WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Наказ №23 Казначейства України - Реферат

Наказ №23 Казначейства України - Реферат

в розрізі кодів економічної і функціональної класифікації видатків.
Зведений звіт форми №2мдб ''Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи(загальний фонд)'' головними розпорядниками коштів до Державного казначейства України не подається, крім головних розпорядників, установи яких не перейшли на казначейське обслуговування.
6. Форма №2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)" (додаток 4)складається установами про виконання асигнувань, отриманих із загального фонду бюджету, згідно з кошторисом доходів і видатків. Звіт складається в розрізі кодів економічної класифікації видатків окремо за кожним кодом функціональної класифікації видатків. Крім того, складається зведений звіт форми №2 за всіма кодами функціональної класифікації видатків.
Суми відновлених видатків за відміненими взаємозаліками чи векселями минулих років відображаються в графі 9 ''Фактичні видатки'' окремими формами №2, складеними за новою бюджетною класифікацією видатків. Ці форми враховуються у зведеному звіті форми №2 ''Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)''.
У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" звіту форми №2 ''Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)'' проставляються затверджені в кошторисі річні асигнування установи із загального фонду, з урахуванням внесених протягом року змін до кошторисів.
У графі 5 "План асигнувань на звітний період" проставляються місячні планові асигнування установи за звітний період наростающим підсумком з початку року. При цьому планові асигнування відображаються тільки за такими кодами економічної класифікації видатків: 1110 ''Оплата праці працівників бюджетних установ'', 1120 ''Нарахування на заробітну плату'', 1340 "Поточні трансферти населенню", 5000 ''Інші видатки''.
У графі 6 ''Ліміти асигнувань на звітний період'' проставляються лімітовані асигнування у тому випадку, якщо вони будуть введені.
У графі 7 ''Надійшло асигнувань за звітний період'' показуються асигнування загального фонду, які фактично надійшли на ім'я установи, за мінусом сум залишків коштів на реєстраційних/поточних рахунках, що були невикористані й перераховані до бюджету.
У графі 8 ''Касові видатки'' показуються касові видатки установи, проведені за всіма видами операцій.
У графі 9 ''Фактичні видатки'' показуються фактичні видатки установ, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, в тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і не виплаченою заробітною платою і стипендіями тощо.
6. Форма №2-валюта ''Звіт про використання асигнувань із загального фонду з міжнародної діяльності України'' (додаток 5) складається установами, що отримують асигнування з загального фонду бюджету в іноземній валюті.
7. Форма №3 ''Звіт про виконання плану по штатах і контингентах'' відображає показники про мережу, штати і контингенти установи. Окремі установи подають звіт за спеціально для них затвердженими формами:
- форма №3-1 ''Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ'';
- форма №3-2 ''Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів'' (складається за кожним кодом функціональної класифікації 070201, 070301, 070601, 070602, 070701, 070501 окремо:
- про державне замовлення;
- про кошти юридичних або фізичних осіб);
- форма №3-4 ''Звіт про виконання плану щодо штатів і контингентів закладів охорони здоров'я і соціального забезпечення'';
- форма №3-5 ''Звіт про виконання плану по штатах і контингентах по початкових, неповних середніх (дев'ятирічних) і середніх, вечірніх (змінних) заочних середніх загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, спеціальних школах, школах-дитячих садках, інтернатах при школах'';
- форма №3-8 ''Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах'';
- форма №3-19 ''Звіт про виконання плану по штатах і контингентах інших закладів і заходів'';
- форма №3-дс ''Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів''.
Установи, що складають відомчі форми №3 ''Звіт про виконання плану по штатах і контингентах'' додатково до квартального звіту подають форму №3-19 ''Звіт про виконання плану по штатах і контингентах інших закладів і заходів''.
8. Звіти форми №4 про надходження і використання коштів спеціального фонду складаються за загальною формою (додатки 6, 7, 9, 10, 11), але окремо за кожним видом коштів спеціального фонду:
№4-1 "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів" (додаток 6);
№4-2 "Звіт про надходження і використання сум за дорученнями" (додаток 7);
№4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень" (додаток 9);
№4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів" (додаток 10);
№4-6 ''Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)" (додаток 11).
Форми складаються і подаються в розрізі кодів функціональної класифікації видатків.
У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" відображається річна сума планового надходження по даному виду спеціального фонду, затверджена у "Зведенні показників спеціального фонду кошторису на рік" (додаток №3 до наказу Міністерства фінансів України від 21.01.2000 №10), що є додатком до кошторису доходів і видатків на рік.
У графах 5 ''Залишок на початок року'' та 9 ''Залишок на кінець звітного періоду'' у рядку 010 ''Всього протягом року'' форм №4-1 "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів", №4-2 "Звіт про надходження і використання сум за дорученнями", №4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень" показуються загальні суми залишків (грошових коштів на поточних або реєстраційних рахунках) без розподілу по кодах економічної класифікації. Залишки повинні відповідати випискам з реєстраційних/поточних рахунків на ці дати.
У графі 5 ''Залишок на початок року'' рядку 010 ''Всього протягом року'' форми №4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів" залишку не повинно бути. У графі 9 ''Залишок на кінець звітного періоду'' залишок проставляється з розподілом за кодами економічної класифікації видатків. Загальна сума рядку 010 ''Всього протягом року'' повинна відповідати залишку по виписці з реєстраційного/поточного рахунку на звітну дату.
У графах 5 ''Залишок на початок року'' та 9 ''Залишок на кінець звітного періоду'' форми №4-6 ''Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)" записуються загальні суми залишків за розподілом по кодах економічної класифікації видатків. При цьому загальна сума рядку 010 ''Всього протягом року'' повинна відповідати залишку по виписці з реєстраційного/поточного рахунку на звітну дату.
У графі 6 ''Надійшло протягом року'' відображаються суми надходжень доходів

 
 

Цікаве

Загрузка...