WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Роль і місце фінансового контролю в бюджетному процесі - Реферат

Роль і місце фінансового контролю в бюджетному процесі - Реферат

обстежень.
Визначаючи доходи і видатки на новий бюджетний рік, слід врахувати ті фактори, які можуть вплинути на їх розмір і структуру. Велике значення тут має правильна оцінка інфляційних процесів.
Для забезпечення реальності джерел бюджетних надходжень і напрямів видатків важливим є контроль за відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, які подають до проекту бюджету головні розпорядники бюджетних коштів. Розрахунки у грошових одиницях мають здійснюватися на основі натуральних показників та норм чи нормативів витрат на розрахункову натуральну одиницю.
Значна увага приділяється аналізу бюджетних запитів, поданих головнимирозпорядниками бюджетних коштів з погляду їх відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу приймається рішення про включення бюджетного запиту до проекту відповідного бюджету.
Розгляд і затвердження проекту Закону про Державний бюджет України, а також звіту про його виконання здійснює Верховна Рада в порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України.
Через постійні комітети, депутатські групи та фракції Верхов-Шї Ради України контролюються законність, правильність, доцільність і повнота передбачених у Державному бюджеті доходів і видатків згідно з бюджетною класифікацією. Депутати р'постійних комітетах Верховної Ради здійснюють глибокий,і всебічний аналіз основних прогнозних, макропоказників економічного і соціального розвитку, доходівЧ, видатків бюджету, обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин, обсягів державного боргу, його структури, в тому числі за типом боргового зобов'язання, планів доходів і кошторисів видатків бюджетних установ, аналізують інвестиційні програми, передбачені на наступний бюджетний період, та ін. На засідання профільних комітетів запрошуіщься керівники міністерств, відомств та інших органів, які детально інформують депутатів про роботу відповідних галузей і про ті заходи, які -вживаються для поліпшення фінансово-господарської діяльності підвідомчих підприємств і організацій. Це сприяє повнішому виявленню невикористаних резервів виробництва, зростанню прибутку і додаткових надходжень у бюджет.
У процесі аналізу показників доходів і видатків бюджету особлива увага звертається на їх обґрунтування з урахуванням впливу зміни цін, заробітної плати, норм матеріальних і грошових витрат, змін чинного законодавства щодо податків, визначення впливу зовнішньоекономічних факторів, вишукування можливостей, збільшення доходів бюджету і скорочення його видатків.
Розглянувши проект Державного бюджету, Комітети Верхов-ноТ Ради України формують свої пропозиції до проектух-іакону про Державний бюджет і передають їх до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Аналізуючи подані пропозиції, Комітет І^ерховної Ради з питань бюджету забезпечує контроль за дотриманням передбаченого у проекті закону про Державний бюджет обсягу державного боргу і податкових надходжень. Пропозиції стосовно, збільшення видатків Державного бюджету України мають визначати джерела їх покриття; пропозиції щодо зменшення доходів повинні містити обґрунтування стосовно компенсації втрат або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню. Показники, що містяться у підготовлених бюджетним комітетом висновках та пропозиціях до проекту закону про Державний бюджет, мають бути збалансованими. Аналогічні висновки з відповідного бюджету готують виконавчі органи місцевих рад та місцеві державні адміністрації і подають свої пропозиції місцевим фінансовим органам. У цих висновках містяться: загальна оцінка виконання бюджету поточного року; зауваження про недоліки в роботі галузей економіки у процесі виконання бюджету і можливість їх усунення; загальна оцінка поданого на наступний рік бюджету, його відповідність прогнозним показникам економічного і соціального розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці; пропозиції щодо зростання доходів бюджету на основі повнішого виявлення внутрішньогосподарських резервів і можливих скорочень недоцільних бюджетних видатків. Підготовлені висновки і пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету передаються в комісію з питань бюджету, яка аналізує їх і робить загальний висновок щодо поданого звіту про виконання бюджету за попередній бюджетний період і проекту бюджету на наступний бюджетний рік.
Загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету здійснює Міністерство фінансів України, яке координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Державний бюджет України, бюджет Автономної Республіки Крим і місцеві бюджети виконуються за розписом відповідно до бюджетних призначень. У процесі виконання бюджету Міністерство фінансів України і місцеві фінансові органи здійснюють прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету. Контролюється своєчасне та повне надходження податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства, доходи бюджету зараховуються на відповідні казначейські рахунки і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення. Державне казначейство України здійснює контроль за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів затвердженому розпису бюджету. Платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів можуть здійснюватись лише за наявності відповідного бюджетного зобов'язання і наявності невикористаних бюджетних асигнувань. Якщо під час виконання Державного бюджету фактичний рівень його дефіциту перевищує встановлений або значно знижуються надходження від дохідних джерел, Верховна Рада України за пропозицією Кабінету Міністрів України приймає рішення про пропорційне скорочення затверджених бюджетних видатків щомісячно за всіма статтями бюджету (крім захищених статей, перелік яких визначається Верховною Радою) до кінця бюджетного року. Пропорційне скорочення Державного бюджету може мати місце також у випадку, якщо в ході його виконання дефіцит бюджету не зменшується, внаслідок чого стає неможливим фінансування передбачених бюджетом заходів. За наявності названих вище обставин Державний бюджет виконується за видатками в тих пропорціях відносно загальної суми видатків бюджету, які були затверджені Верховною Радою України. Міністерство фінансів України здійснює помісячний контроль за дотриманням пропорційного фінансування.
Бюджет

 
 

Цікаве

Загрузка...