WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Всесвітній банк - Реферат

Всесвітній банк - Реферат


Реферат на тему:
"Всесвітній банк"
Всесвітній банк містить у собі дві великі організації: Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) і Міжнародну асоціацію розвитку (MAP). Крім того, у группу Банку входять і інші організації: об'єднана з МБРР, але юридично і фінансово незалежна від нього Міжнародна фінансова корпорація (МФК) і Багатобічне агентство по гарантуванню інвестицій (МАГИ). Усі разом вони звуться групи Всесвітнього банку. Штаб-квартири Всесвітнього банку і зв'язаних з ним організацій знаходяться у Вашингтоні (США).
Міжнародний банк реконструкції і розвитку
Заснований у 1945 році. Місце розташування - Вашингтон. У число учасників банку входять 182 країни, також і Україна (ввійшла в 1992 р.)
Основні цілі:
- сприяння країнам-членам у розвитку економіки шляхом надання їм довгострокових позик і кредитів;
- заохочення іноземного інвестування через надання чи гарантій участь у позиках і інших інвестиціях приватних кредиторів;
- стимулювання тривалого збалансованого зростання міжнародної торгівлі, підтримка збалансованості платіжних балансів країн-членів. Джерелами формування фінансових ресурсів є статутний капітал; позикові засоби; платежі в рахунок погашення боргу.
Статутний капітал банку на середину 1998 р. складав 191 млрд. доларів. Він формується нетрадиційно. Уряду країн-членів купують акції, але платять лише невелику частину їхньої вартості (6%). Залишок капіталу є "недоторканим" і може бути викликаний банком лише у випадку відсутності в нього ресурсів для термінового погашення своїх зобов'язань. Поки що таких випадків не случалося. Цей гарантійний капітал не можна використовувати для надання кредитів.
Підписка країн-членів на акції банку здійснюється відповідно до їхньої економічної потужності. Кожна країна має свою квоту в статутному капіталі. Квота України складає 0,8% капіталу банку, США - 17%, Японії - 6,24%. Россі, Канади, Саудівської Аравії, Індії й Італії - по 2,99%.
МБРР є значним позичальником на світовому фінансовому ринку. Він випускає облігації під 7% щорічних, що дуже вигідно часткою інвесторам, їхній інтерес підігрівається ще і тим, що банк дає гарантії під ці облігації. Крім того, частки банки й інші кредитні інститути вкладають також св капітали в облігації МБРР. За рахунок емісії облігацій МБРР формує 94% своїх ресурсів.
Основне призначення кредитів - стимулювання розвитку частки сектору в країнах-членах. До ухвалення рішення про надання кредиту в країну направляється місія МБРР, що вивчає економічну ситуацію, оцінює доцільність здійснення проектів, під якими плануються кредити. Місія складає свій висновок і рекомендації, що країна повинна прийняти, інакше може і не одержати кредиту.
Кредити надаються тільки урядам, відповідно їхнім центральним банкам для фінансування великих проектів під гарантії урядів. На початок 1998 р. сума позик МБРР досягла 107 млрд. долів.
Кредити надаються на термін 15-20 років. Ставка кредиту в середньому перевищує на 0,5% ставки по позикових засобах банку. Оскільки МБРР залучає позики з розрахунку 7% щорічних, те кредитна ставка складає в середньому 7,5%.
Для країн, що розвиваються, ставка трохи нижче. Найбіднішим країнам МБРР може дати безпроцентний кредит.
Однієї з особливостей діяльності МБРР є відмовлення від реструктуризації заборгованості клієнтів: випадків неповернення кредитів ще не було. Хоча прибуток не є головною метою МБРР, він працює прибутково. У середині 90-х років у середньому за рік прибуток становив понад 1 млрд. долари; вона використовується для поповнення ресурсів МБРР. Дивідендів своїм членам банк не платить.
МБРР спочатку кредитував конкретні об'єкти, переважно інфраструктури, ретельно їх відбираючи. Це обмежувало позичальникам можливість маневру, що викликало їхнє невдоволення. З 80-х років кредити стали менше прив'язуватися до конкретних об'єктів. Крім підприємств приватного сектора банк став кредитувати і державні підприємства, але під гаранти уряду. Банк кредитує і галузі, куди приватний капітал надходить неохоче через їхній високу капиталоемкость чи низьку рентабельність (енергетика, транспорт, сільське господарство).
Міжнародна фінансова корпорація (МФК)
З метою форсування процесу становлення ринкових відносин і стимулювання приватного підприємництва в країнах "третього світу" у 1956 році була створена Міжнародна фінансова корпорація, у 1957 році вона одержала статус спеціалізованої установи ООН. МФК покликана розширювати можливості МБРР по стимулюванню приватного підприємництва в країнах, що розвиваються.
З 1961 року МФК одержала право безпосередньо вкладати свої ресурси в акції місцевих підприємств у країнах, що розвиваються. На відміну від МБРР і MAP, Устав МФК дозволяє брати участь в акціонерному капіталі підприємств і надавати довгострокові позики, у тому числі і частці сектору, без урядових гарантій. Найчастіше МФК бере участь на всіх етапах чи створення розширення інфраструктури національних фінансових ринків. У багатьох країнах створені за допомогою МФК фінансові інститути складають основу ринків капіталів, що складаються. Реалізуючи свої задачі, МФК мобілізує і доповнює приватний капітал, але не заміняє його. МФК кредитує високорентабельні підприємства в нових індустріальних країнах. Зобов'язання МФК, як правило, не перевищують 25% вартості проекту. Джерела фінансових засобів МФК - власний акціонерний капітал, запозичення на світовому ринку капіталів і в МБРР, чисті доходи. МФК надає також країнам-учасникам технічну допомогу. У 1986 році вона заснувала Консультаційну службу по іноземних інвестиціях для наданні допомоги уряду країн касающейся ефективного використання інвестицій. МФК являє собою самий прибутковий інститут групи Всесвітнього банку. Членами МФК на кінець 1997 фінансового року є 172 держави.
Вищим органом Корпорації є Рад керуючих, що складається з членів Ради керуючих МБРР. Виконавчим органом МФК є Рад директорів, що також складається з виконавчих директорів Банку. Президент МБРР за посадою є головою Ради директорів МФК, що призначають його президентом Корпорації.
Важливою стороною діяльності МФК у молодих державах Азії, Африки і Латинської Америки з моменту її підстави з'явилася участь у створенні і розширенні так званих "компаній по фінансуванню розвитку", чи, іншими словами, в організації і підтримці регіональних банків розвитку. Ця діяльність МФК тісно зв'язана з МБРР, однак саме Корпорації належить ведуча роль у її здійсненні.
У грудні 1991 року МФК початку робити консультаційні послуги з проблем приватизації в Російській Федерації в рамках загальної програми технічної допомоги групи Всесвітнього банку. При участі експертів МФК у Нижньому Новгороді, Волгограді пройшли перші чекові аукціони. Представництва МФК відкриті в 36 країнах, у тому числі на початку 1992 року були відкриті представництва МФК у Москві і Києві. Відповідно до постанови Уряду Росії від 7 вересня 1992 р. МЗС, Мінфін, Мінекономіки, МВЭС Росіїзабезпечують участь держави в МФК.
Надалі планується створення представництв і в деяких інших країнах-членах СНД.
Міжнародна асоціація розвитку (MAP).
У листопаду 1960 року з метою задоволення нестатків найбідніших країн-членів була створена інша філія МБРР - Міжнародна асоціація розвитку. Безумовно, створення MAP у рамках МБРР зміцнило позиції Банку, розширило коло його діяльності, забезпечило йому можливості для більш гнучкої діяльності. Керівництво Банку домоглося значного збільшення добровільних внесків урядів у MAP. Можна погодитися з К. Ф. Ключниковым, що це "було великою перемогою керівництва Банку". З 1961 року MAP - спеціалізована установа ООН. У 1997 році членами MAP були 158 країн.
Будучи філією МБРР, MAP ставить ті ж мети, що і Банк, її діяльність спрямована на створення сприятливих умов для приватних капіталовкладень, заохочення експорту капіталу в країни, що розвиваються, здійснення контролю за пільговим багатобічним кредитуванням, надання безпроцентних позик найбіднішим країнам світу. Вододіл сфер діяльності МБРР і MAP складають статистичні дані показників ВНП на душу населення. У випадку, коли названа сума менше 1200 дол. у рік, державі виявляється спеціальна фінансова допомога через MAP.
MAP має загальну з МБРР адміністрацію. Президент Банку одночасно є і президентом Асоціації. Хоча формально MAP має свої керівні органи (Рада керуючих і Виконавчий директорат), на практиці вона є філією, керівництво яким здійснює МБРР, тому що керуючі і виконавчі директори МБРР займають ті ж посади в MAP. Це ж відноситься і до

 
 

Цікаве

Загрузка...