WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Наказ №23 Казначейства України - Реферат

Наказ №23 Казначейства України - Реферат

відображення науково-дослідними установами, навчальними закладамипрофесійно-технічної освіти, виробничими майстернями та підсобними сільськими господарствами дебіторської заборгованості за виконані роботи та надані послуги. В цьому ж рядку відображається дебіторська заборгованість установ за роботи з капітального будівництва;
рядок 252 ''Розрахунки із податків та платежів''. Показується сума переплат по податках, зборах та інших платежах у бюджет, а також інша дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом;
рядок 253 ''Розрахунки із страхування''. Показується дебіторська заборгованість перед бюджетною установою Пенсійного фонду України, органів соціального страхування, Державного фонду зайнятості населення та інших органів, що проводять страхування;
рядок 254 ''Розрахунки з відшкодування завданих збитків''. Відображається заборгованість по сумах недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, сумах збитків за псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок винних осіб, та інших сумах, що підлягають утриманню в установленому порядку;
рядок 255 ''Розрахунки за спеціальними видами платежів''. Застосовується для відображення дебіторської заборгованості батьків за утримання дітей в дитячих закладах; за навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; за харчування дітей в інтернатах при школах; працівників за формений одяг та харчування;
рядок 256 ''Розрахунки за іншими операціями''. Призначений для відображення всієї іншої дебіторської заборгованності, яка не включена до рядків 251-255, і в тому числі по розрахунках з підзвітними особами.
Рядок 260 ''Короткострокові векселі одержані''. Показується сума короткострокових векселів, що отримані установою у випадках, дозволених нормативно-правовими актами України.
Рядок 270 ''Інші кошти''. Відображає суму коштів, що знаходиться в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування тощо, оплочених путівках у будинки відпочинку, санаторії, турбази, в повідомленнях на поштові перекази, в бланках трудових книжок і вкладишах до них та в інших грошових документах.
Рядок 280 ''Грошові кошти в дорозі''. Показується сума коштів, перерахована в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, але яка буде зарахована у наступному місяці.
Рядок 290 ''Рахунки в банках''. Відображається залишок невикористаних коштів, що зберігається установою на поточних рахунках в банках. Рядок враховує:
рядок 291 ''Рахунки загального фонду''. Показується сума коштів на поточному рахунку в банку на звітну дату, що отримана із загального фонду бюджету на утримання установи;
рядок 292 ''Рахунки спеціального фонду''. Показується сума коштів спеціального фонду, що обліковується в банку на звітну дату;
рядок 293 ''Рахунки в іноземній валюті''. Призначений для обліку іноземної валюти, що належить установі і знаходиться на поточному рахунку в банку на звітну дату. Сума коштів відображається в звіті в національній валюті України;
рядок 294 ''Інші поточні рахунки''. Показується сума коштів, яка знаходиться на поточних рахунках на звітну дату, відкритих на ім'я установи і не ввішла в рядки 291, 292, 293.
Перелік таких коштів, з вказівкою банків повинен бути відображений в пояснювальній записці до квартального звіту.
Рядки 291, 292 застосовуються установами, які згідно нормативно-правових актів Президента України або Кабінету Міністрів України не переведені на казначейське обслуговування кошторисів доходів і видатків.
Рядок 300 ''Рахунки в казначействі''. Показується залишок невикористаних коштів, які знаходяться на реєстраційному рахунку в органі Державного казначейства України. Рядок враховує:
рядок 301 ''Рахунки загального фонду''. Призначений для відображення залишку невикористаних коштів, отриманих із загального фонду бюджету, що знаходиться на реєстраційному рахунку, відкритому в органі Державного казначейства України на ім'я установи;
рядок 302 ''Рахунки спеціального фонду''. Показується залишок невикористаних коштів спеціального фонду установи, що зберігається на спеціальних реєстраційних рахунках в органі Державного казначейства України.
Рядок 310 ''Каса''. Показується сума коштів, що знаходиться в касі установи в національній та іноземній валюті на звітну дату.
Розділ ІІІ. Витрати
Розділ ІІІ "Витрати" відображає фактичні видатки і витрати бюджетних установ на протязі бюджетного року.
Рядок 320 ''Видатки загального фонду''. Показується сума фактичних видатків, проведених установою за рахунок коштів загального фонду державного або місцевого бюджетів на утримання установи та інші заходи, що передбачені загальним фондом кошторису даної установи.
Рядок 330 ''Видатки спеціального фонду''. Відображаються фактичні видатки спеціального фонду. Рядок враховує:
рядок 331 ''Видатки за спеціальними коштами''. Призначений для відображення фактичних видатків спеціального фонду установи, в частині спеціальних коштів;
рядок 332 ''Видатки за коштами на виконання окремих доручень''. Показується сума фактичних видатків установи за коштами, отриманими на виконання окремих доручень, і в тому числі благодійних та спонсорских внесків, гуманітарної допомоги;
рядок 333 ''Видатки за іншими власними надходженнями''. Показується сума фактичних видатків спеціального фонду установи, в частині інших власних надходжень;
рядок 334 ''Видатки по субвенціях, одержаних з інших бюджетів''. Призначений для відображення фактичних видатків, проведених за рахунок субвенцій з бюджетів інших рівнів;
рядок 335 ''Видатки за іншими доходами''. Відображає фактичні видатки по інших доходах спеціального фонду, що надійшли на ім'я установи від головних розпорядників коштів, шляхом розподілу.
Рядок 340 ''Виробничі витрати''. Показується сума виробничих витрат на: випуск готових виробів у виробничих (учбових) майстернях; видавництво друкованої продукції і надання послуг; незавершене виробництво продукції; науково-дослідних і конструкторських робіт по договорам із підприємствами та установами; виготовлення різних еспериментальних пристроїв для проведення наукових експериментів по роботах, які виконуються за рахунок державного бюджета; операції по заготівлі і переробці матеріалів господарським способом.
Рядок 350 ''Баланс'' складається із суми рядків, що мають десяткові ознаки (110+120+130+200+210+220+230+240+250+260+270+280+290+300+310+320+330+340).
Пасив
Розділ І. Власний капітал
Розділ І "Власний капітал". Призначений для відображення сум фондів бюджетних установ і визначення результатів діяльності за рік.
Рядок 360 ''Фонд у необоротних активах''. Показується сума вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що знаходяться в безпосередньому розпорядженні установи, з вирахуванням нарахованого зносу.
Рядок 370 ''Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах''.

 
 

Цікаве

Загрузка...