WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансування видатків з місцевих бюджетів - Реферат

Фінансування видатків з місцевих бюджетів - Реферат

звітності.
У разі невиконання однієї з цих вимог органи Державного казначейства України відмовляють в оплаті та повертають документи для усунення причин, через які було відмовлено в оплаті.
Усі операції органів Державного казначейства України мають оформлятися відповідними документами, які містять інформацію про характер операції та є підставою для відображення в обліку.
Відповідно до Бюджетного кодексу України Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за рішенням Верховної Ради АРК чи відповідної ради можуть отримувати:
- короткострокові позички на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевих бюджетів. Вони зараховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3252 "Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів інших кредитів". Потім на підставі меморіальних документів у регламентований час засобами програмного забезпечення ці кошти перераховуються (списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів". Повернення позичок за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету здійснюється управлінням Державного казначейства України з окремого рахунка, відкритого за балансовим рахунком 3252;
- запозичення до бюджету розвитку місцевих бюджетів, що зараховуються на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3254 "Рахунок для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів інших кредитів". У регламентований час засобами програмного забезпечення на підставі меморіальних документів кошти перераховуються (списуються) на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки". Повернення запозичень до бюджету розвитку місцевих бюджетів здійснюється управлінням Державного казначейства України з окремого рахунка, відкритого за балансовим рахунком 3254, за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету.
Рахунки та бухгалтерські проведення. Облік асигнувань і видатків бюджету ведеться на різних рахунках. Переказування асигнувань на рахунки розпорядникам коштів по Державному і місцевих бюджетах характеризує рух грошових коштів, а використання зарахованих коштів - видатки бюджету. Для обліку видатків бюджету використовуються активні рахунки: 71 "Видатки Державного бюджету", 72 "Видатки місцевого бюджету", 79 "Контррахунок за операціями за видатками бюджету".
Рахунок 71 містить такі рахунки III порядку:
711 - "Видатки загального фонду Державного бюджету";
712 - "Видатки спеціального фонду Державного бюджету";
713 - "Кредитування Державного бюджету за вирахуванням погашення".
Рахунок 72 містить такі рахунки III порядку:
721 - "Видатки загального фонду місцевого бюджету";
622 - "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету";
624 - "Кредитування місцевого бюджету за вирахуванням погашення".
Операції з обліку асигнувань і видатків Державного і місцевих бюджетів оформляють проведеннями, які наведені в практикумі з бюджетного менеджменту.
Рахунок 79 містить такі рахунки третього порядку:
791 - "Контррахунок за видатковими операціями";
792 - "Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення".
Проведення, якими оформляють операції щодо видатків та їх оплати за рахунок коштів спеціального фонду бюджету, здійснюють із використанням відповідних рахунків за подвійною системою бухгалтерського обліку.
У 9-му класі плану рахунків "Позабалансовий облік" передбачені такі рахунки другого порядку: 90 "Тимчасові планові показники, пропозиції та інші планові показники", 91 "Кошторисні призначення", 92 "Асигнування", 93 "Планові показники за доходами бюджету", 94 "Зобов'язання розпорядників бюджетних коштів", 95 "Розрахункові документи, не оплачені в строк", 96 "Нараховані доходи і витрати", 98 "Зобов'язання і вимоги за кредитуванням, усіма видами гарантій та цінними паперами, емітованими державою", 99 "Контррахунки до рахунків 90-98 розділів".
Аналітичний облік асигнувань і видатків бюджету ведеться за головними розпорядниками коштів окремо за видатками безпосередньо головного розпорядника коштів, розпорядників коштів другого і третього ступенів, одержувачів коштів та на централізовані заходи.
Для ведення аналітичного обліку операцій з виконання місцевих бюджетів відкриваються особові картки для кожного рахунка (див. табл. 17-18, 39-44). Відображені в них облікові дані повинні відповідати аналогічним даним оборотно-сальдової відомості (див. табл. 15) і сальдової відомості (див. табл. 16). Дані оборотно-сальдової і сальдової відомостей мають бути тотожними даним щоденного оборотно-сальдового балансу, що є підставою для складання щоденних форм звіту "Звіт про виконання місцевих бюджетів за видатками" (табл. 56), які складаються органами Державного казначейства України в розрізі місцевих бюджетів. Зазначений звіт передається фінансовим органам до 12-ї години робочого дня, наступного за звітним, у встановленому порядку. Дані звітів за останній робочий день місяця є підставою для складання звітності про виконання відповідних місцевих бюджетів.
Для визначення результатів виконання бюджету в плані рахунків передбачено 5-й клас рахунків "Результат виконання бюджету". Він містить два рахунки другого порядку - 51 "Результат виконання бюджету" і 59 "Контррахунок за результатом виконання бюджету".
Рахунок 51 має такі рахунки третього порядку:
511 "Результат виконання Державного бюджету";
512 "Результат виконання місцевого бюджету". Ці рахунки мають рахунки четвертого порядку - результат виконання загального фонду і результат виконання спеціального фонду Державного чи місцевого бюджету відповідно.
Контррахунок 5911 призначений для забезпечення подвійного запису при віднесенні на результат виконання бюджетів контрра-хунків 6911,7911,7921.
Операції з обліку результатів виконання Державного і місцевих бюджетів відображені в практикумі з бюджетного менеджменту.
Література:
1. Мартиненко А.О. Англійська граматика в таблицях. 168 с.
2. Мачуський В.В. Правові основи страхування. 304 с.
3. Мачуський В. В. Правове забезпечення підприємницької діяльності. Курс лекцій. 348 с.
4. Мец В. О. Економічний аналіз. Збірник завдань ітестів. 236 с.
5. Міжнародні розрахунки та валютні операції. За заг. ред. М. І. Савлука. 392 с.
6. Молодцова О. П. Управління якістю програмної продукції. 248 с.
7. Моторин Р. М., Моторина Т. М. Система національних рахунків. 336 с.
8. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза. 202 с.
9. Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування. 362 с.
10. Нікітін А.В. Ситуаційне моделювання банківської діяльності. 153 с.
11. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України. 948 с. Оболенський О.Ю. Державна служба. 344 с.
12. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія). 240 с.
13. Опришко В. Ф., Омельченко А. В., Фастовець А. С. Право Європейського Союзу. 472 с.
14. Опришко В.Ф., Шульженко Ф.П. Правознавство. 767 с.
15. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право. 312с.
16. Осадець С. С. Страхування. 599 с. Пересада А.А. Інвестиційний аналіз. 485 с.
17. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування. 271 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...