WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Предмет і завдання курсу “Бюджетний менеджмент” - Реферат

Предмет і завдання курсу “Бюджетний менеджмент” - Реферат

мають забезпечувати розв'язання нагальних проблем уряду. Це означає, що головну увагу варто приділяти гнучкості та адаптивності, а не мірі відповідності [бюджету] певному абстрактному незмінному ідеалу" .
Протягом XX ст. масштаби економічної і соціальної діяльності прямо чи опосередковано контрольованої державою на різних рівнях юрисдикції (центральному, регіональному, місцевому) істотно зросли. За останні сто років відношення консолідованого бюджету до національного продукту в розвинених країнах зросло з 10 до 30-50 %, сягаючи в окремих випадках майже 60 %. Як наслідок, функції бюджетів адміністративно-територіальних і відомчих структур зазнали значної диверсифікації, вийшли далеко за межі простого розпису доходів і видатків. Оскільки бюджети перетворилися у кардинально важливий чинник економічних ефектів, соціальних і політичних перетворень, постала необхідність посилення ефективності бюджетного планування, менеджменту і контролю довгострокових багатомільярдних програм. Для того щоб справитися з наростаючою складністю та масштабністю бюджетної роботи, на Заході розробили експериментальні форми бюджетів й адекватні їм технології бюджетного менеджменту, їх загальне призначення полягає в підвищенні ефективності витрачання бюджетних коштів, що рівнозначно збільшенню асигнувань, а також у застосуванні альтернативних методів реалізації програм, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів під кутом зору їх вартості, обсягу задіяних ресурсів, термінів виконання.
Взаємообумовлені і взаємозв'язані сучасні прийоми, форми і методи бюджетного менеджменту включають і планування та прогнозування, і контроль та порівняння фактичних результатів із запланованими, й оцінку альтернативних методів досягнення бажаних наслідків. Тією чи іншою мірою ці риси простежуються в розглянутих у підручнику технологіях бюджетного менеджменту, які налічують уже не одне їх покоління, від найпростіших із них - на зразок постатейного бюджету як рудиментарного способу оцінки видатків і джерел їх фінансування до найскладніших - типу довгострокового програмного бюджету, що приділяє головну увагу оцінці кінцевих результатів діяльності на перспективу, а також бюджету на нульовій основі.
Унікальність останнього полягає в способах обробки інформації та прийняття рішень. Складання бюджету на нульовій основі базується на оцінці альтернатив. Детальний аналіз наявних даних дає можливість зробити вибір на основі вивчення та зіставлення виконання певної функції при різних рівнях її бюджетної підтримки. При цьому щоразу менеджери починають працювати ніби з чистого аркуша, не беручи до уваги усталені показники витрат. Для того, наприклад, щоб виключити всі зайві видатки, моделюють припинення певного виду діяльності. Як наслідок, виникає можливість оцінити відмінності у виконанні даної функції при різних рівнях фінансування: на нульовому рівні (звідси назва), за збереження нинішнього рівня, у разі його зменшення чи збільшення. Щоправда, метод розроблення бюджету на нульовій основі не користується популярністю у фінансових органів, його вважають занадто складним і трудомістким. Тому, за влучним зауваженням одного менеджера, цей метод - "дуже корисна, але рідко виконувана вправа".
На наш погляд, у новітніх формах бюджетного менеджменту відображена та ідея, що управлінська стратегія первинна, а виконавча структура вторинна - державний фінансовий апарат існує для того, щоб реалізовувати відповідні плани і програми, забезпечуючи їх належну ефективність. У цих формах багато елементів теорії управління на основі поставлених цілей, розробленої живим класиком наукового менеджменту - знаменитим Пітером Друкером. Однак допитливий читач зрозуміє, що не все так просто, адже відповідну стратегію і тактику її реалізації розробляє той самий фінансовий апарат, а він керується, і не може не керуватися, своїми мотивами, які далеко не завжди збігаються із суспільними інтересами. Очевидно, що створити ідеальну систему взагалі навряд чи комусь коли-небудь вдасться. Ступінь наближеності до неї визначається рівнем розвитку демократії, наявністю у суспільстві механізмів стримування і противаг, професійним рівнем фінансового апарату. Тож одним із найважливіших чинників удосконалення бюджетного менеджменту є розвиток демократичних устоїв суспільства.
Сучасна західна наука про бюджет і бюджетний менеджмент має одночасно і позитивний, і нормативний характер. Тобто нарівні із пізнанням існуючих реалій, яке ґрунтується на реальних фактах, ураховуються й відповідні вимоги до дійсності, виходячи з наукових чи професійних міркувань, суспільних настроїв, індивідуальних мотивацій, а також передбачаються зміни, котрі можна реалізувати через волевиявлення електорату та демократичні процедури приймання бюджетних рішень. Якщо позитивний аналіз задовольняється тими знаннями, які дають можливість краще пристосуватися до реальних обставин, то нормативна наука закликає до змін дійсності з метою усунення її негативних проявів чи досягнення бажаних результатів.
Автори були сповнені бажання написати як корисний для студентської молоді - неофітів фінансової науки - підручник, так і повчальну книгу для досвідчених фахівців. Наскільки це вдалося, судитиме наш читач. Підручник торкається злободенних питань і проливає світло на прийдешні проблеми. Перед нами - потрібне для багатьох зосередження усталених теоретичних положень, прагматичних знань, а також актуальних ідей та концепцій, що витають у розумних головах не тільки в Україні. Тим самим підручник може виконати роль каталізатора щодо переосмислення застарілих поглядів на бюджет і бюджетний менеджмент, сприяти утвердженню нового фінансового світогляду, формуванню нових продуктивних підходів до бюджетної роботи. А це, у свою чергу, відповідає меті підвищення ролі бюджету і бюджетного менеджменту в економічному зростанні. Використання багатого світового досвіду служитиме вдосконаленню підготовки економістів, озброєних сучасними знаннями з теорії і практики управління державними фінансами.
Список використаної літератури:
1. Арутюнов В. X., КірикД. ТІ., Мішин В. М. Логіка. 144 с. Береза А. М. та ін. Електронна комерція. 326 с.
2. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем. Вид. 2-ге, перероб. і дон. 214с.
3. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств. 628 с. Бойко Н. А. Економічна і соціальна географія. Рос. мовою. 239 с.
4. Болюх М. А., Горбаток М. І. Збірник задач з курсу "Економічний аналіз". 232 с. Бондар М.І. Аудит в АПК. 188 с.
5. Боярська 3. І. Міжнародне комерційне право. 143 с.
6. Брусіловський Б. Я. Інформатика інвестування. 497 с.
7. Валєєв К. Г.,Джалладова І. А. Вища математика. Ч. II. 451 с.
8. Валютні операції / За ред. Л. П. Петрашко. 144 с.
9. Васильков В.Г. Організація виробництва. 524 с.
10. Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі. 446 с.
11. Верба В. А., Решетняк Г. І. Організація консалтингової діяльності. 244 с.
12. Власова А. М., СавчукЛ. М., Савінова В. Б. Організаційна поведінка. 96 с.
13. Войчак А. В, Павленко А. Ф. Маркетинг. 246 с.
14. Герольд Мус, Рольф Ханшманн. Бухгалтерський облік (основи - завдання - розв'язання)! Пер. з нім., рос. мовою; за ред. В. В. Сопка. 368 с. Гончарук Я. А., Павленко А. Ф., Скибінський С. В. Маркетинг у тестах. 392 с.
15. Голуб Н.М., Шамхалова Н.А. Фінанси англійською мовою. 426 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...