WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Наказ №23 Казначейства України - Реферат

Наказ №23 Казначейства України - Реферат

місцевих бюджетів (крімвизначених у п.2 цієї Інструкції), місячні та квартальний за І квартал звіти про виконання кошторисів доходів та видатків у 2000 році подають у такому обсязі:
Форми місячної звітності:
№2мдб ''Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)'';
№2-валюта ''Звіт про використання асигнувань із загального фонду з міжнародної діяльності України'';
№4-1 ''Звіт про надходження і використання спеціальних коштів'';
№4-2 "Звіт про надходження і використання сум за дорученнями";
№4-3 "Звіт про депозитні суми";
№4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень";
№4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів";
№4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд);
№7м ''Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ''.
Форми квартальної звітності:
№1 ''Баланс'';
№2 ''Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)'';
№2-валюта ''Звіт про використання асигнувань із загального фонду з міжнародної діяльності України'';
№3 ''Звіт про виконання плану по штатах та контингентах'';
№4-1 ''Звіт про надходження і використання спеціальних коштів'';
№4-2 "Звіт про надходження і використання сум за дорученнями";
№4-3 "Звіт про депозитні суми";
№4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень";
№4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів";
№4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)";
№4-1-зведена ''Звіт про надходження і використання спеціальних коштів'';
№4-4-зведена "Звіт про рух інших власних надходжень";
№7 ''Звіт про заборгованість бюджетних установ'';
пояснювальна записка до квартального звіту.
3. Установи та організації Міністерства оборони України, Державного комітету України у справах охорони державного кордону, Державного комітету України по матеріальних резервах та Пенсійного фонду України складають та подають до органів Державного казначейства місячні та квартальні звіти в обсягах, передбачених у п.2 цієї Інструкції, крім форми №1 ''Баланс''. Ті з установ, що мають аналогічні відомчі форми №1, затверджені у встановленому порядку, подають їх до органів Державного казначейства України.
4. Госпрозрахункові підприємства, установи і організації, що отримують кошти загального фонду бюджету, складають періодичну звітність про використання отриманих бюджетних коштів за формами №2мдб ''Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)'' (місячна) та №2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)" (квартальна), а що отримують кошти спеціального фонду - складають звітність форми №4 відповідного виду. Інші форми звітності про використання бюджетних коштів, у тому числі й форма №1 "Баланс'' госпрозрахунковими підприємствами, установами і організаціями до органів Державного казначейства України не подаються.
Громадські об'єднання, що отримують бюджетні кошти не на своє утримання, а на окремі програми про витрачання бюджетних коштів подають також лише форму №2 ''Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)'' та форму №2мдб ''Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)''.
5. Форма №1 ''Баланс'' (додаток 1) складається на підставі звірених даних аналітичного та синтетичного обліку на кінець кварталу. Залишки на рахунках обліку на початок року повинні бути тотожні відповідним даним на кінець року в Балансі за попередній рік згідно "Рекомендацій щодо визначення бюджетними установами вступного сальдо Балансу 2000 року" (додаток 2).
Установи складають єдиний Баланс (форма №1) за всіма коштами загального і спеціального фондів, в тому числі й на мобілізаційну підготовку галузі.
Кожна установа заповнює в Балансі тільки ті рядки, які відносяться до її діяльності, при цьому керуючись наступними вказівками.
Актив
Розділ 1. Необоротні активи
В розділі 1 "Необоротні активи" відображається вартість матеріальних і нематеріальних активів установи, отриманих для довготривалого використання і не призначених для реалізації або витрачання протягом одного року.
Рядки 110, 120, 130 ''Залишкова вартість''. Показується залишкова вартість необоротних активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу.
Рядки 111, 121, 131 ''Знос''. Призначені для відображення суми зносу необоротних активів.
Рядки 112, 122, 132 ''Первісна вартість''. Відображається первісна вартість необоротних активів, тобто фактична вартість придбання, спорудження, виготовлення необоротних активів з урахуванням змін.
Розділ ІІ. Оборотні активи
Розділ ІІ "Оборотні активи" передбачений для відображення грошових коштів і їх еквівалентів, призначених для реалізації або використання протягом року.
Рядок 200 ''Виробничі запаси''. Показується вартість запасів сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і спеціального обладнання, що призначені для науково-дослідних робіт і капітального будівництва.
Рядок 210 ''Тварини на вирощуванні і відгодівлі''. Застосовується для відображення вартості тварин на вирощуванні і відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, хутрових звірів, незалежно від їх вартості.
Рядок 220 ''Малоцінні та швидкозношувані предмети''. Показується вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує один рік.
Рядок 230 ''Матеріали і продукти харчування''. Призначений для відображання вартості реактивів і хімікатів, скла і хімпосуду, металу, електроматеріалу і радіоматеріалу, радіоламп, фотоприладдя, паперу, продуктів харчування, медикаментів, компонентів, бактерицидних препаратів, перев'язувальних засобів, господарських матеріалів, що використовуються для поточних потреб установ (електричні лампи, мило, щітки та ін.), будівельних матеріалів для поточного ремонту, всіх видів палива, пального і мастильних матеріалів, що знаходяться на складах або коморах (дрова, вугілля, торф,бензин, гас, мазут, автол і т.д.), поворотної тари та обмінної тари (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки і т.п.), запасних частин, для ремонту і заміни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних та ін.), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів, сіно, овес, інші види кормів та фуражу для худоби та інших тварин, а також насіння, добрива та інші матеріали.
Рядок 240 ''Продукція''. Показується вартість готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, готової друкованої продукції та продукції підсобних сільських і навчально-дослідних господарств.
Рядок 250 ''Дебіторська заборгованість''. Відображається сума дебіторської заборгованості юридичних чи фізичних осіб. Рядок враховує:
рядок 251 ''Розрахунки з постачальниками, підрядчиками та замовниками за виконані роботи і надані послуги''. Призначений для

 
 

Цікаве

Загрузка...