WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Наказ №23 Казначейства України - Реферат

Наказ №23 Казначейства України - Реферат

спеціального фонду по даному виду на реєстраційні/поточні рахунки у звітному періоді. Сума зменшується на кошти, що повернені фізичним і юридичним особам; перерахувані вищестоящим чи нижчестоящим установам;спрямовані, згідно депозитних договорів, на рахунки в установи банків. Доходи відображаються, як отримані, тими установами, яким вони надійшли безпосередньо для здійснення видатків згідно з кошторисом доходів і видатків.
У графі 7 ''Касові видатки'' відображаються суми касових видатків за кодами економічної класифікації.
У рядках 660 "Платежі до бюджету", 670 ''Податки та обов'язкові платежі (крім податку на прибуток та ПДВ)'', 680 ''Податок на прибуток'' та 690 ''Податок на додану вартість'' відображаються суми податків, які сплачені за звітний період.
Графа 8 "Фактичні видатки" показуються фактичні видатки установ, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, в тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і не виплаченою заробітною платою і стипендіями тощо.
В місячних звітах форми №4 графа 8 не заповнюється.
Форма №4-3 ''Звіт про депозитні суми'' (додаток 8) складається без розбивки за кодами економічної класифікації видатків.
У графах 2 ''Залишок на початок року'' та 5 ''Залишок на кінець звітного періоду'' відображаються суми, які залишилися на реєстраційних/поточних рахунках бюджетних установ на початок року і звітну дату.
У графі 3 ''Надійшло протягом року'' показуються всі суми юридичних або фізичних осіб, які надійшли на ім'я установи.
У графі 4 ''Перераховано'' відображаються суми, які були перераховані за призначенням.
Кожна бюджетна установа складає та подає тільки ті форми №4 звітів про кошти спеціального фонду, які застосовуються в даній установі по їх видах спеціального фонду.
Звіти форми №4-1-зведена ''Звіт про надходження і використання спеціальних коштів'' (додаток 12) складається загальний за всіма функціями, але окремо за кожним видом спеціальних коштів, а звіти форми №4-4-зведена "Звіт про рух інших власних надходжень" (додаток 13) - загальний за всіма функціями, але окремо за кожним видом інших власних надходжень.
Звіти форм №4-1-зведена та №4-4-зведена подаються вищестоящій установі і не подаються до органів Державного казначейства України.
10. Звіти форми №7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" (додаток 14) та форми №7м "Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ" (додаток 15) складаються установами про фактичну заборгованість на підставі даних бухгалтерського обліку. Звіти складаються окремо за коштами, отриманими із загального та спеціального фондів кошторису.
У формі №7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" у графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" проставляються дані кошторису установи, з розподілом по кодах економічної класифікації, з урахуванням змін, внесених в кошториси доходів та видатків, відповідно до чинного законодавства.
У графах 7, 10 "у т.ч. прострочена заборгованість" форми №7 та графі 6 "у т.ч. прострочена заборгованість" форми №7м проставляються суми простроченої заборгованості. Прострочена заборгованість - це заборгованість, яка залишилась на обліку після строку, встановленого для оплати.
9. Звіти складаються в національній валюті України, враховуючи всі операції по надходженню і витрачанню коштів, проведені як в національній, так і в іноземній валюті (крім форм №4 по спеціальному фонду). При цьому операції, здійснені в іноземній валюті, відображаються в національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України.
Якщо установою протягом звітного періоду були проведені видатки по коштах спеціального фонду, що надійшли в іноземній валюті, то по таких операціях складаються окремі форми №4 в розрізі видів спеціального фонду. Такі форми передаються до органів Державного казначейства України для врахування їх даних в зведених звітах по території.
Відповідальність за правильність складання звітів про операції в іноземній валюті несуть розпорядники бюджетних коштів.
10. Звіти складаються в гривнях, а зведені звіти - в тисячах гривень з одним десятковим знаком.
11. Правильність складання квартальних фінансових звітів установлюється шляхом перевірки деяких показників в окремих формах фінансових звітів (додаток 16).
12. При казначейській формі виконання кошторисів доходів і видатків звіти форм №2мдб ''Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)'', №2 ''Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)'', №4-1 "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів", №4-2 "Звіт про надходження і використання сум за дорученнями", №4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень", №4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів", №4-6 'Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)", №4-3 "Звіт про депозитні суми" (при казначейському обслуговуванні), візуються органом Державного казначейства України, в якому відкритий реєстраційний рахунок установи (з проставленням підпису, печатки або штампа).
13. Для складання зведених звітів вищестоящі органи приймають від підвідомчих установ, що перейшли на казначейське обслуговування кошторисів доходів і видатків звіти, завізовані в органах Державного казначейства України.
Зведена звітність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що повністю переведені на казначейське виконання видатків, повинна дорівнювати зведеним звітним даним, поданим до Державного казначейства України органами Державного казначейства України за кодами відомчої класифікації видатків цих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
14. Термін подання місячних та квартальних звітів встановлюється органами, до яких ці звіти подаються, але за умови своєчасного подання бухгалтерських звітів до органів Державного казначейства України і фінансових органів.
15. Міністерство фінансів України, Державне казначейство України та їх територіальні органи відповідно до п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" у разі неподання міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади фінансової звітності про виконання кошторисів доходів і видатків та використання бюджетних коштів припиняють перерахування коштів з бюджетів та (або) оплату рахунків з повідомленням керівників зазначених органів.
16. Вищенаведений порядок складання місячних та квартальних фінансових звітів установами, які утримуються за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, головні розпорядники бюджетних коштів доводять до відома підвідомчих установ.
Начальник управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
обліку та звітності О.О.Чечуліна

 
 

Цікаве

Загрузка...