WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Транспарентність і контроль ефективності - Реферат

Транспарентність і контроль ефективності - Реферат

високі етичні норми поведінки персоналу, передбаченіміжнародним Кодексом поведінки державних посадових осіб, прийнятим ООН у 1996 р.
У сфері оподаткування в контексті вимог транспарентності важливим є питання так званих податкових видатків. Під ними розуміють різні вилучення із податкової бази1, а також знижки з валового доходу, податкові кредити, зниження податкових ставок, прискорену амортизацію, відстрочення сплати податків. Отже, по суті, під назвою податкових видатків мають на увазі податкові пільги або упущені доходи. Так, у Німеччині дані про податкові видатки за два попередні, поточний і наступний роки наводяться в статті "звітність із субсидування", що відображає всі форми федеральної підтримки як шляхом прямих видатків, так і податкових видатків або пільг.
За своїм економічним впливом податкові видатки ідентичні субсидіям або програмам видатків для тих осіб і корпорацій, на які поширюється пільговий режим оподаткування. Але сама назва "видатки" підкреслює зворотний бік кожної пільги як форми скорочення державних доходів. До того ж точне кількісне визначення податкових видатків порівняно з "еталонною" потенційною податкоспроможністю, відхилення від якої і вважаються видатками, підвищує прозорість бюджетної сфери в цілому.
Оцінка і звітність за податковими видатками регулярно публікується в країнах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). США і ФРН стали першими країнами, які починаючи з 1967 р. відображають у бюджетній звітності інформацію про податкові видатки. Крім США і Німеччини, сьогодні інформація про податкові видатки передбачена законами в Австралії, Австрії, Бельгії, Іспанії, Португалії, Фінляндії, Франції і в деяких інших країнах. У ФРН у федеральній бюджетній звітності про субсидування за кожною статтею податкових видатків перераховуються доходи, недоодержані федеральним бюджетом, а також бюджетами земель та інших територіальних органів. Звітність класифікує всі податки за галузевими ознаками їх походження, а в межах галузі - за типами податків. Звітність із субсидування (податкових видатків) подається в бундестаг, де розглядається в різних комітетах, а також перевіряється федеральною аудиторською інстанцією. Незалежні дослідницькі інститути проводять власний аналіз динаміки, економічного впливу та ефективності податкових видатків і прямих субсидій.
Отже, у розвинених країнах Заходу податкові видатки (пільги), зважаючи на їх вплив на величину державних доходів, перебувають під особливим контролем. Гострою є проблема податкових видатків і в країнах із перехідною економікою. Наприклад, в Україні через податкові пільги бюджет втрачав до останнього часу майже половину потенційних доходів.
Контроль ефективності. Структуроване за інстанціями оформлення фінансових рішень і операцій необхідне для функціонування державного механізму. Про апаратно-процесуальну діяльність можна сказати те саме, що і про державне регулювання соціально-економічної сфери взагалі. Як можлива неефективність державного втручання не перекреслює доцільності такого втручання в необхідних випадках у принципі, а свідчить про необхідність зробити його більш ефективним, так і надмірна інколи зафор-малізованість чи громіздка процедура приймання рішень не означає їх непотрібності, а лише створює привід до їх раціоналізації.
Підзвітність - важлива умова демократії з тим, однак, притаманним бюрократичному середовищу недоліком, що воно створює атмосферу пасивності, тяганини, прагнення одних чиновників перекласти відповідальність на інших. По суті, право вето має будь-який апаратний працівник. Для типового бюрократа ліпше пропустити можливу вигоду для державної організації, ніж прийняти ризиковане для особистої кар'єри рішення. Тому не раз звучали справедливі звинувачення, що бюрократію більше турбують проблеми самозбереження, ніж суспільне ефективне виконання своїх функцій. На основі поведінкових мотивацій бюрократії розроблена так звана економічна теорія бюрократії, класиком якої вважають американського економіста Вільяма Нісканена.
Громадянське суспільство за своєю природою передбачає контроль над владою. По суті, в умовах розвиненого громадянського суспільства відносини між громадянами і державою мають договірний характер - громадяни сплачують податки, а державні структури за їх рахунок беруть на себе обов'язок належним чином захищати інтереси громадян у тих сферах, де індивідуальні зусилля чи самодіяльні суспільні організації не здатні їх забезпечити (оборона, правопорядок, судочинство тощо). Проте навіть у демократичних країнах існує проблема контролю над діями представників державної влади. Тому суспільству необхідно мати знаряддя впливу на бюрократію, якими є контроль ефективності та аудит. Вони забезпечують певну підконтрольність і прозорість дій функціонерів державних органів. Коли державні фінансові ресурси перебувають у розпорядженні бюрократичного апарату, особливо актуальним стає раціональне їх використання за допомогою методів, що дістали назву контролю ефективності.
Принцип контролю ефективності походить із притаманних ринковій економіці властивостей досягати намічених цілей, маючи обмежені ресурси і діючи в умовах конкуренції, а також імперативу підприємницько-комерційної ефективності, вимірюваної кількісними грошовими показниками. Ринкові мотивації мають настільки універсальне значення, що поширюють свій вплив на неринкові сфери, у тому числі і на бюджет.
Основні позитиви ринків полягають у їх здатності найефективніше розподіляти існуючі фінансово-економічні ресурси та вивільняти творчу енергію суб'єктів господарювання. Отже, мета контролю ефективності зводиться до забезпечення ефективності використання ресурсів у державному секторі до рівня, наближеного і порівнянного з ринковим. Головне завдання контролю ефективності можна сформулювати так: покласти в основу роботи контрольних органів не критику попередньої діяльності, формальну перевірку виправдувальних документів та інші дріб'язкові питання, а вивести на перший план проблеми формування бюджетної політики, аналізу і перспективного фінансового планування, складання і реалізації програм, забезпечення ефективного бюджетного менеджменту в цілому.
У західних країнах контроль ефективності почали запроваджувати з середини 60-х років. Доктрина контролю ефективності означала перехід від контролю формальної правильності вже проведених робіт і витрачених грошових коштів до контролю ефективності за здійснюваними в реальному масштабі часу і/або майбутніми операціями. Такий тип контролю, по суті, має характер контролю за ефективністю здійснюваних державними відомствами (установами) управлінських операцій.
Контроль ефективності буває: традиційний, операційний, програмний. Традиційний контроль має підготовчий зміст, зосереджуючись на питаннях перевірки відповідності фінансових операцій, бюджетних кошторисів і звітності чинному законодавству. Операційний контроль виконує функцію

 
 

Цікаве

Загрузка...