WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Роль і місце фінансового контролю в бюджетному процесі - Реферат

Роль і місце фінансового контролю в бюджетному процесі - Реферат

вимог щодо взяття ними бюджетних зобов'язань;
- нецільового використання бюджетних коштів.
У разі виявлення бюджетного правопорушення до винних осіб можуть застосовуватись адміністративні стягнення та зупинятись операції з бюджетними коштами.
Бюджетному контролю приділяється значна увага в усіх країнах світу. Залежно від специфіки форм державного устрою, національних традицій система фінансового контролю організована по-різному. Як правило, в усіх країнах є спеціальні інституції парламентського контролю за витрачанням державних коштів. У США - це Головне контрольне управління Конгресу на чолі з генеральним контролером, у Великобританії - Національна ревізійна рада, очолювана головним ревізором, у Канаді - Генеральний контролер, у Фінляндії - п'ять державних ревізорів, у ФРН, Франції, Угорщині - Рахункові палати.
Поряд з інститутом парламентського контролю у більшості країн одночасно і паралельно функціонують урядові контрольно-ревізійні системи. У США - це Адміністративно-бюджетне управління при президентові, система інспекторських служб у федеральних відомствах, урядових установах, у Фінляндії - Ревізійне управління державного господарства, яке входить до міністерства фінансів. У деяких країнах створено спеціальні органи, які контролюють не тільки бюджетно-фінансову, а й усю роботу державного апарату. В Японії таку функцію виконує Управління адміністративного контролю при Канцелярії прем'єр-міністра, яке має своїм завданням також підготовку пропозицій щодо удосконалення структури державного управління, зміцнення службової дисципліни державних чиновників, боротьбу з корупцією і бюрократизмом.
Контрольно-ревізійні органа, зарубіжних країн здійснюють головним чином контроль за витрачанням державних коштів і використанням державного майна міністерствами, відомствами та іншими органами управління, перевіряють виробничо-фінансову діяльність приватних фірм з виконання державнихзамовлень і урядових програм, страхові установи, благодійні фонди й установи та ін. Державна рахункова палата Угорщини контролює також діяльність податкового управління, Державної митниці, управління гербових зборів і навіть фінансову діяльність партій.
Контрольно-ревізійні інститути незалежні у своїй діяльності від органів управління. Правовою гарантією такої незалежності є діючий порядок призначення і затвердження керівників контрольно-ревізійних органів. Строк їх повноважень більш тривалий, ніж визначені строки повноважень самих парламентаріїв. Так, для керівників контрольно-ревізійних органів США установлені строки повноважень 15 років, Канади - 10, ФРН, Австрії й Угорщини - 12 років.
Витратні на утримання контрольно-ревізійної системи затверджуються парламентом за окремим кошторисом, що також є важливою гарантією її незалежності.
Створення ефективної контрольно-ревізійної системи в Україні та координація діяльності всі$ Контрольних органів і служб є одним з важливих напряму в подальшого вдосконалення фінансового контролю. З цією метою необхідно передбачити заходи щодо посилення ролі державного відомчого контролю, розвитку муніципального та аудиторського контролю, комп'ютеризації контрольних органів і створення єдиної комп'ютерної мережі, що б дало змогу координувати їх діяльність.
Не менш важливим завданням є розроблення методичної бази контролю з урахуванням особливостей об'єктів контролю, а також залучення до ревізійної роботи кваліфікованих спеціалістів.
Створення ефективної цілісної системи фінансового контролю пов'язується із розробленням Концепції вдосконалення державного фінансового контролю та прийняттям базового закону "Про фінансовий контроль в Україні". Передбачено, зокрема, закріплення в Законі структури системи та статусу і функцій суб'єктів фінансового контролю, основних засад його методологічного і методичного забезпечення; правових норм взаємодії органів фінансового контролю з правоохоронними органами та дерегулю-вання підприємницької діяльності шляхом законодавчого обмеження створення нових органів фінансового контролю, визначення і розмежування їх функцій, обмеження застосування деяких форм фінансового контролю та втручання правоохоронних органів і органів державного фінансового контролю у діяльність суб'єктів господарювання. За однією із контрольних служб має бути закріплена роль координатора з правом приймати останнє рішення у спірних питаннях. В Україні - це Міжвідомча комісія з питань державного фінансового контролю, створена при Раді національної безпеки й оборони України. Проте і надалі залишається актуальною необхідність створення Державної координаційної ради з питань фінансового контролю, яка взяла б на себе координацію дій усіх структур щодо розроблення і реалізації заходів, спрямованих на удосконалення державного фінансового контролю. Удосконаленню контрольно-ревізійної роботи в Україні сприяло б створення Асоціації зі співробітництва органів державного фінансового контролю, що уже зроблено в ряді країн, у тому числі й у Російській Федерації.
Література:
1. Економіка підприємства. За ред. С. Ф. Покропивного. Рос. мовою. 608 с.
2. Економіка: Навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / За ред. С. В. Степаненка. 306 с.
3. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень. 127 с.
4. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування. 170 с.
5. Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг. 560 с.
6. Жлуктенко В. І. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч. 2. Математична статистика. 336 с.
7. Завіновська Г. О. Економіка праці. 300 с. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика. 240 с. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика. 266 с. КербЛ.П. Основи охорони праці. 216 с.
8. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України. 636 с.
9. Ковальчук Г. О. Економіка родини. 120с.
10. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. 298 с. Козаков В. А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент. У 2-х ч. Ч. 1. Психологія суб'єкта діяльності. 243 с.
11. Колечко О. Д., Крилова В. Г. Французька мова. Підруч. для студентів-еко-номістів. 334 с.
12. Колечко О. Д., Крилова В. Г., Машкова І. М., Яременко І. А. Збірник економічних текстів для домашнього читання (фр. мова). 364 с.
13. Колотило Д. М., Соколовський А. Т., Афтанділянц В. В. Міжнародні системи вимірювання в економіці. 176 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...