МБРР, чим МФК і MAP. Навіть членство в МБРР не є обов'язковою умовою для вступу в МАГИ.
Основне джерело засобів МАГИ - власні ресурси, головним чином акціонерний капітал. Розмір пайової участі держави-члена в акціонерному капіталі МАГИ визначається в залежності від величини його квоти в капіталі МБРР. Право на членство в МАГИ мають країни-члени МБРР і Швейцарія. Швейцарія контролює від 30 до 50% світового приватного банківського ринку. Кожне держава-член зберігає контроль над діями МАГИ на своїй території. Інвестиції можуть бути гарантовані у випадку схвалення урядом приймаючої країни. Держави-члени зобов'язані здійснювати внески в МАГИ відповідно до їх часток в акціонерному капіталі Банку.
Керівний орган МАГИ - Рада керуючих. Кожен член МАГИ призначає одного керуючого й одного заступника. У період між сесіями діяльністю МАГИ керує Совет директорів, чисельність якого визначається Радою керуючих. В даний час МАГИ має 18 директорів, з яких 5 обираються від країн з найбільшими квотами (США, Японії, Німеччини, Франції і Великобританії). Президентом і головою Ради директорів є (за посадою) президент МБРР. Фактично діяльністю МАГИ керує виконавчий віце-президент Банку.
Конвенція про установу МАГИ була підписана від імені Росії 15 вересня 1992 р. і ратифікована Верховною Радою 22 грудня 1992р. Депозитарієм активів МАГИ в Росії є Центральний банк Російської Федерації, функції каналу зв'язку виконує Мінфін Росії. Проект Угоди між Урядом Росії і МАГИ про правовий захист гарантованих капіталовкладень схвалений розпорядженням Уряду від 3 вересня 1993 р.
МАГИ є важливим міжнародним інститутом по забезпеченню гарантій за допомогою страхування міжнародного інвестиційного процесу, його роль буде зростати в міру розвитку інвестиційної діяльності міжнародних кредитно-фінансових організацій групи Всесвітнього банку.
У 1965 році 46 державами-членами МБРР була підписана Вашингтонська конвенція про дозвіл інвестиційних суперечок. Відповідно до положень Конвенції в 1966 році при МБРР був заснований Міжнародний Центр дозволу інвестиційних суперечок з метою забезпечення консультаційної й арбітражної служб для іноземних інвесторів і країн-членів.
У 1985 році в рамках Банку був створений ще один механізм координації дій донорів - так називаний Спеціальний фонд для Африки до півдня від Сахари, керований MAP.
У процесі функціонування Всесвітнього банку институционально-правовой механізм перетерпів значні зміни, що частково знайшли відображення в положеннях Статуту, але в більшій частині були введені за посередництвомвнутрішніх правил організації. Аналіз організаційної структури групи Всесвітнього банку свідчить про те, що продовжується процес її ускладнення і диверсифікованості, в основі якого лежить розширення універсальності характеру і розмаїтості задач, що коштують перед вхідними в неї організаціями.
Капітал Всесвітнього банку
Ресурси головної установи групи Всесвітнього банку - МБРР утворяться з власного (акціонерного) капіталу, притягнутих засобів і нерозподіленого прибутку від зроблених операцій. Країни - члени МБРР підписуються на акції Банку відповідно до виділеній їм квоті, приблизно рівній квоті в МВФ (що ще раз підкреслює взаємозв'язок цих двох спеціалізованих установ ООН), формуючи в такий спосіб його статутний капітал.
МКФО у фінансовому змісті відрізняються від інших міжнародних організацій економічного характеру. Ця відмінність полягає в наступному: у розпорядженні міжнародних банків розвитку знаходиться капітал, що складається з акцій, підписка на який дозволяється тільки державам-членам цих банків. Кожна країна-член підписується на свою частку акцій у капіталі банку, причому кожен член міждержавної кредитно-фінансової організації підписується на кількість акцій, зазначених у спеціальних додатках до установчих угод цих організацій. Відповідальність держав-членів обмежується розміром їхньої підписки. .
Міжнародний грошовий ринок є головним джерелом капіталів Всесвітнього банку, що має найбільш вигідну категорію, у зв'язку з тим що погашення кредитів обов'язково гарантується урядами країн-членів, а "кредитоспроможність суверенних позичальників спирається на весь потенціал національної економіки з її природними ресурсами і перспективами росту". Банк - головний позичальник на ринку капіталу"2. Частина засобів, що Всесвітній банк дає в борг країнам, що розвиваються, він одержує як внески від країн-членів.
Банк також бере в борг за допомогою продажу облігацій і векселів прямо урядам, їх представництвам і центральним банкам. Наочним прикладом є Японія. Протягом 14 років вона користалася кредитами МБРР. Тепер Банк бере у борг великі суми в Японії. Ні багаті країни, ні окремі частки обличчя не беруть кредити у Всесвітнього банку, що позичає гроші тільки кредитоспроможним урядам країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою.
Хоча кредитування через МБРР і MAP здійснюється на різних фінансових умовах, критерії оцінки проектів, що застосовують обидві організації, є однаковими, при оцінці обґрунтованості проектів використовуються ті самі стандарти. Рішення про те, яка з організацій - МБРР чи MAP - буде фінансувати проект, залежить від економічної ситуації в країні, а не від самого проекту. Ніж бідніше країна, тим благоприятнее умови, на яких вона може одержати кредити у Всесвітнього банку.
Список літератури
1. Міжнародні кредитно-фінансові організації/За редакцією А.А.Моисеева. - М, 1999
2. Міжнародні організації:Навчальний посібник / За редакцією Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевского. - Одеса, 2001
3. Правове положення Міжнародного Валютного Фонду і Всесвітнього банку/За редакцією В.Г.Левина. - М, 1996

 
 

Цікаве

Загрузка...