WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Грошовий оборот та грошові потоки - Реферат

Грошовий оборот та грошові потоки - Реферат

Через механізм врівноважування чистого імпорту і чистого експорту досягається збалансування грошових потоків, що пов'язують національну економіку зі світовою.
За допомогою фінансових операцій реальні активи трансформуються у грошові кошти і навпаки через механізм грошового ринку.Національний продукт і НД повинні балансуватися, що спричиняє необхідність збалансування їх складових. За спрямування ці складові поділяються %
* потоки ін'єкційні - На цю суму зростає надходження коштів на внутрішній ринок (інвестиції, держ. закупки).
* потоки витоку - чисті податки, заощадження, сплата чистого імпорту. На цю суму зменшується використання сімейними господарствами НД
Балансування потоків ін'єкцій та потоків витоку- один з найважливіших механізмів регулювання внутрішньої економіки.
2. Економічні основи грошового обороту. структура грошового обороту.
Грошова маса, що обслуговує ринок товарів постійно рухається бо суспільне відтворення є неперервним процесом.
Постійне переміщення грошей міжсуб'єктами ринку - грошовий оборот.
На мікрорівні гроші обслуговують оброт індивідуального капіталу.
Г-Т...В...Т'-Г'
Г-Г'- грошовий оборот на мікро рівні., рух грошей як капітал.
Ці гроші авнсуються на виробництво. але повертаються з приростом. Завдяки цьому можливе розширення індивідуального виробництва.
Гроші на мікрорівні - абстрактна самозростаюча вартість.
Грошовий оборот на мікрорівні має хар-ки:
* замкнутість лінії руху грошей.
* зростання грошової суми при поверненні її на вихідні позиції
Перетворюючись на капітал. гроші і далі виконують свої функції.
На макрорівні грошовий оборот обслуговує рух суспільного капіталу. Обіг суспільного капіталу- не просто сума обігів індивідуального капіталу., він включає нові елементи і має свою специфіку.
В умовах ринку підприємці м позичати гроші.
Гроші купуються як капітал. тому передбачена виплата %.Вільні кошти в конкретний час є у багатьох, і ця сукупнусть створює пропозицію грошей. Ця сфера створює внутрішній грошовий ринок. Гроші на ньому - позичковий капітал.
Частина грошей, отриманих після закінчення виробництва, використовується на погашення позичок. Ін ша частина- затрати на виробництво. Оплата продуктів виробництва надходить до ін субєктів, які повертають її на грош. ринок.
Третя частина Г' - новостворена вартість у формі ЗП і прибутку .ЗП покидає обіг капітулу, але прибуток надходить в банки, ЗБІЛЬШУЮЧИ ПРОПОЗИЦІЮ НА ГРОШОВОМУ РИНКУ,
На мікрорівні рух грошей замкнутий , починається і закінчується на грошовому ринку.
Грошовий оборот - єдине ціле, але іноді може розриватися. Такий сегмент грошового обороту називається фінансовою сферою, а відповідні відносини - фінансовими.
Другий сугмент грошового обороту - кредитний ринок.
Сегменти грошового обороту взаємозвязаі і взаємодіють
Загальна сукупність грошових потоків у країні поділяється на дві сфери:
* готівкові
* безготівкові
3. Маса грошей в обігу та грошові агрегати
Сукупність грошей в усіх іх формах, що знаходяться у суб'єктів економіеки складають грошову масу. Вона має складну структуру і динаміку руху. В структурному напряму грошову масу поділяють на 4 напрями:
1. за ступенем ліквідності
2. за формою грошей
3. за розміщенням у конкретних суб'єктів ринку
4. за територіальним розміщенням.
Чим менша грошова маса тим легше державі керувати грошовими потоками. Грошовою базою в економіці називають найбільш ліквідні кошти у суб'єктів ринку. Грошові агрегати поділяють масу грошей на такі складоіві:
М0 - готівка і банківські вклади до запитання.
М1 - це М0 + строкові вклади, заощадження в банках,і взаємні фонди грошового ринку.
М2 - це М1 + депозитні сертифікати номіналом вище 100.000 долл., строкові угоди про зворотній викуп та позики в євровалюті.
L - М2 + запаси ощадних БОН, комерційних паперів та банківських акцептів поза банківською системою. Агрегати відрізняються не тільки кількістю але й якісно, наприклад М0 - це кошти в обігу. М1-найтісніше пов'язане з товарною масою, що сплачується в кредит. М2 та L враховують заощадження, тобто якісно новий елемент грошової маси. Градація грошової маси за ступенм ліквідності пояснює на скільки гроші готові до обороту. Швидкість обігу також характеризує грошову масу і має обернено пропорційний зв'язок з нею.
Швидкість грошового обороту- це частота переходу грошей від одного суб'єкта до іншого. Основними чинниками швидкості обороту є:
" наявна товарна маса
" частота виплати доходів
" загальний стан грошового ринку.
Швидкість обігу може вимірюватись числом оборотів за конкретний період (як правило 1 рік), або тривалістю одного обороту. Швидкість обігу грошей характеризує загальну інтенсивність економічних процессів.
4. Закон грошового обігу
Суть протягом певного часу для обігу необідна конкретна об'єктивно-обгрунтована маса купівельних і платіжних засобів.
Кн=Кф
Кн= Цт/О Цт - сума цін товарів, що гтові до реалізації
О- швидкість обігу.
В кожний конкретний момент часу Цт непостійна і на неї можуть впливати кредитні відносини, та безгрошові розрахунки. Саме тому формула трансформується:
Кн=( Цт - Кт + П - Вп)/О
Кт- маса тоарів, що купується в кредит
П - платежі, строк погашення яких наступає в данному періоді
Вп - взаємопогашені платежі
Кн розраховується на конкретну дату.
Автоматичне регулювання...
Йому на зміну прийшло державне регулювання... Бюджетний дефіцит; інфляція (Кф>Кн); кредитні гроші; необхідність регулювання.

 
 

Цікаве

Загрузка...