WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Наказ №23 Казначейства України - Реферат

Наказ №23 Казначейства України - Реферат

Відображається сума фонду у малоцінних і швидкозношуваних предметах, термін експлуатації яких не перевищує один рік.
Рядок 380 ''Результат виконання кошторису за загальним фондом''. Визначає результат діяльності установи по наданню державних послуг згідно кошторису установи по загальному фонду в цілому за бюджетний рік.
Рядок 390 ''Результат виконання кошторису за спеціальним фондом". Передбачений для відображення результату діяльності установи по реалізації продукції, наданню послуг, іншої діяльності, відповідно до кошторису установи по спеціальному фонду за бюджетний рік.
Рядок 400 ''Результати переоцінок''. Показується результат переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів.
Розділ ІІ. Зобов'язання
У розділі ІІ ''Зобов'язання'' відображаються поточні та довгострокові зобов'язання бюджетних установ.
Рядок 410 ''Довгострокові зобов'язання''. Показуються зобов'язання установи, що не характерні для її діяльності (суми кредитів, одержані в установах банків і інших одержаних позик, суми виданих векселів і випущених фінансових зобов'язань) погашення яких буде проведено після завершення поточного року.
Рядок 420 ''Короткострокові позики''. Показуються короткострокові позики, одержані установою у відповідності із діючим законодавством.
Рядок 430 ''Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями''. Відображається сума заборгованості поточного року за зобов'язаннями, термін сплати за якими в цілому настане у наступні роки.
Рядок 440 ''Короткострокові векселі видані''. Показується сума векселів, виданих установою згідно нормативно-правових актів України, термін сплати яких встановлено протягом одного бюджетного року.
Рядок 450 ''Кредиторська заборгованність''. Відображається вся сума кредиторскої заборгованності бюджетної установи перед фізичними або юридичними особами. Рядок враховує:
рядок 451 ''Розрахунки з постачальниками, підрядчиками та замовниками за виконані роботи і надані послуги''. Призначений для відображення науково-дослідними установами (та прирівненими до них) суми кредиторської заборгованості перед постачальниками, підрядчиками та замовниками за виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи, надані послуги, реалізовані готові вироби. Також кредиторська заборгованість з підприємствами і організаціями за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання та по капітальному будівництву;
рядок 452 ''Розрахунки за спеціальними видами платежів''. Показується кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів: перед батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах; за навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; перед робітниками і службовцями за формений одяг та харчування; за харчування дітей в інтернатах при школах;
рядок 453 ''Розрахунки із податків та платежів''. Відображається кредиторська заборгованість установи по податках та платежах в бюджет та інших розрахунках з бюджетом;
рядок 454 ''Розрахунки із страхування''. Показується заборгованність перед Пенсійним фондом України, органами соціального страхування, Державним фондом сприяння зайнятості населення та іншими організаціями по страхуванню;
рядок 455 ''Розрахунки із заробітної плати''. Показуються суми по розрахунках з робітниками і службовцями, що перебувають і не перебувають у списковому складі установ по всіх видах заробітної плати, преміях, допомозі по тимчасовій непрацездатності;
рядок 456 ''Розрахунки зі стипендіантами''. Відображаються суми по розрахунках стипендії з студентами і аспірантами вузів, науково-дослідних установ та учнями технікумів, училищ, шкіл, слухачами курсів;
рядок 457 ''Розрахунки з робітниками і службовцями по безготівкових перерахунках''. Наводяться суми по розрахунках з робітниками і службовцями за товари, продані в кредит торговельними організаціями, по перерахуванню заробітної плати шляхом безготівкового розрахунку на особистий вклад працівника в установу банку, по утриманню членських профспілкових внесків, суми утримані із заробітної плати, стипендій і пенсій за виконавчими листами та іншими документами;
рядок 458 ''Розрахунки за іншими операціями''. Показуються суми кредиторської заборгованості по всіх інших операціях, що не ввійшли в рядки 451-457, в тому числі по розрахунках з підзвітними особами.
Розділ ІІІ. Доходи
У розділі ІІІ "Доходи" відображаються всі надходження коштів на ім'я бюджетної установи.
Рядок 460 ''Доходи загального фонду''. Показуються асигнування, що надійшли на ім'я установи із загального фонду бюджету.
Рядок 470 ''Доходи спеціального фонду''. Відображається надходження коштів спеціального фонду кошторису установи. Рядок враховує:
рядок 471 ''Доходи за спеціальними коштами''. Показується сума нарахованих доходів установи за спеціальними коштами;
рядок 472 ''Доходи за коштами на виконання окремих доручень'' призначений для відображення сум коштів, отриманих на виконання окремих доручень;
рядок 473 ''Доходи за іншими власними надходженнями''. Показується сума доходів за іншими власними надходженнями;
рядок 474 ''Доходи (субвенції), одержані з інших бюджетів''.
Відображається сума субвенцій, одержаних на ім'я установи з бюджету іншого рівня;
рядок 475 ''Інші доходи'' застосовується для відображення інших доходів спеціального фонду установи, що надійшли за розподілами головних розпорядників коштів;
рядок 476 ''Кошти батьків за надані послуги'' показуються кошти батьків, що надходять на утримання дітей у дитячих закладах та за інші послуги, крім шкіл-інтернатів;
рядок 477 ''Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду''. Показуються доходи спеціального фонду установи, що спрямовані на покриття дефіциту загального фонду;
рядок 478 ''Доходи за витратами майбутніх періодів''. Відображаються доходи установи за витратами майбутніх періодів.
Рядок 480 ''Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт''. Показуються доходи науково-дослідних установ, підсобних господарств, професійно-технічних училищ від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт, підсобних сільських та навчально-дослідних господарств, готової друкованої продукції, а також науково-дослідних робіт за договорами.
Рядок 490 "Баланс" складається із суми рядків, що мають десяткові ознаки (360+370+380+390+400+410+420+430+440+450+460+470+480).
ДОВІДКИ ПРО РУХ АСИГНУВАНЬ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
Ці довідки призначені для відображення:
- залишку на початок року асигнувань фонду;
- асигнувань, виділених вищестоящим органом підвідомчим установам по певному виду фонду;
- коштів, що відносяться на збільшення або зменьшення асигнувань відповідного фонду.
5. Форма №2мдб ''Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)'' (додаток 3) складається установами, що отримують кошти з Державного бюджету або місцевих бюджетів

 
 

Цікаве

Загрузка...