WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Наказ №1 Казначейства України - Реферат

Наказ №1 Казначейства України - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
10 січня 2000 р. м.Київ №1
Про затвердження Порівняльної
таблиці по застосуванню нового
Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ
На виконання Закону України ''Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні'' і завдань, покладених на Головне управління Державного казначейства України, з метою ефективного запровадження вимог нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 №114 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.12.99 за №890/4183, Головне управління Державного казначейства України розробило Порівняльну таблицю по застосуванню нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. У зв'язку з цим
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порівняльну таблицю по застосуванню нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (додається).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади Порівняльну таблицю по застосуванню нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ довести до відома підвідомчих установ та організацій.
Заступник Міністра фінансів -
начальник Головного управління
Державного казначейства України П.Г.Петрашко
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
по застосуванню нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
РОЗДІЛ І. Балансові рахунки
Синтетичні рахунки Субрахунки І рівня Субрахунки по Плану рахунків, затвердженому Інструкцією №61, де обліковуються подібні видатки
Код Назва Код Назва Код субрахунка Назва субрахунка
1 2 3 4 5 6
Клас 1. Необоротні активи
10 Основні засоби
11 Інші необоротні матеріальні активи
12 Нематеріальні активи
13 Знос необоротних активів
101 Земельні ділянки
102 Капітальні витрати на поліпшення земель
103 Будинки та споруди
104 Машини та обладнання
105 Транспортні засоби
106 Інструменти, прилади та інвентар
107 Робочі і продуктивні тварини
108 Багаторічні насадження
109 Інші основні засоби
111 Музейні цінності, експонати зоопарків,
виставок
112 Бібліотечні фонди
113 Малоцінні необоротні матеріальні
активи
114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття
115 Тимчасові нетитульні споруди
116 Природні ресурси
117 Інвентарна тара
118 Матеріали довготривалого використан-
ня для наукових цілей
121 Авторські та суміжні права
122 Інші нематеріальні активи
131 Знос основних засобів
132 Знос інших необоротних матеріальних
активів
133 Знос нематеріальних активів
-
019 частково
010, 011
013
015
012, 016 частково
017
019 частково
019 частково
019 частково
018
070 частково,
071 частково
070 частково,
071 частково
-
-
016 частково
043 частково
019 частково
-
020 частково
020 частково
020 частково
-
Інші основні засоби
Будинки; Споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Передавальні пристрої; Інструменти, виробничий і господарський інвентар
Робоча і продуктивна худоба
Інші основні засоби
Інші основні засоби
Інші основні засоби
Бібліотечний фонд
Малоцінні і швидкозношувані пред-мети на складі; Малоцінні і швидко-зношувані предмети в експлуатації
Малоцінні і швидкозношувані пред-мети на складі; Малоцінні і швидко зношувані предмети в експлуатації
-
-
Інструменти, виробничий і господар-ський інвентар
Матеріали довготривалого викорис-тання для наукових досліджень і на лабораторному випробуванні
Інші основні засоби
-
Знос основних засобів
- " -
- " -
Клас 2. Запаси
20 Виробничі запаси
21 Тварини на вирощуванні
і відгодівлі
22 Малоцінні та швидкозношу-
вані предмети
23 Матеріали і продукти
харчування
24 Готова продукція
25 Продукція сільськогосподар-
ського виробництва 201 Сировина і матеріали
202 Обладнання, конструкції і деталі до
установки
203 Спецобладнання для науково-дослідних
робіт за господарськими договорами
204 Будівельні матеріали
205 Інші матеріали
211 Молодняк тварин на вирощуванні
212 Тварини на відгодівлі
213 Птиця
214 Звірі
215 Кролі
216 Сім`ї бджіл
217 Доросла худоба, вибракувана з основ-
ного стада
218 Худоба, прийнята від населення для
реалізації
221 Малоцінні та швидкозношувані предме-
ти, що знаходяться на складі і в
експлуатації
231 Матеріали для учбових, наукових та
інших цілей
232 Продукти харчування
233 Медикаменти і перев'язувальні засоби
234 Господарські матеріали і канцелярське
приладдя
235 Паливо, горючі і мастильні матеріали
236 Тара
237 Матеріали в дорозі
238 Запасні частини до машин і обладнання
239 Інші матеріали
241 Вироби виробничих (навчальних)
майстерень
251 Продукція підсобних (навчальних)
сільських господарств 043 частково
040
044
041
-
050 частково
- " -
- " -
- " -
- " -
- " -
- " -
- " -
070 частково,
071 частково
060
061
062
063
064
066
068
069
065, 067
030
031 Матеріали довготривалого викорис-тання для наукових досліджень і на лабораторному випробуванні
Обладнання до установки
Спецобладнання для госпдоговірних науково-дослідних робіт
Будівельні матеріали для капіталь-ного будівництва
-
Молодняк тварин і тварини на відгодівлі
- " -
- " -
- " -
- " -
- " -
- " -
- " -
Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі;
Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації
Матеріали для учбових, наукових та інших цілей
Продукти харчування
Медикаменти і перев'язочні засоби
Господарські матеріали і канцеляр-ські приладдя
Паливо, горючі і мастильні матеріали
Тара
Матеріали в дорозі
Запасні частини до машин і облад-нання
Корми і фураж; Інші матеріали
Вироби виробничих (навчальних) майстерень
Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
30 Каса
31 Рахунки в банках
32 Рахунки в казначействі
33 Інші кошти
34 Короткострокові векселі
одержані
35 Розрахунки з покупцями та
замовниками
36 Розрахунки з різними
дебіторами 301 Каса в національній валюті
302 Каса в іноземній валюті
311 Поточні рахунки на видатки установи
312 Поточні рахунки для переведення
підвідомчим установам
313 Поточні рахунки для обліку спеціальних
коштів
314Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями
315 Поточні рахунки для обліку депозитних
сум
316 Поточні рахунки для обліку інших
позабюджетних коштів
317 Поточні рахунки сільських, селищних та
міських (міст районного підпорядкуван-
ня) бюджетів
318 Поточні рахунки в іноземній валюті
319 Інші поточні рахунки
321 Реєстраційні рахунки
322 Особові рахунки
323 Спеціальні реєстраційні рахунки для
обліку спеціальних

 
 

Цікаве

Загрузка...