WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Фінансово-управлінські технології формування бюджету (пошукова робота) - Реферат

Фінансово-управлінські технології формування бюджету (пошукова робота) - Реферат

рішень у сфері бюджетної політики щодо розроблення програм і розподілу ресурсів на основі реалістичних оцінок. Вирішальна її перевага полягає у високій професійній культурі інтегрування технологій бюджетного менеджменту в загальну систему державного управління, формуванні обґрунтованішого бюджету. Програмно-цільове бюджетування - не просто нова технологія калькулювання витрат на різні види державної діяльності. Це система всеохопно-го аналітичного підходу до процесу приймання рішень щодо бюджету у державному секторі.
До основних складових СПЦБ відносять: меморандум про програму; спеціальні дослідження; багаторічні програми і фінансові плани, їх структуру, результати, системний аналіз. Меморандум про програму дає докладне пояснення її стратегії і спрямованості з чітким зазначенням підстав для приймання рішень щодо її виконання. Спеціальні дослідження передбачають наукову підтримку програми, тобто виконання відповідних розрахунків та підготовку аналітичних документів, які визначають якість СПЦБ. Зміст цих документів зводиться до: визначення специфічних потреб національної економіки чи соціальної сфери, пов'язаних із даною програмою; постановки конкретних завдань перед відповідними установами; аналізу можливої ефективності та довгострокових витрат на виконання програми; описання та порівняння всіх альтернативних програм, запропонованих для досягнення тих самих цілей; коректного визначення пріоритетів серед розділів програми, встановлення їх взаємно порівнянної значущості.
Мета багаторічних програм і фінансових планів полягає у визначенні перспективи на кілька років наперед щодо фінансування витрат, а також впливу рішень, що приймаються сьогодні, на видатки майбутніх періодів. Завдяки багаторічній калькуляції витрат розрахунки на майбутнє дають можливість приймати об-ґрунтованіші рішення, своєчасно відкидати ті програми, котрі не варті вкладених у них грошових коштів.
Розрахунки на перспективу потребують значних затрат часу на підготовку та узагальнення даних, а також урахування фіксованих видатків. Калькуляція майбутніх видатків потрібна в тому разі, коли сьогоднішнє рішення призведе до виникнення фінансових зобов'язань у майбутньому, зокрема виплати субсидій, податкових знижок, соціальної допомоги тощо. Крім того, знати про обсяг майбутніх видатків корисно і тоді, коли видатки, передбачені нинішнім рішенням, не дадуть очікуваних результатів без їх продовження в майбутньому. Так, починати будівництво греблі немає сенсу, якщо є сумнів у можливості здачі її в експлуатацію після завершення будівництва через декілька років.
Американський економіст Аллен Стейсс визначає програму як "обгрунтовану розрахунками та значиму групу взаємозалежних видів діяльності і проектів, що перебувають під єдиним управлінням і потребують відповідних ресурсів для досягнення загального результату". Державні програми групуються на основі спільних завдань у межах певної ієрархії програм, за принципом об'єднання менших взаємозамінних або споріднених у більші. Головна мета об'єднання програм - перенесення уваги з організації діяльності певної державної установи на завдання та результати її діяльності, "прив'язування" ресурсів до результатів, чітке визначення відповідальності за їх досягнення на різних організаційних рівнях, створення відповідної системи обробки інформації, обліку і контролю.
У системі програмно-цільового бюджетування показник результату ключовий для всіх процедур бюджетного планування і менеджменту. Як показує досвід західних країн, перебудова роботи з орієнтацією на результативність найважча, "неприємна" для державних службовців, звичних до традиційних методів. Крім того, державні інститути не завжди достатньо гнучкі для того, щоб оперативно реагувати на фінансово-економічні, політичні чи соціальні зміни і відповідно коригувати відображену в програмах діяльність. Результати вимірюються кількістю кінцевих благ або послуг, вироблених (наданих) завдяки даній програмі. У межах СПЦБ термін "результат" передбачає кілька параметрів визначення досягнень та ефективності, а саме:
o можливості СПЦБ (програми або сукупності програм) виконувати покладені на неї функції;
o безпосередній продукт діяльності (товари, блага, послуги);
o вигоди для певних суспільних груп у зв'язку з запровадженням СПЦБ;
o кількість і/або види соціальних груп, які одержують ці вигоди;
o вплив одержаних вигід на інші показники, що визначають стан добробуту тієї чи іншої групи населення;
o чистий результат змін, обумовлений усією сукупністю чинників.
Важливе місце в СПЦБ займає оцінка програм. Це - систематизоване оцінювання реалізації програми з погляду відповідності завданням, зазначеним у державному бюджеті. Оцінка полягає у визначенні результатів і вигід, очікуваних у процесі здійснення державної програми, а також затрат економічних ресурсів і бюджетних коштів. Вона показує, чи справді програма відповідає своєму призначенню, чи виконується за найкращого співвідношення результатів і витрат, за використання найефективніших методів бюджетного менеджменту, тобто найбільш економним способом.
Системний аналіз - ключова ланка програмно-цільового бюджетування - охоплює всі види аналізу, що стосуються повного, логічного, ретельного вивчення альтернатив під кутом зору відносних витрат і ефективності на основі певних критеріїв. Окремі методи системного аналізу можуть передбачати аналіз "витрати-вигоди", аналіз окупності витрат, різних впливів, чинників тощо. Системний аналіз у технологіях СПЦБ передбачає:
o з'ясування цілей і завдань;
o визначення критеріїв оцінки ефективності досягнутих результатів;
o пошук альтернативних способів реалізації поставлених завдань;
o оцінку альтернативних варіантів за критеріями, обумовленими конкретними завданнями.
Отже,аналіз за процедурами СПЦБ передбачає вивчення відносних витрат і результатів альтернативних підходів до вирішення певної проблеми в рамках фінансованої програми, тоді як традиційне бюджетування обмежується розглядом одного варіанта. Системний аналіз застосовується не лише на стадії підготовки програми або вибору альтернативних видів діяльності під програму, а й на всіх інших етапах бюджетної роботи. Наприклад, коли програма вже затверджена і виконується, проміжні результати аналізують з погляду досягнення поставленої мети. На основі одержаної інформації програму можуть скоригувати або навіть припинити фінансування у випадку, якщо результати не відповідають поставленим завданням.
На концептуальній основі бюджетування в західних країнах в останні десятиліття було розроблено й запроваджено в практику ціле сімейство аналітично-управлінських технологій оптимізації бюджетів усіх рівнів, а також відомчих кошторисів. Під різними назвами широко використовуються численні складові СПЦБ: класифікація витрат, визначення завдань, оцінювання ефективності та ін. Однією з новацій став бюджетний процес на збалансованій основі (Ваіапсеії Вазе Виа%еі Ргосезз), запропонований у США з метою нейтралізувати гегемонію законодавчої влади під час розроблення бюджетів штатів. Актом про збалансований бюджет і надзвичайний контроль над дефіцитом у 1985р. (більше відомого під назвою закону Гремма-Рудмена-Холлінгса) було передбачено забезпечити стратегічний контроль над розробленням бюджетів, поліпшити

 
 

Цікаве

Загрузка...