WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Транспарентність і контроль ефективності - Реферат

Транспарентність і контроль ефективності - Реферат


Реферат на тему:
Транспарентність і контроль ефективності
Громадянське суспільство в сучасних демократичних правових державах світу забезпечує для контрольних органів умови транспарентності. Транспарентність - прозорість (гласність, відкритість) для громадськості інформації про результати діяльності, функції і структуру органів державного управління, зміст бюджетної політики і стан бюджету. Під громадськістю розуміються всі особи, організації, засоби масової інформації, яких цікавлять питання бюджету, оподаткування, фінансової політики, функціонування системи державних фінансів загалом. Бюджет і фіск - це насамперед грошові кошти, а гроші торкаються інтересів усіх і кожного.
Суспільні вигоди прозорості очевидні. Вона посилює підзвітність посадових осіб та створює політичні ризики для тих урядовців, які працюють неефективно і/або здійснюють нераціональну політику. Прозорість сприяє зростанню довіри, що, у свою чергу, забезпечує ширшу підтримку уряду. І навпаки, непрозорість знижує ефективність діяльності державних установ, є чинником деморалізації й дестабілізації суспільства.
Міжнародний стандарт вимог до транспарентності був прийнятий Радою керуючих Міжнародного валютного фонду (МВФ) у 1998 р. у формі "Кодексу (декларації принципів) щодо забезпечення прозорості в бюджетно-податковій сфері". Кодекс рекомендовано для застосування, зокрема, в країнах із перехідною економікою, де питання транспарентності є особливо гострими. Необхідність цього документа обумовлена тим значенням, яке має належне державне управління для забезпечення економічного зростання і суспільної стабільності. Ключовою умовою такого управління є забезпечення прозорості в бюджетній сфері.
Згідно зі згаданим Кодексом Транспарентність бюджетної сфери має відповідати чотирьом основоположним принципам.
Принцип визначеності ролі і функцій вимагає чіткого розмежування діяльності органів державного управління між бюджетною, грошово-кредитною сферою, державними підприємствами, державним і приватним секторами в цілому.
Принцип доступності інформації передбачає як наявність повної бюджетної інформації, так і її обов'язкову публікацію у визначені строки. При цьому поняття повноти інформації виходить за межі публікації показників державного чи місцевого бюджету в газетах. Ідеться про більш розширені і детальні матеріали.
Принцип відкритості підготовки і виконання бюджету та бюджетної звітності стосується питань достовірності інформації, її відповідності установленим нормам, міжнародним статистичним і бухгалтерським стандартам.
Принцип незалежних гарантій достовірності забезпечує такі гарантії за допомогою зовнішнього аудиту та незалежних перевірок.
Для країн із перехідною економікою мінімальний стандарт транспарентності в бюджетній сфері зводиться до певних основоположних вимог, що передбачають суспільну доступність фінансової інформації своєчасно і в повному обсязі. Нижче наведемо ці вимоги.
Мінімальний стандарт забезпечення прозорості. Роль і функції
- Визначення і діяльність органів державного управління мають відповідати вимогам системи національних рахунків або вказівкам МВФ щодо статистики державних фінансів.
- Органи державного управління мають розглядати позабюджетну діяльність у рамках бюджетного процесу.
- Необхідно запровадити законодавчу й адміністративну основу бюджету, що охоплює як бюджетну, так і позабюджетну діяльність із конкретизацією функцій управління бюджетною сферою.
- Правила оподаткування мають визначатися силою закону, на адміністративне застосування податкового права повинні поширюватися процедурні гарантії.
Інформування громадськості
-Позабюджетна діяльність має бути відображена в бюджетній документації та матеріалах обліку.
- У бюджетну документацію належить включати початкові й уточнені бюджетні розрахунки за попередні два роки.
-Бюджетна документація має містити інформацію про основні зобов'язання і податкові видатки уряду (суму податкових пільг), а також дані про пов'язану з бюджетними операціями діяльність центрального банку і нефінансових державних організацій.
-Дані про обсяг і структуру державного боргу належить повідомляти щорічно з затримкою не більше ніж на шість місяців.
-Необхідно публікувати дані про практику бюджетно-податкової звітності.
-Завчасно мають бути оголошені графіки строків публікації звітності.
Відкритість підготовки і виконання бюджету та бюджетної звітності
-Разом із бюджетом необхідно подати документ про перспективи розвитку бюджетної сфери й економіки в цілому, в тому числі про пріоритети та кількісну оцінку обгрунтованості бюджетної політики.
-Необхідно опублікувати розрахунки середньострокової макроекономічної основи бюджету, а також макроекономічні прогнози.
-Подати дані про бюджетні і податкові ризики та інші невизначеності відносно видатків за певними програмами.
- Уся діяльність органів державного управління має бути охоплена бюджетною класифікацією; операції належить класифікувати за економічними, адміністративними і функціональними ознаками.
-Треба визначити адміністративну відповідальність за збір і витрачання державних коштів.
-У бюджетній документації показати загальне сальдо з аналітичною таблицею, складеною на основі бюджетних оцінок.
-Разом із бюджетом слід подати дані про стандарти бухгалтерського обліку.
- Необхідно дотримуватися правил щодо періодичності та своєчасності звітності.
- Підсумкові бюджетні рахунки мають бути підготовлені не пізніше ніж через 12 місяців після закінчення фінансового року, відповідати високим вимогам повноти й надійності та бюджетним асигнуванням, пройти аудиторську перевірку незалежним зовнішнім аудитором.
Незалежні гарантії достовірності
- Результати зовнішнього аудиту слід повідомляти законодавчим органам та застосовувати коригуючі заходи.
- Стандарти проведення зовнішнього аудиту повинні відповідати міжнародним стандартам.
- Методи і розрахунки, використані під час підготовки мак-роекономічних прогнозів, необхідно обнародувати.
Обсяг діяльності органів державного управління визначається за сумою державних видатків. У цьому зв'язку серйозні проблеми з прозорістю може створити роздільний порядок визначення величини і розподілу видатків, фінансованих із державного бюджету і за рахунок іноземної допомоги, зловживання резервами на непередбачувані видатки, а також розрахунку показників самого бюджету - з урахуванням чи неврахуванням позабюджетних коштів. Тому для забезпечення належної прозорості бюджетного менеджменту ключове значення мають три умови: дотримання принципу повноти бюджету, тобто повна аналітична інформація про діяльність, фінансовану з бюджетних і позабюджетних джерел; чітко визначена правова основа оподаткування з метою обмеження адміністративного втручання в застосування податкового законодавства (що може трансформуватися в адміністративне свавільство);

 
 

Цікаве

Загрузка...