WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Система видатків бюджету - Реферат

Система видатків бюджету - Реферат

видатки (на соціальний захист населення, соціальне забезпечення та соціальну сферу): у 1992 р. - 45,6 %, у 1993 р. - 57,6, у 1994 р. - 39,1, у 1995 р. - 49,6, у 1996 р. - 49,0, у 1997 р. - 49,6, у 1998 р. - 45,0, у 1999р. - 49,6, у 2000р. - 45,7, у 2001 р. - 49,6, у 2002 р. - 55,7 %.
Лише в 1994 р. видатки на економічну діяльність переважали 40.6 %. У складі видатків Державного бюджету, навпаки, головну роль до 1999 р. (крім 1993 р.) відігравали видатки на економічну діяльність. Починаючи з 1999р. переважають соціальні видатки (відповідно 33,3 % проти 23,2 %).
У цілому видатки, пов'язані з економічною (народне господарство і наука) та соціальною (соціальний захист і соціальна сфера) функціями держави, є домінуючими. У 1992 р. у зведеному бюджеті вони досягали 87,9 %, а в Державному - 82,4 %, у 1993 р. відповідно - 85,1 і 80,0 %, у 1994 р. - 80,8 і 74,3 %, у 1995 р. - 70,0 і 47,6 %, у 1996 р. - 72,1 і 51,6 %, у 1997 р. - 68,1 і 47,9 %, у 1998 р. - 71,3 і 49,9 %, у 1999 р. - 73,8 і 58,1 %, у 2000 р. - 67,0 і 53,6 %, у 2001 р. - 67,9 і 51,3 %, у 2002 р. - 70.7 і 56,6 %. Водночас характерною ознакою динаміки структури видатків на економічну діяльність є зниження їх питомої ваги як у зведеному, так і в Державному бюджеті.
Таким чином, як свідчать наведені вище дані, нині бюджету України притаманна досить чітко виражена соціальна спрямованість. Однак це не забезпечує достатнього рівня соціальних послуг. Реальна фінансова забезпеченість соціального захисту і соціально-культурних установ та закладів в останні роки суттєво знизилась. Причина відома - тривалий процес зниження обсягу виробництва призвів до такого низького обсягу ВВП, що його просто не вистачає, і ніякий перерозподіл у бюджеті між напрямами видатків не в змозі вирішити окремі проблеми.
При фінансуванні соціального захисту важливо встановити правильне співвідношення між видатками бюджету на соціальні цілі та на економічну діяльність. Спрямування коштів в економіку створює передумови для зростання ВВП, а відтак, з одного боку, збільшує можливості бюджету у фінансуванні соціальних заходів, а з іншого - знижує напруження у розподілі бюджетних коштів, оскільки зменшує потребу в самому соціальному захисті. Головну роль у такій політиці відіграють продуктивні витрати - інвестиції в основний капітал і науку. Проте вони мають тенденцію до зниження. Так, якщо в 1992 р. видатки зведеного бюджету на науку становили 2,2 %, то в 2002 р. - 0,8 %. Питома вага інвестицій в основний капітал теж скорочувалась. Звичайно, не тільки ці чинники визначали процес спаду виробництва в Україні. Проте такий підхід у бюджетній політиці досить негативно впливав на стан економіки. Адже вирішити проблему виходу з кризи без зазначених витрат практично неможливо.
СТРУКТУРА ВИДАТКІВ
Напрями видатків 1992 1993 1994 1995
Зведений бюджет Державний бюджет Зведений бюджет Державний бюджет Зведений бюджет Державний бюджет Зведений бюджет Державний бюджет
1. Економічна діяльність 40,1 56,5 26,6 33,3 40,6 55,9 19,2 27,2
2. Соціальний захист населення 19,8 11,6 32,6 38,2 13,5 8,7 17,3 5,7
3. Соціально-культурна сфера 25,8 10,7 25,0 7,0 25,6 7,9 32,3 12,3
4. Наука 2,2 3,6 0,9 1,5 ІД 1,8 1,2 2,4
5. Оборона 6,0 9,9 4,9 8,3 4,6 7,3 6,0 10,7
6. Міжнародна діяльність - - 2,2 3,7 0,8 1,3 0,6 1,3
7. Державне управління, судова влада, правоохоронна діяльність і безпека держави 3,5 4,5 5,4 6,7 5,7 6,6 7,4 10,6
8. Обслуговування внутрішнього державного боргу 0,1 од 0,1 0,1 1,1 1,7 1,2 2,4
9. Обслуговування зовнішнього державного боргу - - - - 3,9 6,3 11,9 23,8
10. Інші видатки 2,5 3,1 2,3 1,2 3,1 2,5 2,9 3,6
Головна проблема, яка сьогодні стоїть перед суспільством, - стабілізація економіки і забезпечення її зростання. Однак без виділення відповідних коштів її неможливо розв'язати. З погляду фінансової політики в цілому необхідно знайти відповідні джерела фінансування і встановити їх структурне співвідношення. З погляду бюджетної політики, зокрема, необхідно визначити місце і роль бюджету у фінансовому забезпеченні потреб економічного розвитку та основні напрями бюджетного інвестування.
При виборі об'єктів бюджетного інвестування враховується здатність виробників випускати експортоспроможну та імпорто-замінну продукцію, а також вироби особливої соціальної значущості (лікувальні препарати, продукти харчування, інші товари першої необхідності), знаходити і розширювати ринки збуту своєї продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках і відповідно нарощувати обсяги її реалізації. Враховуються також можливості для пожвавлення виробництва в суміжних галузях і вирішення питань енергозбереження та використання альтернативних джерел енергопостачання.
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ за 1992-2002 рр.
Таблиця З
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Зведений бюджет Державний бюджет Зведений бюджет Державний бюджет Зведений бюджет Державний бюджет Зведений бюджет Державний бюджет Зведений бюджет Державний бюджет Зведений
бюджет Державний бюджет Зведений бюджет Державний бюджет
21,1 28,1 16,6 23,4 25,2 24,0 23,3 23,2 19,7 18,7 16,9 15,3 14,3 15,8
16,9 6,4 18,0 10,9 14,4 11,7 21,8 23,7 17,1 19,1 18,4 17,9 21,0 20,5
32,1 13,2 31,6 11,6 30,6 12,0 27,8 9,6 28,6 13,4 31,2 15,7 35,2 19,7
2,0 3,9 1,9 2,0 1,1 2,2 0,9 1,6 1,6 2,4 1,4 2,4 0,9 1,5
5,1 10,0 4,9 8,9 4,7 9,9 4,8 8,3 5,0 7,9 5,5 9,2 5,9 10,0
0,7 1,4 0,5 1,0 0,9 1,7 0,6 1,1 1,4 2,3 1,0 1,9 0,8 1,4
9,2 13,4 9,7 14,9 10,2 16,9 9,8 14,3 14,0 18,7 14,6 21,0 16,3 21,6
1,8 3,5 3,0 5,5 5,8 11,9 3,6 6,6 3,6 5,7 3,0 5,0 1,2 1,8
8,3 16,2 6,6 12,1 2,7 5,4 5,4 9,9 6,4 10,0 4,4 7,4 3,7 6,3
2,8 3,9 7,2 9,7 4,4 4,3 2,0 1,7 2,6 1,8 3,6 4,2 0,7 1,4
В умовах обмеженості фінансових ресурсів держава не має можливості виділяти бюджетні кошти на підтримку неефективних підприємств, які, власне, є банкрутами. Тому особливої ваги набуває питання перепрофілювання, консервації, а в окремих випадках і закриття неефективних виробничих структур.
У цілому система видатків бюджету повинна забезпечувати надійне функціонування держави і сприяти економічному зростанню, що досягається за рахунок раціональної структури видатків.
Без видатків державних цільових фондів.
Список літератури:
1. Джога Р. Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. 483 с.
2. Дудчак В. І., Мартинюк О. В. Митна справа. 310 с.
3. Драб Н. Л. Техніка і мова презентації. (Нім. мова). 102 с.
4. Дяченко В.І. Система правоохоронних органів. 320 с.
5. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред. С. Ф. Покро-пивного. 468 с.
6. Економіка підприємства. За ред. С. Ф. Покропивного. Рос. мовою. 608 с.
7. Економіка: Навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / За ред. С. В. Степаненка. 306 с.
8. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень. 127 с.
9. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування. 170 с.
10. Сжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг. 560 с.
11. Жлуктенко В. І. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 2. Математична статистика. 336 с.
12. Завіновська Г. О. Економіка праці. 300 с.
13. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. 240 с.
14. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика. 266 с.
15. Керб Л.П. Основи охорони праці. 216 с.
16. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України. 636 с.
17. Ковальчук Г. О. Економіка родини. 120с.
18. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. 298 с.
19. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. У 2-х ч. Ч. Психологія суб'єкта діяльності. 243 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...