WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі та особливості його запровадження в Україні - Реферат

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі та особливості його запровадження в Україні - Реферат

розуміти можливість ефективно виконувати свої функції, безпосередній продукт (товари або послуги), корисність для суспільства або окремих категорій населення (молоді, пенсіонерів та ін.) від отримання кінцевого продукту, зміни, до яких може призвести реалізація бюджетної програми.
Це, у свою чергу, потребує розроблення результативних показників для бюджетних програм, що дасть можливість чітко показувати віддачу від використаних бюджетних коштів, економічність (співвідношення результатів та витрат) і тривалість програми, її необхідність та відповідність поставленій меті, а також порівнювати бюджетні програми за роками, програми подібних установ у межах одного міністерства або між відомствами, з іншими країнами, а в кінцевому підсумку - відбирати найефективніші бюджетні програми під час розподілу обмежених бюджетних ресурсів.
Результативні показники групуються за такими типами:
1) показники затрат, або вхідних ресурсів, - визначають обсяги та структуру ресурсів, що вкладаються для виконання бюджетної програми (наприклад, кількість штатних одиниць, кількість установ, кількість обладнання тощо);
2) показники продукту (обсяг виконаних робіт) - визначають показники, необхідні для оцінювання досягнення поставлених цілей. Таким показником може бути, зокрема, кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими завдяки реалізації бюджетної програми (наприклад, кількість студентів, підготовлених спеціалістів, відвідувачів бібліотек і музеїв тощо);
3) показники ефективності (рентабельності) - визначають вартість (у грошовому виразі або в робочих годинах) одиниці продукції або результату. Тобто це витрати ресурсів на одиницю показника продукту (наприклад, кількість студентів на одного викладача, вартість підготовки одного студента тощо);
4) показники якості відображають результати і якість надання послуг. Вони показують досягнення чи корисність, отримані від здійснення заходів бюджетної програми (наприклад, зниження захворюваності на туберкульоз на 2 % порівняно з минулим періодом).
Застосування результативних показників дає можливість провести якісний та кількісний аналіз програми з погляду фінансового забезпечення заходів щодо її реалізації.
Оцінка результативності програм є досконалим аналітичним інструментом управління, який дає змогу визначити ефективність використання коштів на виконання бюджетної програми. Чим більше показників результативності, тим краще можна визначити ступінь ефективності використання бюджетних коштів.
Особливо важливим в оцінюванні ефективності виконання програми (співвідношення витрат і продукту) є вчасне отримання всієї необхідної інформації про виконання програми. Оцінювання результативності програм може сприяти визначенню пріоритетів у діяльності міністерства чи відомства, щоб здійснювати ефективне управління ним. Причому важливо дослідити діяльність та результати програми в цілому, а не просто її кількісні показники або ефективність.
З метою поліпшення контролю за витрачанням бюджетних коштів в Україні впроваджуються паспорти бюджетних програм, що передбачено проектом Концепції про застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі.
Паспорт бюджетної програми - документ, що визначає вартість бюджетної програми, законодавчі підстави для її реалізації, мету, завдання, напрями діяльності, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми, на підставі яких здійснюється контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз виконання бюджетної програми.
Зміст паспорта бюджетної програми формується на підставі бюджетних запитів, заповнених головними розпорядниками, та відповідних бюджетних призначень. Паспорт розробляється головними розпорядниками бюджетних коштів щорічно за кожною бюджетною програмою.
Паспорти бюджетних програм затверджуються спільним наказом Міністерства фінансів України та відповідного головного розпорядника коштів державного бюджету в місячний термін після набрання чинності Закону про Державний бюджет України.
Виходячи з проекту Концепції про застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі виділяються такі етапи:
Перший етап (2001-2002 рр.):
- удосконалено форми бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів;
- розроблено програмну класифікацію видатків державного бюджету, в якій чітко визначені бюджетні програми та відповідальні виконавці бюджетних програм у розрізі відповідних головних розпорядників бюджетних коштів і яку закріплено за кодами функціональної класифікації видатків бюджету;
- здійснено перехід до функціональної класифікації видатків бюджету, що відповідає міжнародним стандартам;
- запроваджено окремі елементи середньострокового планування бюджету - визначення та прогнозування середньострокових цілей, на досягнення яких необхідно спрямувати діяльність уряду, визначення пріоритетів у діяльності головного розпорядника бюджетних коштів у межах очікуваних бюджетних ресурсів на наступні періоди;
- визначено напрями діяльності головних розпорядників бюджетних коштів та базовий перелік результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм.
Другий етап (2003-2004 рр.):
- запровадження паспортів бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів (з 2004 року);
- уточнення (перегляд) бюджетних програм, удосконалення їх структури та чітке визначення напрямів діяльності у межах однієї бюджетноїпрограми;
- перехід до поглибленого середньострокового бюджетного планування, що передбачає, насамперед, розроблення процедури прогнозування видатків на конкретні бюджетні програми у майбутніх періодах;
- застосування програмно-цільового методу до формування і виконання місцевих бюджетів.
Третій етап (2005-й і наступні роки):
- подальше вдосконалення формування і виконання бюджету на основі програмно-цільового методу в бюджетному процесі.
Список використаної літератури:
1. Колечко О. Д., Крилова В. Г., Машкова І. М., Яременко І. А. Збірник економічних текстів для домашнього читання (фр. мова). 364 с.
2. Колотило Д. М., Соколовський А. Т., Афтанділянц В. В. Міжнародні системи вимірювання в економіці. 176 с.
3. Колот А. М. Мотивація персоналу. 337 с.
4. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент. 504 с.
5. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці. 368 с.
6. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг. 152 с.
7. Лазарєва С. Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу. 667 с.
8. Лук'яненко Д.Г. Міжнародна інвестиційна діяльність. 387 с.
9. Лук'янець Т.І. Рекламний менеджмент. 440 с.
10. Лютий О.І, Макаренко О.І. Збірник задач з вищої математики. 305 с.
11. Мартиненко А.О. Англійська граматика в таблицях. 168 с.
12. Мачуський В.В. Правові основи страхування. 304 с.
13. Мачуський В. В. Правове забезпечення підприємницької діяльності. Курс лекцій. 348 с.
14. Мец В. О. Економічний аналіз. Збірник завдань і тестів. 236 с.
15. Міжнародні розрахунки та валютні операції. За заг. ред. М. І. Савлука. 392 с.
16. Молодцова О. П. Управління якістю програмної продукції. 248 с.
17. Моторин Р. М., Моторина Т. М. Система національних рахунків. 336 с.
18. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза. 202 с.
19. Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування. 362 с.
20. Нікітін А.В. Ситуаційне моделювання банківської діяльності. 153 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...