WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Конституційно-парламентське походження бюджету і демократичний вибір бюджетних пріоритетів (пошукова робота) - Реферат

Конституційно-парламентське походження бюджету і демократичний вибір бюджетних пріоритетів (пошукова робота) - Реферат

що зі скороченням даної статті видатків зменшиться тягар податків без відчутних негативних наслідків. При цьому рядові податкоплатники дбають не про національні чи стратегічні інтереси, а про власні доходи. У цьому випадку партія, яка передбачливо відмовляється від сумнівних з погляду завоювання голосів бюджетних витрат, може розраховувати на підтримку значної частини електорату. Роз'яснювати ж мільйонам людей приховані й віддалені вигоди від фінансової допомоги іншим країнам - річ дорога й трудомістка. Дешевше дотримуватися тактики "раціонального ігнорування" і виключити з партійних програм відповідні пункти. У цілому Даунс аргументує політичну зацікавленість у скороченні обсягів державних бюджетів.
Навпаки, за концепцією, вперше висунутою американськими вченими Джеймсом Б'юкененом і Гордоном Туллоком у праці "Калькуляція суспільної згоди. Логічні основи конституційної демократії"1, діє тенденція завищення обсягів державних бюджетів порівняно з їх суспільне достатньою величиною. Це пояснюється тим, що в умовах плюралістичної демократії, коли кожна з фінансових програм відображає інтереси певної політичної партії чи соціальної групи, на вибір пропонується більше програм, ніж їх здатний профінансувати будь-який бюджет. Б'ю-кенен і Туллок наголошують на тому, що психологічно у своїй масі населення сприймає державний бюджет скоріше як можливість поповнення індивідуальних доходів, а не як джерело благ і послуг. Цей чинник у поєднанні з концентрованими інтересами деяких соціальних верств населення сприяє збільшенню бюджету.
Наприклад, інтереси фермерів підтримуються шляхом субсидування сільськогосподарського виробництва з різних причин, зокрема і тому, що в західних країнах фермери - кількісно невелика, але організована, політичне впливова соціальна група. У разі скасування субсидій вигоди, втрачені кожним фермером окремо, були б незрівнянно значнішими, ніж виграш кожного з мільйонів споживачів молока, за рахунок яких і фінансується субсидія. Ось чому фермери у захисті своїх інтересів виступають набагато активніше, цілеспрямованіше, ніж маса роз'єднаних по-датко платників.
Та обставина, що концентровані інтереси конкретних, добре згуртованих соціальних груп відстоювати зручніше, ніж знеособлені загальні вигоди, допомагає зрозуміти механізм прийняття багатьох державних рішень. Відомо, що фінансові закони приймаються більшістю голосів у парламенті. Тоді достатньо об'єднати голоси кількох депутатських фракцій, на паритетних умовах пропонуючи їм забезпечення інтересів, які вони репрезентують, щоб прийняти потрібне рішення. Подібна можливість виникає в результаті зговору між голосуючими щодо взаємних послуг у політиці, угоди між депутатами про взаємну підтримку.
У процесі закулісних переговорів, маневрів і міжпартійного торгу домовляються, що кожна парламентська фракція замість того, щоб відстоювати поодинці свої ізольовані вузькогрупові інтереси, дає згоду голосувати відразу щодо цілого пакета питань. Звичайно, подібний пакет пропонованих рішень формується на підставі близьких чи взаємно прийнятних позицій зацікавлених політичних учасників. Цей спосіб голосування і прийняття рішень дістав американську назву "логроуллінг", що буквально означає "спільне перекочування колод". Про механізм дії логро-уллінгу дає уявлення такий приклад.
Схема ілюструє, що змова голосуючих визначає результати голосування відносно вартісних еквівалентів вигід (+) і втрат (-) за кожним із пропонованих варіантів. Природно, що голос подають, лише маючи на увазі власну вигоду. Тоді зрозуміло, що А голосував би проти обох варіантів, Б подав би свій голос проти першого варіанта на користь другого, а В проголосував би за перший варіант. Отже, у разі роздільного голосування за принципом більшості обидва варіанти відхиляються двома голосами проти одного.
Якщо ж створити коаліцію з двох голосуючих, то Б може домовитись з В про погоджену підтримку пакета питань з обох варіантів. При цьому Б виграє 1 дол. (втрачає 5 дол., але отримує 6 дол.). В втрачає 4 дол. за другим варіантом, але винагороджується трьома доларами у разі голосування в пакеті з першим варіантом. Важливо звернути увагу, що сумарна вартість вигід, які дістаються всім голосуючим, залишається від'ємною! (мінус 6 за першим варіантом, мінус 2 - за другим).
Таким чином, рішення були б відхилені за роз'єднаного голосування, але проходять у разі створення політичної коаліції шляхом логроуллінгу. Завдяки тактиці кулуарних пошуків тимчасових політичних союзів часто знаходять стратегічні розв'язки для вирішення державнихпроблем. Політична змова виконує роль реального способу прийняття рішень у представницьких органах влади.
Бюджетні статті є фінансовим відображенням суспільних пріоритетів, сподівань і цінностей, які через витрачання грошових фондів матеріалізуються в реалії. Державні потреби завжди переважають ресурси, наявні для їх фінансування. Невідповідність між запитами і реальними фінансовими можливостями обертається загостреною проблемою суспільного вибору в бюджетному процесі. Ось чому бюджетні призначення належать до політичних рішень першорядного значення, навколо яких виникають конфлікти й укладаються політичні угоди.
Та як би не складались електоральні ситуації і політичні комбінації, істинно демократична система прийняття рішень має забезпечувати вищі імперативи державної діяльності: суспільну стабільність, соціальну гармонію, оптимальне розміщення й ефективне використання бюджетних ресурсів. Світовий досвід країн з розвинутою демократією і ринковою економікою показує, що реалізація цих вимог гарантує національну безпеку держави і матеріальний добробут більшості населення.
Побудова і функціонування бюджетного процесу на основі сили права, закону та демократичних процедур у провідних країнах Заходу є результатом розвитку цивілізаційних суспільних процесів, їх демократизації й одночасно взірцем для інших народів і країн.
З цього цілком об'єктивно випливає, що право, закон і прозорі демократичні процедури повинні бути підґрунтям функціонування бюджетного процесу і бюджетного менеджменту в Україні. Цей висновок є вихідним, основоположним для розуміння світового досвіду теорії і практики бюджетного менеджменту і можливостей використання позитивних його елементів в Україні. Без його врахування ніякі найсучасніші і найновітніші бюджетні технології не дадуть необхідного ефекту і кардинально не змінять ситуації.
Список літератури:
1. Годме П. М. Финансовое право: Пер. с франц. - М.: Прогресе, 1978.
2. Добриловський М. Основи фінансової науки: Курс лекцій. - Подебради: Українська господарська академія в ЧСР, 1934.
3. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д'яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. - К.: Наук, думка, 1999. - 303 с.
4. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2002. - С. 58.
5. Ивановский В. В. Учебник государственного права. - Казань, 1913. -С. 56.
6. Казначейська система виконання бюджету: Підручник / За ред. С. О. Булгакової. - К.: КДТЕУ, 2000. - 250 с.
7. Классики теории государственного управлення: американская школа / Под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда: Пер. с англ. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003.
8. Колб Р. В., Родригес Р. Дж. Финансовьш менеджмент. - М.: Финпресс, 2001.
9. КрейгДж. Форма представлення бюджета й основньїе понятия: Материал, представленньїй на семинаре МВФ по вопросам налогово-бюджетной политики. - Вена, 1994.
10. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 1993. - 702 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...