WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Склад і структура доходів бюджету України - Реферат

Склад і структура доходів бюджету України - Реферат


Реферат на тему:
Склад і структура доходів бюджету України
?
Склад і структура доходів бюджету характеризують фінансову політику та фінансовий стан держави. Дані про бюджет України (за вирахуванням фондів цільового призначення) наведені в табл. 1. Як видно з них, структура доходів бюджету досить швидко змінюється, що пояснюється постійними перетвореннями і змінами в податковій системі України і неподаткових надходженнях до бюджету. Починаючи з 1992 р. бюджет формується головним чином за рахунок податкових надходжень (рис. 2).
Податкова система України відповідно до Закону України "Про систему оподаткування" включає загальнодержавні та місцеві податки й збори (обов'язкові платежі).
Перелік податків і зборів, які нині фактично стягуються в Україні, наведено в табл. 2.
ПОДАТКИ І ЗБОРИ, ЩО СТЯГУЮТЬСЯ В УКРАЇНІ
Таблиця 2
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ
- податок на додану вартість;
- акцизний збір;
- податок на прибуток підприємств;
- податок на доходи фізичних осіб;
- мито;
- податок з власників транспортних засобів;
- плата (податок) за землю;
- податок на промисел;
- фіксований сільськогосподарський податок;
- Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ЗБОРИ
- державне мито;
- рентна плата за нафту і газ, що видобуваються в Україні;
- плата за транзит природного газу, нафти й аміаку;
- платежі за користування надрами;
- збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
- збір за спеціальне використання лісових ресурсів;
- збір за спеціальне використання водних ресурсів;
- збір за забруднення навколишнього природного середовища;
- внески на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;
- внески на обов'язкове державне пенсійне страхування;
- внески на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;
- внески на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків;
- платежі до фонду соціального захисту інвалідів;
- плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;
- збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
- єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;
- збір за використання радіочастотного ресурсу України;
- збори до фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
- внески до фонду соціального захисту інвалідів;
- збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;
- збір за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів;
- збір за проведення гастрольних заходів
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ
- податок з реклами
- комунальний податок
МІСЦЕВІ ЗБОРИ
- збір за припаркування автотранспорту;
- ринковий збір;
- збір за видачу ордера на квартиру;
- курортний збір;
- збір за участь у бігах на іподромі;
- збір за виграш на бігах на іподромі;
- збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;
- збір за право використання місцевої символіки;
- збір за право проведення кіно- і телезйомок;
- збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;
- збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;
- збір з власників собак
Основним джерелом податкових надходжень є прямі і непрямі податки. Роль прямих і непрямих податків у формуванні доходів бюджету постійно змінюється (рис. 3). Так, до 1992 р. у надходженнях до бюджету переважали прямі податки. У 1992 р. з уведенням нових податків - податку на дохід замість податку на прибуток, податку на додану вартість і акцизного збору замість податку з обороту і податку з продажу - співвідношення між прямими і непрямими податками змінилось. Питома вага непрямих податків зросла до 50,2 %, прямих - зменшилась до 40,4 %. У 1993 р. переважали непрямі податки. З 1994 р. прямі податки знову переважають у надходженнях до бюджету - 44,8 %, частка непрямих знижується до 38,5 %. Це пояснюється підвищенням ставки податку на доходи з 18 % до 22 %. Надалі прямі податки продовжують відігравати провідну роль у доходах бюджету.
Рис. 3. Роль прямих і непрямих податків у формуванні доходів зведеного бюджету (1992-2002 рр.)
Серед окремих податків у формуванні доходів бюджету особлива роль належить податку на додану вартість і податку на прибуток (доходи) підприємств, які разом забезпечують значну суму надходжень до бюджету (1992 р. - 69,4 %, 2002р. - 37,2 %). У 1993 р. порівняно з 1992 р. у доходах бюджету знизилась частка прибуткового податку з громадян (1992 р. - 13,6 %, 1993 р. - 6,1 %), що зумовлено зменшенням фонду заробітної плати, але зараз ситуація стабілізується й очікується подальше поступове зростання надходжень. Так, у 2001 р. частка прибуткового податку з громадян становила 16,3 % і вперше перевищила відповідний показник податку на прибуток (15,4 %). Роль зазначених податків у ВВП показана на рис. 4. У 1995-1996 рр. значно зменшилася роль акцизного збору в доходах бюджету (1993 р. - 4,2 %, 1995 р. - 2,6 %). Це пояснювалось як зменшенням купівельної спроможності населення, що меншу частку своїх доходів витрачало на споживання предметів непершої необхідності, так і зниженням попиту на вітчизняні підакцизні товари, реалізація яких забезпечувала основну частину надходжень від акцизного збору. Надходження акцизного збору від імпортних підакцизних товарів до 1996 р. були мізерними, що зумовлено дуже високими ставками оподаткування і, як наслідок, ухиленням платників від сплати цього податку. У 1996 і 1997 рр. з переглядом ставок на підакцизні товари надходження від акцизного збору починають швидко зростати (2002 р. - 6,7 %). Решта податків і платежів суттєвого бюджетного значення не мають.
Рис. 4. Роль основних податків у ВВП (1992-2002 рр.)
Неподаткові надходження становлять значний відсоток у доходах бюджету (20-30%). Така роль неподаткових надходжень пояснюється спробою держави вирішити фіскальні проблеми в умовах фінансової кризи не за рахунок збільшення податків, а введенням нових неподаткових зборів і платежів. В умовах стабільної економіки неподаткові надходження не мають великого значення і становлять не більше 5 % доходів бюджету.
Склад неподаткових доходів бюджету, на відміну від податкових, є досить широким. При цьому існують надходження, які мають постійний характер і які з'являються час від часу і зникають. Уведення останніх було спричинено необхідністю термінового збільшення доходів бюджету.
Неподаткові надходження можна поділити на кілька груп. Зокрема - це доходи від власності та підприємницької діяльності; адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу; надходження штрафів та фінансових санкцій; інші неподаткові надходження.
До доходів від власності та підприємницької діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...